Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Governance
Managementwetenschappen | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MM0404
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Deze cursus gaat over 'governance' in vormen die voor management interessant zijn: in netwerken samen vorm geven aan gemeenschappelijke activiteiten van overheden en bedrijven, manieren om na te gaan welke prestaties geleverd worden, het afleggen van verantwoording voor het handelen van besturen aan belanghebbenden en de waardering van prestaties en het beleid dat daar voor gevoerd wordt. Speciale aandacht is er voor sturen in netwerken en het evalueren van programma's en beleid. Ofwel in het Engels gezegd: 'network governance'en 'program and policy evaluation'.

Network governance
Het sturen van netwerken waarin overheden en bedrijven, publieke en private organisaties, samenwerken is tegenwoordig de manier bij uitstek waarop overheden richting proberen te geven aan de samenleving. Dat gaat niet vanzelf, zoals vaak blijkt, bijvoorbeeld nu in Nederland met de overgang van de verantwoordelijkheid voor jeugd en sociale zorg naar gemeenten. Kunnen gemeenten de regie voeren in een complex samengaan van processen waarbij diverse publieke en private partijen betrokken zijn? Welke vormen van regie zijn eerder succesvol gebleken of juist niet? Deze praktische vragen sluiten nauw aan bij het recente wetenschappelijke onderzoek naar de effectiviteit van netwerken dat in de cursus aan de orde komt.

Program and policy evaluation
Als een organisatie een probleem heeft, dat op wil lossen en daar middelen voor inzet, dus beleid maakt, ligt het voor de hand om na te gaan hoe dat gegaan is. Is het probleem opgelost? Zo nee waarom niet en in hoeverre lag dat aan de ingezette middelen. De kennis die dit oplevert kan cruciale informatie opleveren voor elke organisatie, privaat of publiek. Dit geldt als het om een enkel probleem gaat, maar zeker als een reeks problemen in samenhang aangepakt wordt in een programma. Het evalueren van beleid en programma's is voor overheidsorganisaties vanzelfsprekend, maar komt daar buiten ook steeds vaker voor. Wetenschappelijk is vooral interessant welke invloed evaluaties hebben op het gedrag van en in organisaties. Dat aspect van governance staat in dit onderdeel van de cursus centraal.

Verschillende vormen van governance worden in de cursus geïntroduceerd aan de hand van een aantal heldere wetenschappelijke teksten. Vervolgens gaan studenten zich te verdiepen in één van de vormen van governance. Aan de hand van in de cursus aangereikte recente wetenschappelijke literatuur leren studenten om te onderscheiden wat de cruciale vragen zijn die gesteld worden door de belangrijkste wetenschappers. Studenten maken op basis hiervan een literatuursynthese die een theoretisch kader vormt voor een eigen scriptieonderzoek.

Leerdoelen
Door de cursus ontwikkelt u:
- kennis op het gebied van governance.
- inzicht in de kernvragen die gesteld worden door wetenschappers die onderzoek doen naar network governance en policy/program evaluation.
- vaardigheden in het formuleren van een eigen onderzoeksvraag in het verlengde van de wetenschappelijke kernvragen op het gebied van governance en het maken van een literatuursynthese die als theoretisch kader kan dienen voor het eigen scriptieonderzoek.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. ASM 1, 2 en 3 zijn afgerond en u bent ingeschreven voor ASM 4 (of heeft deze cursus afgerond).
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk in combinatie met de bijbehorende Voorbereiden afstudeeropdracht.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2019. We adviseren om uiterlijk donderdag 15 augustus 2019 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2019 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2019.

Deze cursus start 10 februari 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2020.

Parallel aan deze cursus volgt u de cursus MM0202 Voorbereiding afstudeeronderzoek GOV.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 4.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Afstandsvariant met enkele bijeenkomsten en pacing.

Docenten

Mw. lic. M. Crijns en mw. dr. W. Tuinstra.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- website op de digitale leeromgeving met studietaken, opdracht en elektronisch kennisdomein
- reader met teksten.