Certified Professional Program Toezichthouden

MC6814_head_large.jpg

Certified Professional Program Toezichthouden

  • Managementwetenschappen
  • Contractonderwijs
  • Taal Nederlands
  • Certificaat
  • Starten: doorlopend
  • 280 studie uren
  • € 14.400,- (eenmalig) / 4 jaarl. termijnen € 3.600,-
  • ASTZ
  • Mix van online en face 2 face bijeenkomsten
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Hét ontwikkel en intervisie programma voor toezichthouders in de zorg. In een dynamische zorgomgeving waar cliënten voortdurend de beste passende zorg, maatschappij en wetgeving continu steeds hogere eisen stelt, binnen een complexe samenhang van diverse interne en externe stakeholders, weeg je als toezichthouder of commissaris vele belangen.
 
Neem je je functie als toezichthouder in de zorg serieus, dan investeer je in een degelijk ontwikkelprogramma, dat naadloos aansluit bij reeds verworven kennis en kunde. Tijdens de intervisies wordt stevig doorgepakt op rolreflectie en er worden handvatten en ondersteuning gegeven bij het oplossen van actuele, complexe vraagstukken en dilemma’s.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Ben jij toezichthouder in de zorg en wil je serieus investeren in je ontwikkeling? Je hebt meer dan drie jaar actuele ervaring in een of meerdere toezichthoudende rollen bij een (middel-) grote zorginstelling. Je bent je bewust van de steeds hoger eisen die aan je rol worden gesteld met de daar bijbehorende aansprakelijkheid. Je wilt je impact vergroten. Vakmatige verdieping zie je als verrijking en je vergaart graag de tools om die te vertalen naar de praktijk. Ben jij de  toezichthouder die samen met gelijkgestemden wil werken aan een nog krachtiger fundament als ervaren toezichthouder of commissaris? Dan is dit wellicht dé opleiding voor jou.
Je stelt kritische vragen en houdt plannen tegen het licht om de organisatie te ondersteunen succesvol te zijn. De toezichthouder staat steeds dichter bij de organisatie en ook toenemende aansprakelijkheid stelt hogere eisen aan de rol. Neem je je functie als toezichthouder in de zorg serieus, dan investeer je in een degelijk ontwikkelprogramma, dat naadloos aansluit bij reeds verworven kennis en kunde. Tijdens de intervisies wordt stevig doorgepakt op rolreflectie en er worden handvatten en ondersteuning gegeven bij het oplossen van actuele, complexe vraagstukken en dilemma’s. De complexe casuïstiek is gebaseerd op situaties uit de werkelijkheid en daagt je uit om vanuit verschillende paradigma’s, betere oplossingen te ontdekken en verkennen. Daarnaast ontwikkel je je skill set in interactie met peers, experts, professoren en inspirerende sprekers, onder andere op het gebied van het herkennen en gebruiken van “soft signals”.
 
Het programma bevat deelname aan een excellente online community, ruime online media & documentatie en jaarlijks 3 actieve en intensieve intervisiedagen, met inspirerende sprekers. Jaarlijks wordt er een ASTZ zorgcongres georganiseerd. Alle deelnemers aan de ASTZ programma’s hebben vrije toegang tot het congres en leveren door het jaar heen een belangrijke bijdrage aan de inhoud van het zorgcongres, dat specifiek bedoeld is voor leidinggevenden in de zorg. Op deze manier is er een bredere leerervaring binnen zorginstellingen op de specifieke thema’s uit de ASTZ programma’s. ASTZ levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg.

Opbouw

De sessies
 
Het programma bevat jaarlijks zes dagdelen aan bijeenkomsten verdeeld over drie dagen.
 
Het dagprogramma bestaat uit een aantal sessies, waarin afwisselend intervisie, inspiratie en masterclasses zijn geprogrammeerd.
 
Het volledige programma duurt 48 maanden, echter ieder jaar wordt een volledige cyclus afgerond. In alle sessies staan complete casussen centraal, waarin alle thema’s vanuit verschillende perspectieven belicht worden. De sessies worden dus niet arbitrair opgehakt in verschillende academische thema’s, maar bevatten altijd een keur aan thema’s gecombineerd. Op deze manier wordt de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd. Het gaat erom dat binnen de (wettelijke) kaders er verschillende paradigma’s bestaan van waaruit de casus bekeken kan worden. De verschillende paradigma’s bevatten ook ieder andere oplossingen die we samen verkennen. Onder begeleiding van experts en professoren.
 
