Minoren Informatiekunde

HEADER_INF_head_large.jpg

Minoren Informatiekunde

  • Informatiekunde
  • Voltijd/deeltijd
  • 15 EC
  • 28 uur per studiepunt
  • Bepaal zelf je studietempo
  • 67,14 per studiepunt
Minoren zijn blokken van 15 EC met inhoudelijk samenhangende cursussen. Studenten van de Open Universiteit (ook niet-informatiekunde) kunnen deze minoren inbrengen om de vrije ruimte te vullen. Ook studenten van andere universiteiten kunnen deze inbrengen als minor.
Informatiekunde biedt de volgende drie minoren aan:
  • Minor Verantwoord strategisch informatiemanagement (15 EC)
  • Minor Ontwerpen van de data-gedreven organisatie (15 EC)
  • Minor Projectmanagement (15 EC)
Kijk bij Inhoud voor meer informatie.


Minor Verantwoord strategisch informatiemanagement 15 EC

De minor Verantwoord strategisch informatiemanagement biedt inzicht in ethische en strategische aspecten van het gebruik van informatietechnologie in organisaties. Na een brede inleiding in de informatiekunde wordt dieper ingegaan op de ethische aspecten van het gebruik van informatie. Tenslotte wordt de aandacht gericht op de strategische mogelijkheden en risico’s van de inzet van informatie binnen organisaties. Door het samenspel tussen informatietechnologie, gegevens  en organisatie beter te doorgronden kan er een grotere toegevoegde waarde worden bereikt door de inzet ervan binnen de organisatie.

Kwartiel 2 (nov-jan) Kwartiel 4 (apr-jun) Kwartiel 1 (sept-nov)

IB0202 Inleiding Informatiekunde
(vast, 5 EC)

IB3902 Ethiek in digitale innovatie
(vast, 5 EC)

IB3402 Strategisch informatiemanagement
(vast, 5 EC)


Minor Ontwerpen van de data-gedreven organisatie 15 EC

De minor Ontwerp van de data-gedreven organisatie geeft handvaten voor de wijze waarop informatie op een ethisch verantwoorde gebruikt kan worden. Hiertoe wordt een drietal invalshoeken gehanteerd. Een daarvan is neer intern gericht op het functioneren van de bedrijfsprocessen die ten grondslag liggen aan het functioneren van organisaties en het gebruik van data daarbij.  Een tweede invalshoek is breder gericht en kijkt naar manieren om de data te analyseren teneinde daar organisatorisch voordeel uit te halen. Tenslotte wordt dieper ingegaan op de ethische aspecten van het gebruik van data die hierbij een belangrijk aandachtgebied vormen.

Kwartiel 1 (sept-nov) Kwartiel 3 (feb-apr) Kwartiel 4 (apr-jun)

IB3302 Business analytics
(vast, 5 EC)

IB2102 Enterprise modeling
(vast, 5 EC)

IB3902 Ethiek in digitale innovatie
(vast, 5 EC)

Of

Kwartiel 3 (feb-apr) Kwartiel 4 (apr-jun) Kwartiel 1 (sept-nov)

IB2102 Enterprise modeling
(vast, 5 EC)

IB3902 Ethiek in digitale innovatie
(vast, 5 EC)

IB3302 Business analytics
(vast, 5 EC)


Minor Projectmanagement 15 EC

De minor Projectmanagement biedt de student inzicht in het inrichten en beheersen van projecten binnen organisaties, met speciale aandacht voor de implementatie van ERP-systemen. De minor bestaat uit drie vakken die elk een verschillend aspect van het vakgebied projectmanagement belichten. De cursussen in deze minor zijn variabele cursussen. De cursus IB3802 is voorkennis voor IB4302. Verder is geen volgorde vereist. 
Deze minor werd voor het academisch jaar 2022-2023 als minor aangeboden binnen het vakgebied Bedrijfskunde. Studenten die één of meerdere van de hieronder genoemde cursussen onder de oude cursuscode hebben gevolgd, kunnen deze cursus(sen) in deze nieuwe minor Informatiekunde inbrengen.

Variabel Variabel Variabel

IB3802 Projectmanagement: inrichten van projecten
(variabel, 5 EC, voorheen cursuscode MB0502)

IB4302 Projectmanagement: beheersen van projecten
(variabel, 5 EC, voorheen cursuscode MB1002)

IB4402 Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen
(variabel, 5 EC, voorheen cursuscode MB1912)

Academisch studeren op jouw manier

De cursussen van de Open Universiteit kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt virtuele bijeenkomsten en hebt regelmatig contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan zijn telefonisch, videobellen, schriftelijk of online. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten. Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen. Dit kan een digitaal tentamen zijn of een opdracht. Bij elke cursus heb je drie tentamenkansen binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden. Je kunt ervoor kiezen het tentamen op een computer in het studiecentrum of thuis via je eigen computer te maken. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken.  
Via de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Collegegeld

Je betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van je nationaliteit en studieverleden.
Lees meer over kosten, Levenlanglerenkrediet, en de kortingsregeling (KCOU).