Aarde, mens en milieu 1: introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Aarde, mens en milieu 1: introductie in de milieu-natuurwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • NB0112
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 4 leereenheden:
1. Bodem, continentale wateren, oceaan en atmosfeer,
2. Energiestromen in de biosfeer,
3. Stofkringlopen, en
4. Ecosystemen en adaptatie.

Hoewel veel processen binnen de compartimenten atmosfeer, bodem of water niet van elkaar zijn los te koppelen, zoomen we in de eerste leereenheid toch in op afzonderlijke processen binnen deze compartimenten. Op die manier hopen we ook een duidelijk beeld te geven van de processen die zich in de levende natuur afspelen, inclusief processen die van belang zijn voor het voortbestaan van levende organismen, zoals plant, dier en mens. Door de volgende leereenheden te bestuderen zal steeds duidelijker worden hoe alle compartimenten met elkaar samenhangen. Daarbij is het onvermijdelijk dat we de factor mens hier en daar aan de orde laten komen, bijvoorbeeld als het gaat om behandeling van onderwerpen als de koolstofkringloop en fotosynthese.

De cursus Aarde, mens en milieu 2 (NB0212) gaat vervolgens effectief in op de invloed van de mens op verschillende aardse processen, inclusief de invloed op primaire levensbehoeften en de gevolgen daarvan. Zo krijg je meer inzicht in de vraag hoe we het aardse milieu leefbaar kunnen houden.
Na het volgen van beide cursussen Aarde, mens en milieu kun je ook de belangrijkste vereisten omschrijven voor een duurzaam gebruik van de aarde.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus ben je vertrouwd met natuurwetenschappelijke basiskennis over verschillende compartimenten, die deel uitmaken van het aardse milieu. Tevens krijg je meer inzicht in de vraag hoe dit milieu leven mogelijk maakt.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.


Deze cursus wordt tweemaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, hebben we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis ingebouwd (voorafgaand aan momenten waarop die voorkennis ook van belang is). Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus start tweemaal per jaar in september en in februari met een startdag en wordt begeleid in respectievelijk kwartiel 1 en kwartiel 3. In beide kwartielen zijn er vier online werkcolleges waaraan je kunt deelnemen via de online leeromgeving. Tijdens deze colleges wordt dieper ingegaan op een aantal complexere onderdelen van de leereenheden, maak je oefeningen en kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De online werkcolleges worden opgenomen; je kunt ze na afloop opnieuw bekijken.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten en Startdag Aarde, mens en milieu

Kwartiel 1 - begeleiders: dhr.dr. F. van Belleghem en dhr.dr. D. uit de Weerd
- za 31-08-2024 / tijd ntb / Startdag
- di 10-09-2024 / 18.30-20.00 uur / bk 1 / online
- di 24-09-2024 / 18.30-20.00 uur / bk 2 online
- di 08-10-2024 / 18.30-20.00 uur / bk 3 / online
- do 24-10-2024 / 18.30-20.00 uur / bk 4 / online

Kwartiel 3 - begeleiders: dhr.dr. F. van Belleghem en dhr.dr. D. uit de Weerd
- za 08-02-2025 / tijd ntb / Startdag
- di 18-02- 2025 / 18.30-20.00 uur / bk 1 / online
- do 06-03-2025 / 18.30-20.00 uur / bk 2 / online
- di 18-03-2025 / 18.30-20.00 uur / bk 3 / online
- di 01-04-2025 / 18.30-20.00 uur / bk 4 / online

Docenten

Dhr. dr. F. Van Belleghem (landelijk docent en examinator), dhr. dr. D. Uit de Weerd (docent) en mw. dr. S. Vogel (docent).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Je dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2023-2024 en 2024-2025 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2023-2024): geen data meer
voor kwartiel 3 (start 2023-2024): 10-7-2024 en 14-11-2024
voor kwartiel 1 (start 2024-2025): 14-11-2024, 6-2-2025 en 9-7-2025
voor kwartiel 3 (start 2024-2025): 22-4-2025 en 9-7-2025

Tentamendata

14-11-2024 19:00, 06-02-2025 14:00, 22-04-2025 14:00, 09-07-2025 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' Binas tabellenboek
Het online woordenboek
De online rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Meer informatie

Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, stellen we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis beschikbaar in de cursus. Indien je dit ‘bijspijkermateriaal’ geregeld moet raadplegen, zal de bestudering van de cursus je meer tijd vergen dan de geschatte 140 uur (5EC). Om na te gaan of je voorkennis scheikunde (vwo-niveau) op peil is, en hoe je die vooraf op peil kunt brengen, kun je gebruikmaken van het platform Wikiwijs (www.wikiwijsleermiddelenplein.nl). Daartoe is ‘bijspijkermateriaal’ ondergebracht in een serie wikiwijsarrangementen met elk een verschillend thema (zoals 'Atomen en moleculen', 'Chemische reacties', 'Chemische binding', 'Zouten', 'Redoxreacties', etc.). De arrangementen zijn te herkennen aan de titel 'Sk-xx-arrangementnaam' (xx = 01 t/m 16). Verwijzingen naar wikiwijsarrangementen die van belang zijn voor het volgen van de cursus zijn ook te vinden op cursussite in de online leeromgeving bij de `Introductie’ onder het kopje ‘Voorkennis’.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan een deel (bestaande uit opdrachten en opgaven) is opgenomen in de online leeromgeving. De docenten organiseren een startdag in Burgers’ Zoo (Arnhem) en vier online werkcolleges.

Mediagebruik

De cursussite in de online leeromgeving bied je vooral een structuur voor het uitvoeren van opdrachten, het maken van opgaven, met terugkoppeling, het bijhouden van je voortgang en het stellen van vragen.

Digitale leeromgeving

Je start iedere cursus op de cursussite in de online leeromgeving. Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.