De community
 
Naast deze dagdelen is er tevens een actieve online community waar je dagelijks kunt participeren aan discussies. Ook het inbrengen van eigen dilemma’s en vraagstukken kan desgewenst anoniem behoort tot de mogelijkheden. Het doel van de community is een voortdurende steun in de rug bij de dagelijkse vraagstukken. Daarnaast is de community van belang bij de programmering van ASTZ. Niet alles is in beton gegoten en er is ruimte om actuele thema’s op te nemen in het curriculum. Co-creatieEr wordt voortdurend samengewerkt met expertgroepen die medeverantwoordelijk zijn voor de aard van de thema’s, de kwaliteit en realiteitszin. Deze expertgroep daagt het ASTZ team voortdurend uit en geeft richting bij de vraag: “Waar zitten nu daadwerkelijk de dilemma’s voor toezichthouders en bestuurders in de zorg?”

Partners

De ShareLife Health Academy heeft samen met een groep ervaren toezichthouders in de zorg en de Open Universiteit, een uniek zorgprogramma ontwikkeld. Speciaal voor senior toezichthouders in de zorg en ervaren bestuurders die een toezichthoudende rol ambiëren.
 
De Academie voor Senior Toezichthouders in de Zorg (ASTZ) leert deelnemers om goed getimed de juiste vragen stellen binnen hun organisatie. Het programma legt een duidelijke focus op zgn. soft signals en soft skills. Deelnemers leren soft signals te herkennen en krijgen concrete ondersteuning bij het opbouwen van prettige en professionele relaties binnen hun organisatie. Het ASTZ programma onderscheidt zich van andere aanbieders door zich nadrukkelijk niet te richten op de traditionele portefeuilles Finance, Vastgoed, Kwaliteit & Veiligheid enzovoort. ASTZ kiest voor een geïntegreerde aanpak die een toezichthouder verdieping, verbreding en inspiratie geeft.
 

Studieduur

De totale opleiding heeft een omvang van 16 interactieve dagen op locatie en kent een doorlooptijd van 48 maanden, met als afsluiting een certificaat van de Open Universiteit. Je kunt ook 1 jaar participeren, er wordt voor dat jaar wel PE punten toegekend, echter geen certificaat. Je neemt per jaar actief deel de online community, drie intervisiedagen en een ASTZ zorgcongres.

Begeleiding

Het programma Toezichthouden wordt aangeboden in de vorm van blended learning. Dit houdt in dat online activerend onderwijs wordt gecombineerd met interactieve bijeenkomsten. Zo kun je enerzijds leren waar en wanneer je dat zelf wilt en je hebt anderzijds ook persoonlijk contact met mededeelnemers en docenten. Het gecombineerde online programma en de vrijheid je tijd zelf in te delen zorgen ervoor dat de opleiding goed te combineren is met een drukke baan.

Begeleidingsbijeenkomsten

Bijeenkomsten vinden plaats in een centraal gelegen vergaderaccommodatie.

Toelating

Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring opgedaan in een toezichthoudende rol bij een (middel-) grote zorginstelling in Nederland.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

De kosten bedragen bij eenmalige betaling € 14.400,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 4 jaarlijkse termijnen van € 3.600,-. Indien gewenst, dan kunnen er andere prijsafspraken worden gemaakt met het Business Team. Ook voor maatwerk kun je contact met ons opnemen.
 
Dit bedrag is all-in. Er zijn dus geen bijkomende kosten en de opleiding is vrijgesteld van BTW. 

Fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats hiervan komt het STAP-budget.
 
Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Nu de fiscale aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 vervalt, vervangt het STAP-budget deze regeling. Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.nl.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Bij succesvolle afronding van de opleiding behaal je het certificaat Certified Professional Program Toezichthouden. 

Contact

Wil je in contact komen met het Business Team voor meer informatie, samen een studieplan opstellen of een vrijblijvend adviesgesprek met onze studieadviseur of een docent? Dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina.