Levenswetenschappen: evolutie

Levenswetenschappen: evolutie

  • Natuurwetenschappen
  • NB0412
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Bij biologische evolutie speelt de omgeving een belangrijke, selecterende rol. Wat gebeurt er als die omgeving door menselijke invloed verandert? Of als de mens een nieuw type omgeving creëert, zoals dichtbebouwde steden?

Deze cursus biedt een brede basis aan kennis en inzichten rond biologische evolutie. Vanuit die basis gaat de cursus in op diverse voorbeelden van (onbedoelde) menselijke invloed op evolutionaire processen.

De cursus begint met evolutionaire processen in populaties en op relatief korte tijdschaal. Vanaf daar zoomt de cursus steeds verder uit, tot uiteindelijk de totale biodiversiteit op aarde. Onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen zijn:
- soorten en populaties
- populatiegroei
- de genetische basis
- genetische variatie
- fenotypische variatie
- selectie
- genetische drift
- adaptaties
- soortvorming en hybridisatie
- evolutie op lange tijdschaal
- biodiversiteit.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus heeft u kennis van:
- de samenhang tussen de biologische subdisciplines en de plaats van de evolutiebiologie daarbinnen
- de betekenis van de belangrijkste evolutionaire termen en het concept biodiversiteit.
Tevens heeft u inzicht in:
- het evolutieproces inclusief de rol van erfelijkheid
- de verklarende rol van de evolutietheorie voor de gehele biologie
- de veranderlijkheid van de omgeving op diverse tijdschalen (geologisch, historisch) en effecten daarvan op biodiversiteit
- het doorwerken van menselijk handelen op evolutionaire processen.

Tenslotte bent u in staat:
- populair-wetenschappelijke publicaties en wetenschappelijke reviews over evolutionair onderzoek te interpreteren en kritisch te beschouwen
- bronnen te vinden met achtergrondinformatie.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Aangeraden wordt om eerst de cursussen Aarde, Mens en Milieu 1 en 2 af te ronden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus wordt begeleid met extra bijeenkomsten in kwartiel 3. Binnen dit kwartiel kunt u een aantal online colleges/workshops bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarnaast is er een college/workshop op de jaarlijkse Themadag Science.
Ook kunt u binnen en buiten kwartiel 3 inhoudelijke vragen stellen aan de docent via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Science)
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr. D. uit de Weerd
za 12-02-2022 / 10.00-16.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr. D. uit de Weerd
1. ma 21-02-2022 / 19.00-20.30 uur
2. ma 07-03-2022 / 19.00-20.20 uur
3. ma 21-03-2022 / 19.00-20.30 uur
4. ma 11-04-2022 / 19.00-20.30 uur

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
Een 'schoon' Binas tabellenboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een cursusboek en de digitale leeromgeving.

Mediagebruik

Het cursusboek bevat alle teksten die bestudeerd moeten worden met zwart-wit afbeeldingen. Op de cursussite in de digitale leeromgeving staat alle informatie gerangschikt per leereenheid: de bijbehorende teksten uit het cursusboek, de terugkoppelingen op de opgaven, en aanvullend materiaal. De cursussite in de digitale leeromgeving verwijst ook naar online bronnen en animaties, en geeft structuur en diepgang bij het uitvoeren van de leereenheden.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus, voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatiefaciliteiten met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.