Certified Professional Course Financieren van Zorg

CPC_FinancierenZorg_head_large.jpg

Certified Professional Course Financieren van Zorg

 • Managementwetenschappen
 • Contractonderwijs
 • Taal Nederlands
 • Start oktober 2023
 • 140 studie uren
 • nvt
 • Volledig online
 • In samenwerking met Veroz
 • Voor dit product gelden ingangseisen
Om zorg in Nederland ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden is cruciaal voor een gezonde maatschappij. Mede door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing staat het zorgstelsel al jaren onder druk, waardoor de urgentie van een aantal belangrijke vraagstukken alleen nog maar toeneemt. Hoe besteden we beschikbare financiele middelen zinvol? Hoe kunnen processen rondom zorginkoop en zorgverkoop zo efficient mogelijk worden ingericht? Hoe kunnen we het economisch effect van slimme zorgtechnologie in kaart brengen? Allemaal onderwerpen die in deze cursus op een interactieve manier worden besproken op basis van de nieuwste inzichten uit wetenschap en praktijk.
 
Het doel van deze cursus is het vergaren van inzicht in financieringsmodellen, de bekostigingssystematiek en (innovatieve) contracten binnen de zorg. Op basis van de opgedane kennis wordt toegewerkt naar een voorstel voor een innovatief verdienmodel binnen de gezondheidszorg met een presentatie van de daarbij behorende business case.
 


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Ben jij een academicus of zorgprofessional die te maken heeft met zorg en gezondheid? Of werk je buiten de zorg en ben je als ondernemer geïnteresseerd in de mogelijkheden van zorginnovaties binnen de gezondheidszorgsector? En ben je op zoek naar een Healthcare Management programma dat een goede mix biedt van theorie en praktijk, waarbij je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen? Dan is het programma Healthcare Management wat je zoekt! Dit programma wordt samen met experts uit het bedrijfsleven, de zorgpraktijk, de wetenschap en de overheid samengesteld en continu doorontwikkeld. Zo sluit het programma Healthcare Management altijd aan bij de meest actuele trends en ontwikkelingen binnen het zorgveld.
Cornelis Boersma

Docent

“Het realiseren van duurzaam betaalbare zorg vraagt om innovatie en ondernemerschap. Ben jij geïnteresseerd in financiële zorgvraagstukken en wil je leren over economische waarde proposities voor zorgoplossingen, dan verwelkomen we je graag bij de cursus 'Financieren van Zorg'.”

Cursusonderdelen

 
Week 1
Digitale startbijeenkomst en introductie college over de betaalbaarheid van zorg
 
Week 2
Hands-on oefening voor het uitvoeren van een gezondheidseconomische evaluatie.
 
Week 3
Flipped classroom kennissessies; responsiecollege; kennis zelftoets
 
Week 4 
Digitaal college verdienmodellen: trends & ontwikkelingen; individuele HTA opdracht (peer-review discussie & presentatie)
 
Week 5-7 
Groepsopdracht business case innovatieve zorgoplossing (presentatie en eindrapportage)

Partners

Het programma Healthcare Management wordt samen met VEROZ ontwikkeld. VEROZ is het platform van Verenigde Ondernemers in de Zorg. De stichting is een kenniscentrum ter bevordering van innovatie in de zorg. VEROZ richt zich op meer kwaliteit van leven voor hetzelfde of minder geld, met de ambitie om een vliegwiel te creëren: niet alleen praten of te veel problematiseren, maar vooral doen.
 

Studieduur

Deze cursus heeft een studiebelasting van 140 uur.

Begeleiding

Deze cursus wordt volledig online gegeven en wordt doorlopen volgens een rooster. Je krijgt toegang tot de digitale leeromgeving van de Open Universiteit en krijgt daarbij persoonlijke begeleiding door inhoudsdeskundig universitair docenten. De voertaal van deze cursus is Nederlands. Er kan wel gebruik gemaakt worden van Engelstalige literatuur.

Toelating

Om succesvol deel te nemen als toekomstig Healthcare Management expert beschik je over een HBO werk- en denkniveau. Je hebt daarnaast minstent vijf jaar relevante werkervaring. Afhankelijk van jouw achtergrond kan een aanbevelingsbrief van je werkgever, een eigen motivatiebrief met je doelstelling of een intakegesprek met onze studieadviseur onderdeel uitmaken van je toelating tot het programma Healthcare Management.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Het volgende startmoment van deze course is in oktober 2023.

Prijsinformatie

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van 2 tekstboeken:
 • Jeurissen P., Maarse H., Tanke M. (2018) Betaalbare zorg. SDU (ISBN: 978 90 1240 161 6)
 • Kemperman J., Geelhoed J., Op ‘T Hoog J. (2014). Briljante Business Modellen in de Zorg (ISBN: 978 94 6220 062 3)

Deze tekstboeken dien je zélf aan te schaffen.

Meer informatie

Na positieve afronding van deze cursus ontvang je een deelcertificaat en ben je in staat om:
 • De verschillende aspecten van markt economie van de gezondheidszorg te beschrijven.
 • De belangrijkste aspecten voor wat betreft zorgverzekeringstelsel en de rol daarvan binnen de gezondheidszorg te duiden.
 • Het belang van gezondheidseconomische evaluaties en de toepassing van verschillende methoden inclusief onzekerheidsanalyse te begrijpen.
 • De concepten en doelen van (vroege) health technology assessment (HTA) te begrijpen en een economische analyse op te zetten en toe te passen en te interpreteren voor een zorginnovatie.
 • Lange termijn plannen en doelstellingen om te zetten in korte termijn plannen.
 • Een budgetplanning en monitoringsproces te implementeren.
 • In samenwerking een praktisch relevant zorgvraagstuk te analyseren, een zorginnovatieve oplossing aan te dragen en een business case te presenteren.
 • Kritisch te reflecteren en presenteren van een deugdelijke business case.