Wiskunde voor milieuwetenschappen

STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Wiskunde voor milieuwetenschappen
Natuurwetenschappen | 5 EC
Code NB0302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus Wiskunde voor milieuwetenschappen richt zich op de wiskundige instrumenten die nodig zijn om als milieuwetenschapper uit de voeten te kunnen. Concreet worden die wiskundige vaardigheden geoefend, die in de verschillende cursussen van de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen worden toegepast. Er wordt een aantal thema's behandeld, waaronder exponentiële, logaritmische en goniometrische functies, differentiëren, integreren, differentiaalvergelijkingen en matrixrekening. Elk thema omvat enerzijds de benodigde theoretische onderbouwing, en anderzijds veel concrete voorbeelden vanuit de milieuwetenschappelijke praktijk.
Ieder wiskundig onderwerp wordt geïntroduceerd aan de hand van een voorbeeld of probleemsituatie in de milieuwetenschappen. Na een beknopte behandeling van de wiskundige theorie, wordt deze toegepast om de geschetste problemen op te lossen. De wiskunde wordt dus vooral gebruikt om problemen te analyseren en oplossingen te vinden.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus hebt u wiskundig inzicht en vaardigheden rond exponentiële, logaritmische en goniometrische functies, integreren en wiskundig modelleren.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Het is voor deze cursus van groot belang dat uw voorkennis op peil is, voordat u inschrijft. De voorkennis is wiskunde op middelbareschoolniveau. Om na te gaan of uw voorkennis op peil is, en hoe u die vooraf op peil kunt brengen kunt u hier kijken: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/science-voorkennis-wiskunde.
Zo vroeg mogelijk, minimaal een kwartiel vooraf, beginnen met de voorbereiding van deze cursus is aan te raden.
Op de jaarlijkse landelijke dag van Milieu-natuurwetenschappen in september, is er een startbijeenkomst van de cursus waarop belangrijke zaken uit de voorkennis behandeld en geoefend worden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er is één keer per jaar een serie begeleidingsbijeenkomsten van 1 september tot eind januari die open staat voor alle ingeschreven studenten. Het is van belang dat voor de start van die bijeenkomsten het voorkennisniveau op peil is. De voorkennis wordt niet behandeld, maar bekend verondersteld.
Daarnaast kunt u huiswerkopgaven maken en insturen. U krijgt daar een persoonlijke terugkoppeling op. Indien alle huiswerkopgaven tijdig zijn ingeleverd krijgt u een bonuspunt op het tentamen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Aarde)
Kwartiel 1 - begeleider: mw. drs. J. van Wijnen
za 05-09-2020 / 13.00-16.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. drs. J. van Wijnen
1. ma 21-09-2020 / 19.00-21.00 uur
2. ma 12-10-2020 / 19.00-21.00 uur
3. ma 02-11-2020 / 19.00-21.00 uur
4. ma 30-11-2020 / 19.00-21.00 uur
5. ma 14-12-2020 / 19.00-21.00 uur
6. ma 11-01-2021 / 19.00-21.00 uur
7. ma 25-01-2021 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Mw. dr. Jikke van Wijnen en dhr. ir. Evert van de Vrie.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

03-02-2021, 20-04-2021, 24-08-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Bij dit tentamen is geen enkel hulpmiddel toegestaan.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit één werkboek, waarin theorie, voorbeelden, opgaven en toetsen zijn opgenomen. Tevens zijn zelftoetsen beschikbaar in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving vindt u het rooster voor de cursus. Via de leeromgeving kunt u deelnemen aan de virtuele klas voor de begeleidingsbijeenkomsten. Ook treft u in de digitale leeromgeving de zelftoetsen en de huiswerkopgaven aan.