Ondernemerschap

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Ondernemerschap
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB2502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus Ondernemerschap is opgebouwd in 5 thema’s: soorten ondernemerschap, kansen herkennen, netwerken en de ondernemer, marketing en financieel management. Binnen deze cursus krijgt de student meer inzicht in wat ondernemerschap is en welke soorten ondernemers we zoal kunnen onderscheiden. Een ander onderdeel is het ondernemerschapsproces. Dit proces illustreert de verschillende fasen binnen ondernemerschap. De eerste fase is het genereren van ideeën. Termen zoals innovatie en creativiteit zijn hierin belangrijk. Daarna is het van belang om de kansen die de potentie hebben om de basis te zijn van een onderneming, te herkennen. Als een ondernemer de ideeën heeft gegenereerd en gekozen heeft welke ideeën en kansen potentieel hebben, dan is de volgende fase in het ondernemerschapsproces om deze kansen te exploiteren en een onderneming op te zetten. Het derde thema gaat dieper in op de ondernemer zelf. Wat voor gedrag en kenmerken heeft deze ondernemer en wat is de rol van netwerken binnen ondernemerschap. Het vierde thema gaat over marketing. Hoe verken je de markt en welke technieken zijn er om je onderneming in de markt te zetten. En als laatste gaan we dieper in op financieel management. Binnen dit thema maakt u kennis met enkele basisbegrippen binnen financieel management. Daarnaast maakt u kennis met de verschillende bronnen om kapitaal en investeringen te verkrijgen voor een onderneming. Deze cursus is geen handleiding om een eigen bedrijf te starten, maar geeft een overzicht van de verschillende aspecten die belangrijk zijn voor ondernemerschap.

Leerdoelen
In dit programma maakt u kennis met de verschillende blokken van de bacheloropleiding vanuit het perspectief van ondernemerschap.
Na bestudering van de cursus:
- kunt u de belangrijkste definities van ondernemerschap benoemen en kunt u de verschillen soorten ondernemerschap herkennen;
- kunt u het proces van ondernemerschap en specifiek de rol van visie vorming en kansen beschrijven;
- kunt u de verschillende technieken van het beschrijven van visie en kansen, zoals het business opportunity model, toepassen;
- kunt u de rol van (de ontwikkeling van) netwerken binnen ondernemerschap benoemen;
- kunt u de belangrijke (wetenschappelijke) thema’s vanuit het individuele perspectief op ondernemerschap, zoals persoonlijkheid, cognitie en mindset beschrijven;
- kunt u de verschillende benaderingen van het verkennen van markten en de kansen van marketing beschrijven. Daarnaast kunt u de verschillende technieken en principes toepassen om een nieuwe onderneming in de markt te zetten;
- kunt u de verschillende basisbegrippen rondom financieel management binnen ondernemerschap (o.a. winst, balans, winstverliesrekening) beschrijven en verschillende bronnen om kapitaal en investeringen te verkrijgen voor een onderneming beschrijven.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursussen Ondernemerschap (MB2502) en Ondernemen en managen (MB0104 en B02112) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. P. Neessen MSc (examinator) en dhr. drs. J. van den Boomen (plv examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De afsluiting van de cursus bestaat uit een bijzondere verplichting. De bijzondere verplichting bestaat uit een toetsopdracht aan het eind van de cursus.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het tekstboek Exploring entrepreneurship - Blundel, Lockett en Wang (Sage, 2e editie, 2018).

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.