Minoren Milieuwetenschappen

Minoren Milieuwetenschappen

 • Natuurwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 15 EC
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
Minoren zijn blokken van 15 EC met inhoudelijk samenhangende cursussen. Studeer je bij de Open Universiteit (ook niet-milieuwetenschappen), dan kun je deze minoren inbrengen in de vrije ruimte. Ook als je student bent van een andere universiteit kun je deze, in overleg met de eigen universteit, inbrengen als minor.
 
Milieuwetenschappen biedt de volgende minoren aan;
 • Minor inleiding in de Milieu-natuurwetenschappen
 • English minor Corporate Responsibility & the Energy Challenge
 • Minor Gezondheid & voeding
 • Minor sustainability governance
 • Minor Ecosystemen
 • Minor Geo Science
Kijk bij Inhoud voor meer informatie.


Minor inleiding in de Milieu-natuurwetenschappen

In deze minor behandel je natuurwetenschappelijke basiskennis over verschillende compartimenten, die deel uitmaken van het aardse milieu. Tevens krijg je meer inzicht in de vraag hoe dit milieu leven mogelijk maakt en de invloed van de mens op het systeem aarde. Ook vergroot je je kennis over het begrip duurzame ontwikkeling en over de rol van milieuwetenschappelijke kennis in het maatschappelijke debat over duurzaamheidsvraagstukken.
 
Kwartiel 1 (start sept) Kwartiel 2 Kwartiel 3 en 4
NB0112 Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen 
(vaste cursus, 5 EC)
NB0222 Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen 
(vaste cursus, 5 EC)
NB1212 Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling 
(vaste cursus, 5 EC)

 

Kwartiel 3 (start februari) Kwartiel 4 Kwartiel 3 en 4 (of 1 en 2)
NB0112 Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen 
(vaste cursus, 5 EC)
NB0222 Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen 
(vaste cursus, 5 EC)
NB1212 Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling 
(vaste cursus, 5 EC)

 

English minor Corporate Responsibility & the Energy Challenge

Deze Engelstalige minor biedt een scala aan methoden en hulpmiddelen om energiesystemen te analyseren. Je kijkt naar de duurzame productie van economische goederen vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek. Daarnaast krijg je inzicht in maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe dit kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

This minor provides a range of methods and tools for analyzing energy systems. You will cover the sustainable production of economic goods from a natural science perspective. In addition, our goal with this minor is to give you an understanding of corporate social responsibility and how it can contribute to sustainable development.
 
Kwartiel 4  Variabel
 
NB1802 Energy Analysis (variabele cursus, 5 EC - begeleiding in Q3 en Q4)
NB2502 Corporate Responsibility for Sustainable Development (variabele cursus, 5 EC - begeleiding in Q3 en Q4)

 

Minor Gezondheid & voeding

Na het volgen van deze minor ben je vertrouwd met natuurwetenschappelijke basiskennis over verschillende compartimenten, die deel uitmaken van het aardse milieu gecombineerd met gezondheid en voeding. De gezondheid van de mens staat centraal en er wordt vooral gekeken hoe voeding en milieu daarop van invloed zijn.
 
Kwartiel 1 Kwartiel 3 Variabel
NB0112 Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen (vaste cursus, 5 EC, ook te volgen in Q3) NB1502 Voeding en gezondheid (variabele cursus, 5 EC - begeleiding in Q1 en Q2)

 

Minor sustainability governance

In deze minor behandel je het beleid waarmee publieke en private partijen invloed uitoefenen op de inrichting en het gebruik van de leefomgeving. Je krijgt inzicht in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en hoe die kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Daarnaast krijg je kennis van de sociaal- en beleidswetenschappelijke benadering van milieuvraagstukken en milieubeleid in Nederland.
 
Kwartiel 4 Variabel
NB1102 Milieubeleid: theorie en praktijk (vaste cursus, 5 EC)
NB2212 Omgevingsbeleid: analyse, evaluatie en ontwerp (variabele cursus, 5 EC - begeleiding in Q3 en Q4)
NB2502 Corporate Responsibility for Sustainable Development (variabele cursus, 5 EC - begeleiding in Q3 en Q4)

 

Minor Ecosystemen

Na het volgen van deze minor kun je op verschillende wijzen informatie over ecosystemen analyseren. Zo ga je aan de slag met ‘het op elkaar leggen van kaarten’ en het koppelen, bewerken en analyseren van gegevensbestanden, waarbinnen de geografische locatie een essentiële rol speelt. Ook kun je, met ondersteuning, bijdragen aan het in kaart brengen van een milieuwetenschappelijk probleem, en dit probleem nader definiëren. Daarnaast doe je kennis, inzicht en vaardigheden op met betrekking tot de analyse en oplossing van milieuproblemen die verband houden met de degradatie van ecosystemen. 
 
Kwartiel 3  Kwartiel 4 Variabel
 
NB1922 Bodem en water; een stroomgebiedbenadering 
(vaste cursus, 5 EC)
NB2112 Geographical Information Systems (GIS) (variabele cursus, 5 EC - begeleiding in Q1)

 

Minor Geo Science

In deze minor leer je wat de belangrijkste mechanismen zijn in de wisselwerking tussen veranderd klimaat en geologische processen op en nabij het aardoppervlak, en hoe deze het systeem aarde in verleden en heden bepalen. Je gaat aan de slag met ‘het op elkaar leggen van kaarten’ en het koppelen, bewerken en analyseren van gegevensbestanden, waarbinnen de geografische locatie een essentiële rol speelt. Daarnaast doe je kennis op en krijg je inzicht en vaardigheden met betrekking tot de analyse en oplossing van milieuproblemen die verband houden met de degradatie van ecosystemen.
 
Kwartiel 1  Kwartiel 4 Variabel
NB1302 Systeem Aarde: kennis voor klimaat 
(vaste cursus, 5 EC)
NB2112 Geographical Information Systems (variabele cursus, 5 EC - begeleiding in Q1)

Academisch studeren op jouw manier

De cursussen van de Open Universiteit kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt virtuele bijeenkomsten en hebt regelmatig contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan zijn telefonisch, videobellen, schriftelijk of online. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten. Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen. Dit kan een digitaal tentamen zijn of een opdracht. Bij elke cursus heb je drie tentamenkansen binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden. Je kunt ervoor kiezen het tentamen op een computer in het studiecentrum of thuis via je eigen computer te maken. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken.  
Via de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Collegegeld

Je betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, cursusmateriaal, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van je nationaliteit en studieverleden.
Lees meer over kosten, Levenlanglerenkrediet, en de kortingsregeling (KCOU).