Loopbaanmanagement Master

Loopbaanmanagement_head_large.jpg

Loopbaanmanagement Master

  • Your Academy
  • 45 EC
  • Taal Nederlands
  • Diploma
  • Starten op elk gewenst moment (in overleg)
  • € 12.945,- (eenmalig) / € 13.150,- (5 termijnen)
  • Volledig online
  • Voor dit product gelden ingangseisen
De studie Master Loopbaanmanagement verschilt wezenlijk van alle bestaande beroepsopleidingen tot loopbaanprofessional, waarin de student wordt opgeleid tot een professional die in de praktijk zijn of haar vak naar behoren kan uitoefenen.De Master Loopbaanmanagement is een professioneel georiënteerde opleiding op universitair master-niveau; tijdens de opleiding wordt door middel van onderwijs en onderzoek op universitair niveau gekeken naar, c.q. ingegaan op de beroepspraktijk van loopbaancoaching, loopbaanmanagement en loopbaanadvisering. Het verrichten van onderzoek is uitdrukkelijk een onderdeel van deze studie, maar de student wordt niet opgeleid tot wetenschappelijk onderzoeker.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Bent u als ervaren loopbaanprofessional op zoek naar verdieping in het vakgebied? Wilt u een omvattende blik krijgen op de theorie en praktijk van de loopbaankunde?
 
De Master Loopbaanmanagement richt zich op HBO- en academisch geschoolde professionals op het brede terrein van mens en werk, zoals loopbaanprofessionals, outplacement- en re-integratieadviseurs en jobcoaches, maar ook op professionals aanpalende beroepen als HRM en werving & selectie. Naast een passend opleidingsniveau is enkele jaren relevante werkervaring noodzakelijk om het programma succesvol te kunnen volgen en afronden.
 
De Master Loopbaanmanagement biedt een flexibel opleidings­aanbod op academisch niveau. Dit programma verstevigt uw theoretische basis, geeft u nieuwe inzichten voor uw eigen beroepspraktijk en zorgt voor leerzame interactie met collega's uit het werkveld. Tevens sluit het aan op de door beroepsvereniging NOLOC ontwikkelde body of knowledge and skills en wordt in samenwerking met het Noloc aangeboden.

Het programma is bedoeld voor loopbaanbegeleiders met minimaal enkele jaren ervaring en voor HR-adviseurs die zich willen verdiepen en verbreden op het gebied van loopbaanmanagement.

Loopbanen zijn volop in beweging. Life-long employment heeft plaats gemaakt voor meer flexibele, dynamische loopbanen in wisselende contexten. Dit is een maatschappelijke trend, met arbeidsorganisaties als belangrijke dragers. Van de individuele werkende mens vraagt dit enerzijds aanpassing(svermogen) aan veranderende arbeidsrelaties op een innovatieve arbeidsmarkt. Anderzijds ontstaat er meer ruimte voor proactiviteit: diezelfde arbeidsmarkt biedt nieuwe mogelijkheden tot persoonlijke en professionele ontplooiing. En met de toenemende ‘mondigheid' van de werkende mens, zien arbeidsorganisaties zich uitgedaagd het beste talent te kunnen identificeren, aan te trekken en te behouden.

Waren loopbaanprofessionals voorheen vooral actief in de één-op-één begeleiding van loopbaanvragen bij hun clientèle, met de huidige ontwikkelingen wordt in toenemende mate een appèl gedaan op een beroepsoverstijgend perspectief. Naast kennis over motivatie, ontwikkeling en het ontdekken van inspiratie kan de professional niet meer zonder begrip van arbeidsmarktverhoudingen, loopbaantheorieën, organisatieverandering en contextuele dynamiek.

Zowel bij loopbaanprofessionals als bij afnemende organisaties groeit de behoefte aan begeleiding op meer strategisch niveau, met een wetenschappelijk fundament. De Open Universiteit ontwikkelt daarom in samenwerking met vakvereniging Noloc de Master Loopbaanmanagement.

De studie Master Loopbaanmanagement verschilt wezenlijk van alle bestaande beroepsopleidingen tot loopbaanprofessional, waarin de student wordt opgeleid tot een professional die in de praktijk zijn of haar vak naar behoren kan uitoefenen. Bij die opleidingen worden specifieke methodieken aangereikt, wordt het reflectievermogen ontwikkeld en wordt in de praktijk geoefend om tot goede gespreksvoering en procesbegeleiding te komen.

