Relatiemarketing in het internettijdperk

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Relatiemarketing in het internettijdperk
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB2002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Relatiemarketing is niet nieuw. Het eerste gebruik van de term 'relatiemarketing', in 1983, wordt toegeschreven aan Leonard Berry. In de jaren negentig werd relatiemarketing het nieuwe marketingparadigma. Sindsdien heeft het zich zowel in theorie als in praktijk steeds verder ontwikkeld. Om relatiemarketing te kunnen begrijpen en plaatsen, is het van belang te weten wat de 'roots' zijn. Vandaar dat de cursus begint met het in historisch perspectief plaatsen van relatiemarketing.

Omdat in relatiemarketing de klant centraal staat, kijken we met name naar de waarde die een leverancier zijn klanten kan bieden.

Relatiemarketing heeft zich met name versneld kunnen ontwikkelen door het beschikbaar komen van nieuwe technologieën. Ook in de toekomst zullen, met name digitale, technologieën de verdere mogelijkheden van relatiemarketing bepalen. Denk daarbij aan de marketingmogelijkheden via social media en zogenaamde 'devices' als tablets, smartphones, smartwatches en interactieve televisies.

Door de voortdurende technologische ontwikkelingen ontstaan er ook steeds meer mogelijkheden om met (individuen binnen) belangengroepen te interacteren. Het effect daarvan is groter naarmate die interactie consistent, complementair en constructief is. Dat impliceert een vergaande integratie van interactiemogelijkheden, oftewel multi-channel integratie.

Marketing in het algemeen en relatiemarketing in het bijzonder dienen vandaag de dag 'accountable' te zijn. Dat wil zeggen dat de marketeer het effect van zijn marketingactiviteiten (strategisch, tactisch en operationeel) kan kwantificeren. Vandaar dat expliciet aandacht besteed wordt aan 'performance assessment'.

Leerdoelen
Nadat u deze cursus hebt doorlopen, hebt u kennis van en inzicht in:
- de begrippen en concepten Relatiemarketing, CRM en Customer Management en hoe deze zich tot elkaar verhouden;
- het ontstaan en de ontwikkeling van relatiemarketing;
- de waardecreatie voor klanten;
- de technologische mogelijkheden op het gebied van relatiemarketing(communicatie);
- multi-channel integratie;
- het monitoren van resultaten met betrekking tot het aangaan, ontwikkelen en behouden van klantrelaties.

Daarnaast bent u in staat om:
- verschillende CRM-typen te onderscheiden;
- het ontstaan van relatiemarketing vanuit verschillende invalshoeken te belichten;
- de loyaliteitsladder voor een organisatie in kaart te brengen;
- de social-mediastrategie van een bedrijf te schetsen;
- de Touch Points binnen de customer journey te identificeren;
- het belang van medewerkerstevredenheid/-loyaliteit voor klanttevredenheid/-loyaliteit te onderkennen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

De cursussen Relatiemarketing in het internettijdperk (MB2002)en Relatiemarketing in het internettijdperk (B20211) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Voor deze cursus is het ten zeerste aanbevolen (maar niet verplicht) de cursus Marketing (MB0702) adequaat te hebben afgerond.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. dr. J. Schijns MBA en dhr. dr. J. Mampaey.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een Engels-Nederlands + een Nederlands-Engels verklarend woordenboek ('schoon')

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit drie elementen.

Het eerste element betreft het (fysieke) tekstboek 'Strategic Customer Management: Integrating Relationship Marketing and CRM' van Adrian Payne en Pennie Frow, Cambridge University Press, Cambridge (2013). Dit boek gebruikt u als kennisdomein en naslagwerk.

Het tweede element is een (fysieke) reader met daarin aanvullende literatuur, te gebruiken bij de te maken opdrachten. Zowel het boek als de reader ontvangt u thuis.

Het derde element betreft de digitale cursuscomponent. U wordt door middel van deze digitale cursuscomponent door het kennisdomein (het tekstboek) en de overige cursuselementen (zelftoetsen, opdrachten en oefententamen) geleid.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heeft u via de digitale leeromgeving toegang tot de cursus.