Strategie en innovatie

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Strategie en innovatie
Managementwetenschappen | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MM0904
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In deze cursus gaan we in op het verschijnsel innovatie, gezien vanuit het strategisch belang van de organisatie. Markten, behoeften en omstandigheden veranderen. Een organisatie zal telkens de strategische doelen, de visie en de missie van de organisatie moeten aanpassen om waarde te kunnen blijven leveren, om te overleven. Niet alleen door het toepassen van uitvindingen in de eigen organisatie, maar ook als antwoord op succesvolle commerciële toepassingen van uitvindingen bij concurrenten, waardoor de competitieve positie van een organisatie wordt bedreigt. Empirisch onderzoek laat zien dat er een relatie is tussen het overleven van organisaties en hun innovatiegedrag, maar ook dat de meerderheid van nieuwe ideeën en uitvindingen nooit de markt bereiken; dat meer dan de helft van de R&D-projecten nooit tot wasdom komt en bijna de helft van de nieuwe consumentenproducten en diensten mislukken op de markt.

Vandaar dat we in dit keuzevak een koppeling maken tussen het bepalen van de ontwikkeling van de organisatie, de strategie en de ‘dynamic capabilities’ en de innovatiestrategie van de organisatie, die bepalen welke kant de organisatie op termijn moet opgaan.

Leerdoelen
De cursus heeft tot doel een verdieping te geven op het gebied van de vakgebieden strategie, met een nadruk op de rol van innovatie die daarbinnen een belangrijke rol speelt.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. ASM 1, 2 en 3 zijn afgerond en u bent ingeschreven voor ASM 4 (of heeft deze cursus afgerond).
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk in combinatie met de bijbehorende Voorbereiden afstudeeropdracht.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Parallel aan deze cursus volgt u de cursus MM0602 Voorbereiding afstudeeronderzoek S&I.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 4.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Fysieke en virtuele bijeenkomsten; elektronische begeleiding.

Docenten

Dhr. dr. F. de Langen, mw. drs. J. van Ameyden, dhr. drs. L. van Veldhuizen en dhr. dr. W. Ooms.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een tekstboek, een elektronische reader en een elektronisch werkboek.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.