Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • NB0112
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.



Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 4 leereenheden:
1. Bodem, continentale wateren, oceaan en atmosfeer,
2. Energiestromen in de biosfeer,
3. Stofkringlopen, en
4. Ecosystemen en adaptatie.
Hoewel veel processen binnen de compartimenten atmosfeer, bodem of water niet van elkaar zijn los te koppelen, zoomen we in de eerste leereenheid toch in op afzonderlijke processen binnen deze compartimenten. Op die manier hopen we ook een duidelijk beeld te geven van de processen die zich in de levende natuur afspelen, inclusief processen die van belang zijn voor het voortbestaan van levende organismen, zoals plant, dier en mens. In de daarop volgende leereenheden ('Energiestromen in de biosfeer' en 'Stofkringlopen') zal dan duidelijker worden hoe genoemde compartimenten met elkaar kunnen samenhangen.

In de introductiecursus Aarde, mens en milieu 2 (NB0202) leer je vervolgens te analyseren wat de invloed van de mens op verschillende aardse processen is en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo krijg je meer inzicht in de vraag hoe we het aardse milieu leefbaar kunnen houden.
Na het volgen van beide introductiecursussen Aarde, mens en milieu kun je ook de belangrijkste vereisten omschrijven voor een duurzaam gebruik van de aarde.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus ben je vertrouwd met natuurwetenschappelijke basiskennis over verschillende compartimenten, die deel uitmaken van het aardse milieu. Tevens krijg je meer inzicht in de vraag hoe dit milieu leven mogelijk maakt.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus wordt tweemaal per academisch jaar aangeboden.

STAP-budget
U kunt geen STAP-budget meer aanvragen voor deze cursus. Het kabinet heeft besloten om het eerste aanvraagtijdvak van 2023 niet door te laten gaan.

Voorkennis

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, hebben we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis ingebouwd (voorafgaand aan momenten waarop die voorkennis ook van belang is). Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus start tweemaal per jaar in september en in februari met een startdag en wordt begeleid in respectievelijk kwartiel 1 en kwartiel 3. In beide kwartielen zijn er vier online werkcolleges waaraan je kunt deelnemen via de digitale leeromgeving. Tijdens deze colleges wordt dieper ingegaan op een aantal complexere onderdelen van de leereenheden, maak je oefeningen en kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De online werkcolleges worden opgenomen; je kunt ze na afloop opnieuw bekijken.

Begeleidingsbijeenkomsten


Startdag Burgers’ Zoo
- za 04-02-2023 / 9.00 – 16.00 uur*

*Deelname aan de Startdag in Burgers’ Zoo is kosteloos, vrijwillig en niet verplicht om de introductiecursus of de opleiding succesvol af te ronden, het helpt wel. Wel is het noodzakelijk om je minimaal 5 dagen voor de Startdag aan te melden vanwege toegang tot de dierentuin, de lunchreservering en indeling in studiegroepen. Je kunt tot 25 januari 2023 aanmelden voor de Startdag door het aanmeldformulier op de website
https://www.ou.nl/-/startdag-aarde-mens-en-milieu in te vullen. Indien je toch niet kunt deelnemen aan de Startdag verzoeken we jou om ruim van tevoren af te melden via secretariaat.bw@ou.nl

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr. F. van Belleghem
1. do 23-02-2023 / 18.30-20.00 uur
2. do 09-03-2023 / 18.30-20.00 uur
3. do 23-03-2023 / 18.30-20.00 uur
4. do 05-04-2023 / 18.30-20.00 uur




Docenten

Dhr. dr. F. van Belleghem (landelijk docent), dhr. dr. D. Uit de Weerd (docent en examinator) en mw. dr. S. Vogel (docent).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2021-2022 en 2022-2023 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2021-2022): geen data meer
voor kwartiel 3 (start 2021-2022): 14-11-2022
voor kwartiel 1 (start 2022-2023): 14-11-2022, 9-2-2023 en 12-7-2023
voor kwartiel 3 (start 2022-2023): 25-4-2023 en 12-7-2023

Tentamendata

25-04-2023 14:00, 12-07-2023 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' Binas tabellenboek
De online rekenmachine
Het online woordenboek

Meer informatie

Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, stellen we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis beschikbaar in de cursus. Indien je dit ‘bijspijkermateriaal’ geregeld moet raadplegen, zal de bestudering van de cursus je meer tijd vergen dan de geschatte 140 uur (5EC). Om na te gaan of je voorkennis scheikunde (vwo-niveau) op peil is, en hoe je die vooraf op peil kunt brengen, kun je gebruikmaken van het platform Wikiwijs (www.wikiwijsleermiddelenplein.nl). Daartoe is ‘bijspijkermateriaal’ ondergebracht in een serie wikiwijsarrangementen met elk een verschillend thema (zoals 'Atomen en moleculen', 'Chemische reacties', 'Chemische binding', 'Zouten', 'Redoxreacties', etc.). De arrangementen zijn te herkennen aan de titel 'Sk-xx-arrangementnaam' (xx = 01 t/m 16). Verwijzingen naar wikiwijsarrangementen die van belang zijn voor het volgen van de cursus zijn ook te vinden op cursussite in de digitale leeromgeving, onder het kopje ‘Voorkennis’.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan een deel (bestaande uit opdrachten en opgaven) is opgenomen in de digitale leeromgeving. De docenten organiseren een startdag in Burgers’ Zoo (Arnhem) en vier online werkcolleges.

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt u vooral een structuur voor het uitvoeren van opdrachten, het maken van opgaven, met terugkoppeling, het bijhouden van uw voortgang en het stellen van vragen.

Digitale leeromgeving

Je start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.