Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Financial markets
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB2102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Financiële markten spelen een belangrijke rol in het samenbrengen van kapitaalverstrekkers en ondernemingen die kapitaal nodig hebben voor investeringen in projecten die uiteindelijk moeten bijdragen aan economische waarde en groei. Daarnaast stelt de kapitaalmarkt investeerders (beleggers) in staat hun beleggingen in bijvoorbeeld aandelen of obligaties te verhandelen met andere marktdeelnemers. Kapitaalverstrekkers kunnen ook hun deelnemingen in bedrijven gebruiken om hun voorkeuren rondom ondernemersbestuur direct of indirect te uiten. Het is daarom vanuit zowel ondernemers- als beleggersperspectief belangrijk om de verschillende facetten en de werking van de financiële markt te bestuderen.
In het eerste deel zullen naast een algemene introductie over de financiële markt en verschillende financiële instrumenten enkele cruciale basisconcepten uit de klassieke financieringstheorie worden toegelicht, en worden gebruikt om de waardering van financiële instrumenten in markten toe te lichten. Zo leert u hoe de waarde van aandelen en obligaties kan worden bepaald, afhankelijk van het risico van dergelijke instrumenten. De fundamenten van waardering worden gelegd door de klassieke kapitaalmarkttheorie die ons leert hoe (rationele) economische agenten rendement afwegen tegen risico maar tevens bepaalde risico’s zelf kunnen “wegdiversifiëren”. U leert hierbij waarom bepaalde beleggingscategorieën op lange termijn hoger renderen dan andere. Ook passeert het concept marktefficiëntie de revue, waarbij de centrale vraag is in hoeverre publiekelijk beschikbare informatie die relevant is voor waardering snel en adequaat in de marktprijzen van financiële instrumenten is verwerkt. Hoewel marktefficiëntie een grondbeginsel is van de klassieke financieringstheorie biedt de stroming Behavioral Finance redenen waarom prijzen van instrumenten soms als gevolg van “sentiment” of vertraagde informatieverwerking kunnen afwijken van de fundamentele waarde.
Ten derde richten we ons op de interactie tussen de markt en ondernemingen. Een algemene relevante vraag is: hoe kunnen bedrijven via de kapitaalmarkt financieren, en welke externe financieringsvormen bestaan er? Tevens kunnen specifieke wensen van beleggers van invloed zijn op ondernemingsfinanciering. Zo kunnen ondernemingen via dividendbeleid en terugkoop van aandelen hun marktwaarde beïnvloeden of een specifiek signaal verstrekken aan de markt.
Daarnaast nemen verschillende spelers in de markt financieel deel in een onderneming, zoals specifieke types aandeelhouders (klein vs groot, individueel vs institutioneel), vreemd vermogensverschaffers, en mogelijk zelfs managers. Hun onderlinge machtsverhoudingen hebben mogelijk een invloed op de kwaliteit van ondernemingsbestuur en de hieruit voortvloeiende marktwaarde. Ook kunnen deze machtsverhoudingen gevolgen hebben voor eventuele fusies, overnames, en herstructurering van de onderneming.

Leerdoelen
- Concept “tijdswaarde van geld” en het risico-rendement paradigma toepassen bij het waarderen van aandelen en obligaties.
- Inzicht verkrijgen in de fundamentele financierings- een waarderingsbeginselen: de risico-rendement relatie, moderne portefeuilletheorie (MPT) en het Capital Asset Pricing Model.
- Inzicht verkrijgen in marktefficiëntie (en in lichte mate Behavioral Finance).
- Leren over de mogelijkheden voor bedrijven om via de kapitaalmarkt extern te financieren, via “initial public offering” (IPO) en “seasoned equity offerings” (SEOs).
- Hoe bedrijven kennis over de financiële markt kunnen gebruiken bij “payout policy” (dividenduitkering of terugkoop van aandelen).
- Inzicht verkrijgen in fusies en herstructurering en de effecten op de ondernemingswaarde.
- Inzicht verkrijgen in de machtsverhoudingen tussen corporate executives, aandeelhouders, en vreemd vermogensverschaffers, en hoe deze van invloed kunnen zijn op goed ondernemingsbestuur en -waarde.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Financiële markten bouwt voort op de fundamenten van ondernemingsfinanciering die reeds zijn gelegd in de cursussen Ondernemen en Managen (MB0104) en Financieel management (MB1502). De financieringsonderwerpen die in Ondernemen en Managen (OMA) zijn besproken kunt u zien als minimum voorkennisvereisten. Zo passeren in OMA enkele basisconcepten de revue die ten grondslag liggen aan financieringstheorie over de relatie tussen risico en rendement in de kapitaalmarkt (hetgeen in deze cursus MB2102 regelmatig aan bod komt) en de gevolgen hiervan voor ondernemingsfinanciering (zoals besproken in MB1502). Enkele voorbeelden van basisconcepten waarop deze cursus voortborduurt zijn de tijdswaarde van geld, het concept corporate governance, en het verdisconteren van toekomstige geldstromen.

De cursus geen ingangseisen, en in principe kan deze cursus als op zichzelf staand worden beschouwd. Het is echter aan te bevelen om achtereenvolgens deel te nemen aan Financieel management (MB1502), Financiële markten (deze cursus), en tot slot Risico management en administratieve organisatie.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleiding is uitsluitend mogelijk in een vastgestelde periode van 10 aaneengesloten weken zoals weergegeven in een rooster. Tevens is de cursus is zo ontwikkeld dat u deze grotendeels zelfstandig kunt bestuderen. Daartoe is in de cursus als het ware begeleiding ingebakken in de vorm van:
- studeeraanwijzingen op cursusniveau en per taak;
- standaarduitwerkingen;
- een of meerdere (virtuele) bijeenkomsten;
- persoonlijke begeleiding door een docent die inhoudelijke feedback op uitwerkingen bij bepaalde opdrachten verzorgt en procedurele vragen beantwoord.

Docenten

Dhr. dr. J. Derwall.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
- De digitale leeromgeving bij deze cursus. Op de cursussite treft u onder andere aan de taken en opdrachten, diverse uitgebreide casussen, en een oefententamen. Het materiaal bevat tevens diverse facultatieve, illustratieve video's om studenten te ondersteunen.
- Verschillende hoofdstukken uit het tekstboek van Brealey, Myers, Allen “Principles of Corporate Finance”, 12th edition (hierna “BMA”) vormen een rode draad door deze cursus, aangevuld met een klein aantal artikelen. De geselecteerde hoofdstukken uit BMA zijn relevant voor het bereiken van de leerdoelen bij deze cursus Financiële markten, en wijken daarom (grotendeels) af van de hoofdstukken uit BMA die u eventueel leest bij cursus Financieel management.
- Begeleiding door een docent met fysieke en/of virtuele bijeenkomsten. Bovendien wordt u aangemoedigd om samen te werken met andere studenten; hiertoe kunt u de communicatiefaciliteiten van de digitale leeromgeving gebruiken (bijv. het vormen van duo's of studiegroepjes, of het uitwisselen van vragen, etc.).

Mediagebruik

Er vindt een (virtuele) startbijeenkomst plaats, gevolgd door enkele (virtuele) feedback bijeenkomsten. De cursus bestaat in de kern uit verschillende taken die allen stapsgewijs in de digitale leeromgeving worden aangeboden. Facultatieve, illustratieve video’s ondersteunen studenten bij het bestuderen van de literatuur.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.