Sustainable finance

Sustainable finance

  • Managementwetenschappen
  • MB2812
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

“If you really think that the environment is less important than the economy, try holding your breath while you count your money”. Deze quote van de Amerikaanse econoom Guy McPherson illustreert hoe economie en ecologie nog vaak als onverzoenbaar worden gezien. Zo wordt finance over het algemeen beschouwd als een obstakel voor een betere wereld. In deze cursus leggen we uit hoe de financiële sector gemobiliseerd kan worden om dit tegen te gaan. Door financiering te gebruiken als middel om sociale doelen te bereiken, kunnen we de planeet en haar economie afleiden van het huidige pad naar een wereld die voor iedereen duurzaam is.

De cursus is opgebouwd rond drie onderwerpen. In ‘Wat is duurzaamheid en wat is daarvoor nodig?’ bespreken we het concept duurzaamheid, waarom duurzaamheid belangrijk is en welke uitdagingen daarmee gepaard gaan. Ook gaan we in op de rol van het financiële systeem in de duurzaamheidstransitie. In ‘Duurzaamheidsuitdagingen voor ondernemingen’ bespreken we vervolgens hoe bedrijven met deze uitdagingen kunnen omgaan en gaan we tevens in op governance en gedrag, strategie, niet-materiële waarde en geïntegreerde rapportages. In ‘Het financieren van duurzaamheid’ tot slot leer je hoe de financiële sector te mobiliseren om het fundament te bieden voor een duurzame wereld. Aan bod komen financieringsvraagstukken gekoppeld aan investeringen, aandelen en leningen, met een nadruk op nut en noodzaak van een langetermijnperspectief.

Na de cursus begrijp je de kernbegrippen en theoretische concepten, uitdagingen en doelstellingen op het gebied van duurzaam financieren (sustainable finance). Ook begrijp je de principes van het fenomeen duurzaam financieren en de rol van duurzaam financieren in de transitie naar een duurzame economie. Je bent in staat om praktijkgerichte vraagstukken op het gebied van duurzaam financieren te analyseren en beoordelen en kunt bepalende kenmerken van duurzaam financieren zorgvuldig omschrijven en onderscheiden van soortgelijke concepten. Daarnaast heb je de kennis om de wisselwerking tussen duurzaamheid, de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen en financiën op een wetenschappelijk onderbouwde manier te beschrijven, analyseren en evalueren. Bovendien kun je kritisch reflecteren op het belang van (het verkrijgen van) een langetermijnperspectief bij duurzaam financieren.
Bekijk ook eens de video met een introductie over deze cursus.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van je aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat je inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Enige basiskennis van financiën is nodig om deze cursus te volgen. We gaan ervan uit dat je bekend bent met bekende financiële instrumenten zoals het ‘discounted cash flow-model’ en het ‘capital asset pricing model’. Als je een van beide cursussen Financieel management (MB1502) of Financial markets (MB2102) hebt bestudeerd heb je hiervan voldoende voorkennis. We gebruiken een Engelstalig tekstboek; kennis van de Engelse taal is dus nodig.

Begeleidingsvorm

Opdrachten lever je in via de cursussite in de digitale leeromgeving, waarna je toegang krijgt tot de automatische feedback. Inhoudelijke vragen kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving of e-mail stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. dr. K. Struyfs (examinator).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor het tentamen van 11 juli 2024.

Vanaf 1 september 2024 bestaat het tentamen van deze cursus uit een bijzondere verplichting (opdracht) in de vorm van een casestudy.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
De online wiskundige rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

- De cursussite in de digitale leeromgeving vervult een leidende rol. Op deze cursussite vind je het leermateriaal in de vorm van taken met studieteksten, video’s, podcasts, opdrachten en automatische terugkoppelingen.
- Het tekstboek van D. Schoenmakers en W. Schramade, Principles of Sustainable Finance, Oxford Press (2021). Uit dit boek bestudeer je de hoofdstukken 1 t/m 8 en hoofdstuk 10.
- Bovendien word je aangemoedigd om samen te werken met andere studenten; hiervoor kun je de communicatiefaciliteiten van de digitale leeromgeving gebruiken (bijvoorbeeld voor het vormen van duo's of studiegroepjes, of het uitwisselen van vragen, enz.).

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.