Marketing and supply chain management

Marketing and supply chain management

  • Managementwetenschappen
  • MM0704
  • 10 EC
  • Vanaf € 328
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Bedrijven opereren steeds minder zelfstandig en zijn onlosmakelijk verbonden met en afhankelijk van netwerken. De bedrijfsstrategie berust dan ook in veel bedrijfstakken op de samenwerking met partijen in de waarde toevoegende keten. Dit alles met het oog op een effectievere dienstverlening en betere relaties met de vele klanten in de keten. Het is belangrijk dat de wensen van de klanten adequaat worden geïnterpreteerd (market sensing) en vertaald in commercieel en logistiek passende oplossingen (fulfilment).

Naast aansprekende praktijkvoorbeelden gebruiken we de resultaten van wetenschappelijk onderzoek om antwoorden te geven op vragen zoals:
- Hoe is de supply chain van uw organisatie ingericht?
- Op welke manier sluit supply chain management aan op de waardepropositie en het verdienmodel van uw organisatie?
- Wat doet uw organisatie aan online marketing? Worden sociale media (effectief) ingezet?
- Welke inhoud wordt gegeven aan de eisen en ontwikkelingen op het gebied van sustainabiity in marketing en supply chain management?
- Wat betekent het om professioneel in te kopen?
- Welke inkoop- en leveranciersstrategieën worden ingezet?
- Wie bepaalt de regie in de keten? (u, uw toeleverancier of uw klant?)
- Wanneer bent u afhankelijk, en wat doet u dan?
- Welke strategie staat centraal in de keten?
- Hoe gaat u om met dienstherstel?
- Hoe bindt u uw klanten?

In de cursus gaan we nader in op trends in marketing (online markketing marketing 4.0, sociale media, branding, sustainability), business marketing (het optimaliseren van relaties met klanten, vanuit ketenperspectief), inkoopmanagement (het managen van relaties met leveranciers en hun leveranciers), klantgerichte logistiek (concurrentievoordelen en klanttevredenheid nastreven door het effectief en efficiënt organiseren van bedrijfsprocessen en de distributie) en supply chain management (het managen van ketens èn het managen binnen ketens).

Leerdoelen
Na afronding van de cursus:
- bent u op de hoogte van state-of-the-art kennis en van recente ontwikkelingen in het vakgebied
- kent u het belang en de mogelijkheden van supply chain management voor het werven en behoud van klanten (en klanten van klanten)
- heeft u kennis van en inzicht in recente ontwikkelingen op marketing gebied (online marketing, social media, branding, sustainability)
- bezit u specialistische kennis en vaardigheden voor het managen van klantrelaties in een b2b-context, alsook voor het managen van leveranciersrelaties binnen complexe supply chains
- beschikt u over inzicht en competenties die nodig zijn voor het inrichten en managen van complexe supply chains
- beschikt u over een kritische, reflectieve houding ten aanzien van de gangbare kennis in en praktijk van het vakgebied.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. ASM 1, 2 en 3 zijn afgerond en u bent ingeschreven voor ASM 4 (of heeft deze cursus afgerond).
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk in combinatie met de bijbehorende Voorbereiding afstudeeronderzoek.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden


Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.


Parallel aan deze cursus volgt u de cursus MM0502 Voorbereiding afstudeeronderzoek MSCM.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 4.
Een redelijke (passieve) beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tentamenvorm

Opdracht en mondeling tentamen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U rondt de cursus af met een mondeling tentamen over de uitwerkingen van cases en open vragen en de leerstof in de tekstboeken en artikelen.

Tentamendata

Opdracht: volgens afspraak.
Mondeling tentamen: volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit studietaken die worden aangeboden via de digitale leeromgeving. Daarnaast zijn er snelkoppelingen naar academische artikelen in de digitale bibliotheek. Eigen teksten worden in pdf-vorm aangeboden. Mogelijk printing on demand.
Studenten ontvangen twee tekstboeken:
- Professioneel inkopen, Gelderman, Albronda en Andriesse, Wolters Noordhoff BV, Groningen, 2017, 6e druk.
- Managing the Global Supply Chain, Hsuan, Skjött-Larsen, Kotzab, en Kinra, Copenhagen Business School Press, 4e druk 2015.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.