Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Financial decision making
Managementwetenschappen | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MM0304
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In deze cursus op wetenschappelijk niveau staat een interdisciplinaire bespreking van de vakgebieden externe verslaggeving en financiering voorop. De cursus is samen met de cursus MM0102 Voorbereiding afstudeeronderzoek FDM gepositioneerd als voorlaatste verdiepingscursus van de wetenschappelijke masteropleiding, direct voorafgaand aan het scriptietraject. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van (Engelstalige) teksten uit internationale wetenschappelijke tijdschriften, met recente inzichten. Om deze cursus succesvol te doorlopen is het nodig om relevante voorkennis te hebben, zoals die bijvoorbeeld in de cursussen ASM 1-4 terug komt. Uiteraard is het ook nodig om een gedegen vakinhoudelijke voorkennis te hebben, met name op het gebied van verslaggeving en financiering.
In deze cursus komen de volgende hoofdonderwerpen aan de orde:
- main stream 1: waardering van organisatie(onderdelen);
- main stream 2: externe verslaggeving;
- behavioral financial management;
- verschillende visies op corporate governance en ondernemingsdoel (o.a. sustainability reporting);
- gedrag op kapitaalmarkten.

Om een goede aansluiting met het aansluitende scriptietraject te waarborgen, wordt in deze combinatie van cursussen zoals gezegd al de basis gelegd voor de uiteindelijke scriptie op het vlak van financiële besluitvorming door managers.

Leerdoelen
U heeft kennis van en inzicht in:
- de belangrijkste theorieën en actuele ontwikkelingen op de terreinen van financial accounting en finance;
- de besturing en beheersing van een organisatie en de bijbehorende informatievoorziening in een integrerende context;
- het wetenschappelijk onderzoek gericht op bovengenoemde thema's.
De afgestudeerde heeft daarbij een beheersingsgraad bereikt die het hem mogelijk maakt aan het academisch debat op masterniveau deel te nemen.

U heeft zodanige kennis en inzicht dat u in staat bent tot:
- het analyseren van problemen op het terrein van de financiële beheersing en besturing van organisaties in een authentieke context;
- deze vaardigheden toepassen in nieuwe omstandigheden, met begrip voor situationele factoren en de relevante context.

U kunt:
- in een context van (onvolledige) financiële informatie en daarmee gepaard gaande onzekerheid, zich een oordeel vormen;
- daarbij rekening houden met de relevante (maatschappelijke en ethische) verantwoordelijkheden en gevoeligheden.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. ASM 1, 2 en 3 zijn afgerond en u bent ingeschreven voor ASM 4 (of heeft deze cursus afgerond).
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk in combinatie met de bijbehorende Voorbereiding afstudeeronderzoek FDM (MM0102).

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Parallel aan deze cursus volgt u de cursus MM0102 Voorbereiding afstudeeronderzoek FDM.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 4. Een redelijke (passieve) beheersing van Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er zijn diverse contactmomenten in de cursus. De begeleiding vindt plaats via een evenwichtige samenhang van fysieke bijeenkomsten, persoonlijke feedback op ingeleverd werk via de digitale leeromgeving, standaarduitwerkingen en vangnetbegeleiding. Hierin spelen docent, tutor en studieadviseur hun specifieke rol.

Docenten

Dhr. dr. J. Derwall en dhr. dr. T. Thijssens.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2018-2019 en 2019-2020 zijn:
voor kwartiel 1-2 (start 2018-2019): 8-7-2019
voor kwartiel 3-4 (start 2018-2019): 8-7-2019, 12-11-2019 en 3-2-2020
voor kwartiel 1-2 (start 2019-2020): 3-2-2020, 20-4-2020 en 6-7-2020
voor kwartiel 3-4 (start 2019-2020): 6-7-2020

Tentamendata

08-07-2019, 12-11-2019, 03-02-2020, 20-04-2020, 06-07-2020.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- via de digitale leeromgeving aangeboden studietaken en opdrachten
- via de digitale leeromgeving aangeboden wetenschappelijke literatuur.