Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Financieel perspectief in besturen - Advanced studies in management 4
Managementwetenschappen | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MM0303
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Voor organisaties is het van groot belang om het financiële perspectief van hun bedrijfsvoering op een goede wijze te organiseren en daarbij ook in te spelen op de veranderingen in de omgeving. Om in te spelen op deze veranderingen is het nodig om strategische en tactische beslissingen te nemen. De vakgebieden financiering, externe verslaggeving en governance leveren daarbij zowel informatie als de randvoorwaarden om deze beslissingen te nemen. Het is immers van wezenlijk belang dat verschillende soorten informatie adequaat worden verzameld en verwerkt om het management in staat te stellen om verantwoorde beslissingen te nemen. Daarbij kan gedacht worden aan de (financiële) analyse van (des)investeringen, waardering en resultaatmeting van de organisatie, maar ook de inrichting van bestuur en toezicht en het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. Daarbij wordt in deze cursus uitgegaan van belanghebbenden bij zowel profit als not-for-profit organisaties en wordt ook ingegaan op de betekenis van verschillen tussen verschillende typen organisaties voor het financiële perspectief. De aangeboden theoretische benaderingen verschaffen studenten het inzicht dat het financieel perspectief zeker niet alleen een rationeel vraagstuk betreft, maar dat juist ook niet-rationale aspecten, in het bijzonder gedragsmatige aspecten, een belangrijke rol spelen. Hiermee onderstreept de cursus de gedachte dat er geen eenduidige financieel perspectief is dat van toepassing is op alle organisaties en dat het financieel perspectief in besturen daarom het beste benaderd kan worden vanuit verschillende (theoretische) perspectieven.

Leerdoelen
- Op het gebied van Externe verslaggeving verkrijgt u kennis over de wijze waarop vanuit een normatieve benadering verslaggevingsregels worden opgesteld en bent u in staat de invloed van veranderingen in grondslagen van regelgeving op het gepresenteerde resultaat te analyseren.
- U kunt de uitgangspunten en veronderstellingen van de puur bedrijfseconomische instrumentele en normatieve invalshoek van Financiering benoemen en de consequenties ervan voor de toepasbaarheid van theorieën van deze invalshoek duiden voor profit en/of not-for-profit organisaties.
- U bent in staat verschillende vormen van Governance te benoemen en te duiden, zoals deze worden aangereikt in deze cursus.
- U kunt de maakbaarheidsgedachte van de puur bedrijfseconomische instrumentele en normatieve invalshoek voor de praktijk relativeren en de beperkte toepasbaarheid van deze theorie in de praktijk duiden door gebruik te maken van alternatieve invalshoeken van de Behavioral Finance en de Positieve accounting theorie op het gebied van beïnvloeding van externe verslaggeving.
- U bent in staat om een heldere managementrapportage te schrijven die voldoet aan de gangbare vereisten en waarin wordt gereflecteerd op verschillende theoretische invalshoeken voor het aanpakken van vraagstukken over investeren en winststuring.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. U bent aangemeld/ingeschreven voor de cursussen MM0003, MM0103 en MM0203 of heeft de cursussen MM0003 en MM0103 afgerond.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus vormt de vierde cursus van vier gerelateerde cursussen uit het eerste jaar van de Master of Science in Management.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 3 is van belang. Een redelijke (passieve) beheersing van Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten. Verder is het van belang dat studenten basiskennis van financieel management hebben en met Excel kunnen werken.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Elke student krijgt een tutor. Er zijn diverse contactmomenten in de cursus. U krijgt feedback op ingeleverd werk, dat kan bestaan uit een automatische terugkoppeling of een individuele terugkoppeling van een tutor. De tutor geeft niet alleen feedback, maar bewaakt en stimuleert ook uw studievoortgang.
Er is ook voorzien in een startbijeenkomst en in een tussenbijeenkomst waar de voortgang en afronding van de cursus wordt besproken.
Studenten mogen in duo’s werken m.u.v. de cijferopdrachten.

Docenten

Dhr. drs. H. Spekreijse en dhr. drs. M. van Luik.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Er zijn 2 opdrachten die met een cijfer worden beoordeeld. Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- een digitale leeromgeving met studietaken en opdrachten;
- een reader met wetenschappelijke literatuur;
- een 'real-life case' waarin authentieke documenten en multimediale bestanden van een bestaande casus digitaal worden aangeboden.

Mediagebruik

In de cursus wordt gebruik gemaakt van een digitale 'real-life case' en audio en video materiaal.