Environmental Toxicology

STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Environmental Toxicology
Natuurwetenschappen | 5 EC
Code NB1712
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Vandaag de dag worden levende organismen, waaronder de mens, blootgesteld aan een steeds groter wordend aantal en een steeds grotere verscheidenheid van schadelijke stoffen. Soms kunnen effecten van een blootstelling rampzalige gevolgen hebben, maar in de praktijk komt het echter veel vaker voor dat er sprake is van blootstelling aan lagere doseringen gedurende een langere tijd en dat de gevolgen pas veel later aan het licht komen. De studie en risico-evaluatie van schadelijke chemicaliën in het milieu, de manier waarop ze een organismen binnenkomen, hun effect van moleculair tot populatieniveau en de beschermingsmechanismen die zij oproepen omvatten het vakgebied van de milieutoxicologie. Deze Engelstalige cursus richt zich specifiek op het verwerven van kennis over het gedrag van chemische stoffen in het milieu en hun nadelige effecten op ecosystemen, inclusief de mens. Daarbij komen zowel de processen aan bod die de blootstelling bepalen, als deze die het toxische effect op een organisme en op het ecosysteem bepalen. Tenslotte is er aandacht voor de milieuepidemiologie, de studie van het optreden en de verspreiding van milieugerelateerde ziekten en hun bepalende factoren.

Leerdoelen
Het verwerven van kennis over de basisprincipes van de (milieu)toxicologie met inbegrip van humane toxicologie, epidemiologie en risicoanalyse.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Deze cursus is een revisie van de cursus N42112 Organismen in hun omgeving: toxicologie en afweersystemen en nadrukkelijk niet bestemd voor studenten die de oude cursus reeds gedaan hebben.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 4 dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook zelfstandig bestuderen, mits u rekening houdt met de uiterste aanmelddatum voor deze cursus met een vast startmoment in kwartiel 4.
Tijdens het begeleidingstraject is er een face tot face bijeenkomst op een Themadag en er is een online introductiebijeenkomst, die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Mileu)
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. F. van Belleghem
za 08-05-2021 / 10.00-16.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. F. van Belleghem
1. di 01-06-2021 / ntb

Docenten

Dr. Frank van Belleghem (examinator) en prof. dr. Ad Ragas (plv. examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen:.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het Engelstalig tekstboek ‘Environmental Toxicology’ vormt de basis van deze cursus, het is een interactief en modulair opgebouwde cursus die ontwikkeld is door experts uit zes Nederlandse universiteiten. Daarnaast is een werkboek/studiewijzer voorzien met introducties, leerdoelen, studeeraanwijzingen, samenvattingen en (extra) opgaven.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.