Ondernemerschap

Ondernemerschap

  • Managementwetenschappen
  • MB2502
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus Ondernemerschap is opgebouwd rondom vijf thema’s: soorten ondernemerschap, kansen herkennen, netwerken en de ondernemer, marketing en financieel management. Binnen deze cursus krijg je meer inzicht in wat ondernemerschap is en welke soorten ondernemers we zoal kunnen onderscheiden. Een ander onderdeel is het ondernemerschapsproces. Dit proces illustreert de verschillende fasen binnen ondernemerschap. De eerste fase is het genereren van ideeën. Termen zoals innovatie en creativiteit zijn hierin belangrijk. Daarna is het van belang om de kansen te herkennen die de potentie hebben om de basis te zijn van een onderneming. Als een ondernemer de ideeën heeft gegenereerd en gekozen heeft welke ideeën en kansen potentieel hebben, dan is de volgende fase in het ondernemerschapsproces om deze kansen te exploiteren en een onderneming op te zetten. Het derde thema gaat dieper in op de ondernemer zelf. Welk gedrag en welke kenmerken heeft deze ondernemer en wat is de rol van netwerken binnen ondernemerschap? Het vierde thema gaat over marketing. Hoe verken je de markt en welke technieken zijn er om je onderneming in de markt te zetten? En als laatste gaan we dieper in op financieel management. Binnen dit thema maak je kennis met enkele basisbegrippen binnen financieel management. Daarnaast maak je kennis met de verschillende bronnen om kapitaal en investeringen te verkrijgen voor een onderneming. Deze cursus is geen handleiding om een eigen bedrijf te starten, maar geeft een overzicht van de verschillende aspecten die belangrijk zijn voor ondernemerschap.

Leerdoelen
In dit programma maak je kennis met de verschillende blokken van de bacheloropleiding vanuit het perspectief van ondernemerschap.
Na bestudering van de cursus kun je:
- de belangrijkste definities van ondernemerschap benoemen en kun je de verschillen soorten ondernemerschap herkennen
- het proces van ondernemerschap en meer specifiek de rol van visievorming en kansen beschrijven
- de verschillende technieken van het beschrijven van visie en kansen, zoals het business opportunity model, toepassen
- de rol van (de ontwikkeling van) netwerken binnen ondernemerschap benoemen
- de belangrijke (wetenschappelijke) thema’s vanuit het individuele perspectief op ondernemerschap, zoals persoonlijkheid, cognitie en mindset beschrijven
- de verschillende benaderingen van het verkennen van markten en de kansen van marketing beschrijven. Daarnaast kun je de verschillende technieken en principes toepassen om een nieuwe onderneming in de markt te zetten
- de verschillende basisbegrippen rondom financieel management binnen ondernemerschap (o.a. winst, balans, winstverliesrekening) beschrijven en verschillende bronnen om kapitaal en investeringen te verkrijgen voor een onderneming beschrijven.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 20 november 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 5 november 2023 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 5 november 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 november 2023.

Deze cursus start 29 april 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 14 april 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 april 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 28 april 2024.

De cursussen Ondernemerschap (MB2502) en Ondernemen en managen (MB0104 en B02112) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. dr. P. Neessen (examinator) en dhr. drs. J. van den Boomen (plv examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De afsluiting van de cursus bestaat uit een bijzondere verplichting. De bijzondere verplichting betreft een opdracht waarbij aan de hand van meerdere casussen ieder thema van de cursus Ondernemerschap aan bod komt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het tekstboek Exploring entrepreneurship van Blundel, Lockett, Wang en Mawson (Sage, 3e editie, 2021).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.