Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Strategic human resource management
Managementwetenschappen | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MM0504
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Twee aspecten van HRM die essentieel zijn voor de levensvatbaarheid van ondernemingen en instellingen op de langere termijn, komen in deze cursus aan bod.
Het eerste thema dat centraal staat, is de relatie tussen HRM en prestaties. U maakt kennis met het vele onderzoek dat op dit terrein verricht is en de haken en ogen die daaraan verbonden zijn. Daarnaast wordt expliciet ingegaan op het belang van afstemming van HRM-systemen met de interne en externe organisatiecontext.
In het tweede thema (SHRM - micro HRM) is aandacht voor de vraag hoe een strategisch beleid op papier daadwerkelijk ingevoerd kan worden. Hierbij besteden we specifiek aandacht aan de rol van direct leidinggevenden bij dit implementatieproces. Daarnaast kijken we naar de effecten van daadwerkelijk geïmplementeerd HR-beleid, met aandacht voor de vraag in hoeverre HRM op evenwichtige wijze een bijdrage levert aan organisatiebelangen (SHRM) en medewerker belangen (micro HRM).

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus:
- heeft u kennis en inzicht in recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het SHRM-veld.
- bent u in staat om HR-vraagstukken vanuit een strategisch-tactisch oogpunt te benaderen.
- bent u in staat om onderzoek op het terrein van HRM te kunnen plaatsen en juist te kunnen interpreteren.
- bent u in staat om een advies te ontwikkelen voor een specifieke organisatie.
- bent u in staat om verschillende academische vaardigheden toe te passen binnen het HRM-vakgebied.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 31 augustus 2019 uit het aanbod genomen. Deze cursus wordt vervangen door de cursus MM0514 – Duurzaam strategisch human resource management.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management en die een studieplanning hebben gemaakt met de studieadviseur. ASM 1, 2 en 3 zijn afgerond en u bent ingeschreven voor ASM 4 (of heeft deze cursus afgerond).
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk in combinatie met de bijbehorende Voorbereiden afstudeeropdracht.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Parallel aan deze cursus volgt u de cursus Voorbereiding afstudeeronderzoek SHRM.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2019 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 4. Een redelijke (passieve) beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursusstof kan vanaf thuis of elders bestudeerd worden en staat ten dienste van de analyse van de eigen praktijk vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een academische attitude met expliciete voorbereiding op de scriptiefase.
Naast het leveren van cursusmaterialen, wordt er een leerpad aangeboden en toetsmogelijkheden op vastgestelde momenten. In dit leerpad zijn vaste begeleidingsmomenten opgenomen (zowel digitaal als fysieke bijeenkomsten), waarin docenten de lesstof zullen toelichten, vragen beantwoorden en feedback zullen geven. Opdrachten en uitwerkingen die worden ingeleverd, worden op vastgestelde momenten van schriftelijke feedback en beoordeling voorzien. Voor vragen buiten de bijeenkomsten om kunt u met de docent contact opnemen per e-mail.

Docenten

Mw. dr. S. De Hauw, dhr. dr. A. Kampermann en mw. prof. dr. J. Semeijn.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Bij elk blok van deze cursus levert u een deel van de uitwerkingen in. Per blok krijgt u feedback en een beoordeling. Het gemiddelde is het eindcijfer voor de cursus SHRM.
Daarnaast schrijft u een individueel onderzoeksvoorstel ter voorbereiding op uw afstudeeronderzoek. Dit onderzoeksvoorstel wordt apart beoordeeld met een Go/ No go.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een boek, een elektronische reader met de basisliteratuur die voor elke student gelijk is en een cursussite waarop het studiemateriaal, de opdrachten en extra (keuze-)literatuur wordt aangeboden.

Mediagebruik

In de cursus wordt gebruikt gemaakt van korte video's en ingesproken colleges die met behulp van de normale programma's, beschikbaar voor studenten, kunnen worden bekeken en beluisterd. Daarnaast zal er gewerkt worden met Elluminate (online classroom).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.