Veerkracht van supply chains

Veerkracht van supply chains

  • Managementwetenschappen
  • MB2702
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Wie kent niet de nieuwsberichten over chiptekorten, containerprijzen die de pan uit rijzen, tuinmeubilair dat met vertraging wordt geleverd, hogere grondstofprijzen, enzovoort. Veel van deze problemen worden toegeschreven aan verstoringen van de keten. Verstoringen die minder impact zouden hebben als de veerkracht van de keten en het bedrijf adequaat was geweest.

Maar waarom en waarin zijn ketens kwetsbaar en hoe kun je omgaan met die kwetsbaarheden? Hoe kunnen ketens zich aanpassen? Dienen ketens na verstoringen terug te keren naar de oorspronkelijke uitgangspositie of is het mogelijk om een nieuwe balans te vinden en zo ja, wat zijn dan de aandachtspunten? In deze cursus bestuderen we verschillende perspectieven op veerkracht en specifiek op veerkracht in relatie tot de supply chain van je bedrijf of organisatie.

In een periode van tien weken leer en ervaar je hoe er naar veerkracht wordt gekeken, wat ten grondslag ligt aan veerkracht en welke verstoringen invloed kunnen hebben op de veerkracht. Ter afsluiting van de cursus reflecteer je kritisch op het vraagstuk onder welke voorwaarden een supply chain veerkrachtig kan zijn.

Na afloop van de cursus heb je kennis van verschillende perspectieven op veerkracht in relatie tot de supply chain, specifiek ‘engineering resilience’ en ‘social-ecological resilience’. Je kunt de invloed van factoren van verstoring op veerkracht van de supply chain analyseren en met elkaar in verband brengen. Ook kun je de inzichten uit de aangeboden wetenschappelijke literatuur toepassen op casussen en deze op een wetenschappelijke manier onderbouwen. Tot slot kun je in beginsel de relatie tussen duurzaamheid en veerkracht in de context van supply chain management duiden.Bekijk ook eens de video met een introductie over deze cursus.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Voorkennis

Voorkennis in de vorm van de cursus MB1412 Supply chain management wordt aanbevolen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Opdrachten lever je in via de cursussite, waarna je toegang krijgt tot de feedback. Inhoudelijke vragen kun je via de cursussite, e-mail, of tijdens het online vragenuur stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. dr. W. Lambrechts (examinator) en dhr. dr. P. Ghijsen (plv. examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een gedrukte reader met geselecteerde wetenschappelijke artikelen en een digitale leeromgeving met opdrachten en casusmateriaal.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.