Bachelorscriptie bedrijfskunde

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Bachelorscriptie bedrijfskunde
Managementwetenschappen | 15 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MB9906
Prijsindicatie € 972
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De bachelorscriptie vormt de afronding van de bacheloropleiding. U demonstreert dat u in staat bent om onderzoek op te zetten, uit te voeren, en de resultaten te duiden en te presenteren. De bachelorscriptie komt tegemoet aan de eisen van twee routes die u na de bacheloropleiding kunt volgen: uitstromen (naar de arbeidsmarkt) of doorstuderen met een masteropleiding.
Deze eisen komen erop neer dat de bacheloropleiding garandeert dat u op de arbeidsmarkt en/of binnen onze masteropleiding academische vaardigheden kunt etaleren, zoals het vermogen tot zelfstandig denken en onderzoeken. Vandaar dat de bachelorscriptie bestaat uit een verslag van zelfstandig verricht onderzoek naar een managementwetenschappelijke probleemstelling. In het onderzoek maakt u gebruik van uw kennis van methoden en technieken van onderzoek. Uiteindelijk gaat u op integrerende en inzichtelijke wijze rapporteren over uw bevindingen.

Aanmelden

Ingangseisen

Alleen voor studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde. De bachelorscriptie kan pas worden gevolgd nadat minimaal 150 EC binnen de bacheloropleiding zijn behaald, dan wel nadat vrijstelling daarvoor is verkregen, waaronder de cursus MB0206 Methoden en technieken van onderzoek en MB0602 Basiscursus academische vaardigheden of gelijkwaardig.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursussen Bachelorscriptie bedrijfskunde (MB9906) en de Bachelorscriptie bedrijfskunde (B87333) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus start twee keer per jaar, namelijk in kwartiel 1 (per september) en in kwartiel 3 (per februari). Vanaf het startmoment is begeleiding van het scriptietraject voorzien gedurende een half jaar (een semester). In de eerste week na inschrijving moet de vragenlijst die in de digitale leeromgeving staat worden ingeleverd om te kunnen starten. Ook vind er een startbijeenkomst plaats in de eerste of tweede week. Hierover wordt u via de mail geïnformeerd. Deze vindt meestal plaats in Eindhoven vanaf 16 uur.

Begeleidingsbijeenkomsten


Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. W. Schoenmakers
1. di 08-09-2020 / ntb
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. W. Schoenmakers
1. di 16-02-2021 / ntb

Docenten

Dhr. dr. W. Schoenmakers.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Scriptie.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info