Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Natuurkunde voor milieuwetenschappen
Natuurwetenschappen | 5 studiepunten (EC)
Code NB1002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In deze cursus worden de natuurkundige principes aangereikt in een milieuwetenschappelijke context. Het betreft fysische concepten die veelal via mathematische verbanden kunnen worden weergegeven. Daarbij is speciaal aandacht geschonken aan de rol die de verschillende facetten van de Natuurkunde - het waarnemen, het modelleren en het monitoren - hebben in het oplossen van milieuproblemen en het bevorderen van duurzaamheid.
In de algemene inleiding wordt het maatschappelijk belang van Natuurkunde geschetst en een overzicht van de leerstof gegeven. Daarna volgen de studietaken Klassieke mechanica en Elektromagnetisme. De kennis uit deze studietaken wordt toegepast op het opwekken van elektriciteit met behulp van windenergie. In de studietaken Warmte en Verwarmen worden thermodynamische principes toegepast in en rondom het huis (isolatie en de warmtepomp). De studietaak Optische straling wordt toegepast op het meten van luchtverontreinigingen. De studietaak Radioactiviteit wordt gekaderd in voorbeelden uit de kernenergie en de medische beeldvorming en therapie. De studietaak Geluid wordt toegepast op het terugdringen van geluidshinder.
De integrerende studietaak rondom Klimaat toont hoe de verschillende facetten van de Natuurkunde een bijdrage kunnen leveren aan een beter begrip van ons klimaat en de klimaatverandering.
De cursus wordt afgesloten met een algemene samenvatting, waarin de tien onderwerpen bij elkaar komen en (nogmaals) in het perspectief van duurzaamheid geplaatst worden.
Bij de cursus hoort een reflectie-opdracht (2 uur) over drempelbegrippen in de natuurkunde. Deze opdracht voert u uit ná de laatste studietaak, en vóór het tentamen. Een drempelbegrip (in het Engels ''threshold concept'') is een kernbegrip dat beschouwd kan worden als een poort die toegang geeft tot een nieuwe manier om over de stof van het vakgebied na te denken.

De cursus wordt getentamineerd middels een computergebaseerd, individueel tentamen (CBI) met mc-vragen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de cursus Natuurkunde voor Milieuwetenschappen heeft u kennis van en inzicht in:
- de rol die de natuurkunde heeft in de milieuwetenschappen. Dit gaat om veelal mathematische verbanden tussen fysische grootheden die via formules kunnen worden weergegeven;
- de klassieke mechanica: krachten en energie, toegepast op het energieverbruik van een vervoersmiddel (auto, fiets, vliegtuig) en de werking van een getijdenbassin;
- het elektromagnetisme en de werking van de elektromotor; toepassing vindt plaats op de windturbine;
- de principes van de thermodynamica, toegepast op het warmteverlies door een muur en het verwarmen van een huis;
- optische straling, de interactie tussen straling en materie en de werking van spectroscopische meetsystemen, in het bijzonder LIDAR;
- radioactiviteit en ioniserende straling; toegepast op kernenergie en medische behandelingen;
- de belangrijkste fysische processen die het klimaat kunnen beïnvloeden.

U kunt:
- bovenstaande kennis en inzicht toepassen op (vereenvoudigde) milieuwetenschappelijke fysische vraagstukken.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2020.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Een goede beheersing van de basiskennis wiskunde is van groot belang, bijvoorbeeld verworven via de cursus NB0302 Wiskunde voor Milieuwetenschappen.
Scheikundige kennis over atomen en moleculen wordt aanbevolen, bijvoorbeeld via de cursus NB0502 Scheikunde voor Milieuwetenschappen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus wordt begeleid met extra bijeenkomsten in kwartiel 3. U kunt een aantal online colleges/workshops bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarnaast is er een college/workshop op de jaarlijkse Themadag in maart.
Ook kunt u binnen en buiten kwartiel 1 en 2 inhoudelijke vragen stellen aan de docent via de cursussite in de digitale leeromgeving. Rekent u dan wel met een langere beantwoordingstijd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Science)
Kwartiel 3 - begeleider: mw. prof.dr. Pérez Salgado
za 14-03-2020 / 13.30-16.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw. prof.dr. Pérez Salgado
1. di 25-02-2020 / 19.00-21.00 uur
2. di 31-03-2020 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Mw. prof. dr. Paquita Pérez Salgado.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Het eerste CBI-tentamen moet plaatsvinden in de vensterweek 9 t/m 12 van het kwartiel waarin de cursus is gestart. De eerste en tweede herkansing kunnen vrij worden ingepland.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Openboektentamen: zie www.ou.nl/hulpmiddelen
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
Het Binas tabellenboek
Een verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee cursusmappen: twee ringmappen met losbladige inhoud.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.