Uitstroomprofiel

De studie Master Loopbaanmanagement leidt specifiek op tot:

• Adviseur voor organisaties op het gebied van talentontwikkeling, mobiliteit, loopbaanbegeleiding en outplacement, arbeidsbemiddeling, uitzenden/detacheren, HRD, re-integratie)

• Ontwikkelaar van interventies rondom talentontwikkeling en mobiliteit binnen organisaties

• (Zelfstandig) beroeps-(‘praktijk')beoefenaar met individueel onderscheidende specialisaties

• Beleidsadviseur/bestuurder bij de overheid inzake arbeidsmarktpolitiek en -beleid en arbeidsvoorziening

• Onderzoeker van arbeidsvraagstukken en/of theorievorming rondom loopbanen

Opbouw

De opleiding bestaat uit 10 onderdelen van ieder 3 ec (circa 84 studie-uren) en wordt afgesloten met een thesis van 15 ec. U kunt zelf bepalen in welk tempo u de Master Loopbaanmanagement doorloopt, maar voor de thesis geldt als toegangseis dat de andere onderdelen reeds zijn afgerond. U kunt per onderdeel inschrijven of voor meerdere onderdelen tegelijkertijd, maar wij adviseren de volgorde waarin de onderdelen hieronder staan. 
 

Leerdoelen

De Master Loopbaanmanagement leidt deelnemers op tot academisch georiënteerde loopbaanprofessionals die in staat zijn om boven de dagelijkse beroepspraktijk uit te stijgen en daardoor op strategisch niveau kunnen acteren, reflecteren en adviseren op de behandelde thema's.

Het algemene doel van de studie Master Loopbaanmanagement is het optillen van de beroepsbeoefening naar metaperspectief van studenten die al op HBO-niveau of hoger in het beroep werkzaam zijn. De opleiding helpt het analytisch en onderscheidend vermogen te versterken, bouwt de bij deelnemers reeds aanwezige kennis uit met relevante aanpalende terreinen en daagt hen uit om meer op strategisch niveau te kunnen denken en handelen waar het loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken betreft. In concreto besteedt de opleiding aandacht aan de volgende gebieden:

Het stimuleren van een metaperspectief m.b.t. methoden en interventies en daarmee het vergroten van oordeelsvermogen, ook m.b.t. de keuze voor en inzet van methoden

Verbreden van kennis inzake terreinen die de beroepsbeoefening beïnvloeden, zoals arbeidsmarktontwikkelingen, psychologie, beroepskeuzeproblematiek, jongeren etc.

Aanreiken van theoretische kaders die de inrichting en ontwikkeling van het vakgebied en de beroepsbeoefening beïnvloeden c.q. vormen, waaronder in elk geval diverse loopbaantheorieën

Aanleren van onderzoeksvaardigheden

Ontwikkelen van vaardigheden in strategische advisering en beleidsvorming.

Studieduur

Indien u het geadviseerde studietempo van 10 uur per week aanhoudt bedraagt de studieduur circa 2,5 jaar. De totale omvang van de Master Loopbaanmanagement bedraagt 45 ec of circa 1260 studiebelastingsuren. Per kennisonderdeel heeft u 6 maanden inschrijfrechten, maar voor de thesis 12 maanden.

Begeleiding

Het opleidingsprogramma bestaat uit zelfstudie, ondersteund door een online leeromgeving, begeleiding en feedback door een ervaren docent.

Toelating

Het is een studie op academisch masterniveau voor mensen die werkzaam zijn in het brede gebied van loopbaanmanagement, loopbaanadvisering en loopbaancoaching. De studie is primair gericht op mensen die al een hbo- of universitaire titel of graad behaald hebben of kunnen aantonen dat ze dit niveau in hun beroepspraktijk verworven hebben middels een zogenaamde "EVC". Voor toelating tot deze master is niet per definitie een (overeenkomende) bacheloropleiding noodzakelijk.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Met elk onderdeel van de opleiding kan op elk gewenst moment gestart worden, maar voor de thesis dient u eerst de losse onderdelen te hebben afgerond.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

De opleiding bestaat uit 10 losse onderdelen à € 895,- per onderdeel. Als toelatingseis voor de afsluitende thesis geldt dat u de 10 losse onderdelen reeds heeft afgerond. De prijs van de afsluitende thesis is € 5.995,-.
 
Het totaalbedrag van de hele opleiding incl. afsluitende thesis is bij eenmalige betaling € 12.945,-.
Indien gewenst kun je in 5 termijnen à € 2.630,- betalen.
 
Over deze bedragen is geen btw verschuldigd, maar zijn wel exclusief de kosten van (eventuele) tekstboeken, waarvan in dit programma gebruik wordt gemaakt. Op de pagina’s van de losse courses is de informatie van de betreffende tekstboeken, indien daar gebruik van wordt gemaakt, terug te vinden.
 
Deze tekstboeken dien je dus zélf aan te schaffen.

Indien je  Noloc lid bent, kun je gebruik maken van € 100,- korting voor de losse onderdelen van de Master Loopbaanmanagement (excl. Thesis). Voor meer informatie zie website Noloc.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.