Environmental Toxicology

Environmental Toxicology

  • Natuurwetenschappen
  • NB1712
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Vandaag de dag worden levende organismen, waaronder de mens, blootgesteld aan een steeds groter wordend aantal en een steeds grotere verscheidenheid van schadelijke stoffen. Soms kunnen effecten van een blootstelling rampzalige gevolgen hebben, maar in de praktijk komt het echter veel vaker voor dat er sprake is van blootstelling aan lagere doseringen gedurende een langere tijd en dat de gevolgen pas veel later aan het licht komen. De studie en risico-evaluatie van schadelijke chemicaliën in het milieu, de manier waarop ze een organismen binnenkomen, hun effect van moleculair tot populatieniveau en de beschermingsmechanismen die zij oproepen omvatten het vakgebied van de milieutoxicologie. Deze Engelstalige cursus richt zich specifiek op het verwerven van kennis over het gedrag van chemische stoffen in het milieu en hun nadelige effecten op ecosystemen, inclusief de mens. Daarbij komen zowel de processen aan bod die de blootstelling bepalen, als deze die het toxische effect op een organisme en op het ecosysteem bepalen. Tenslotte is er aandacht voor de milieuepidemiologie, de studie van het optreden en de verspreiding van milieugerelateerde ziekten en hun bepalende factoren.

Leerdoelen
Het verwerven van kennis over de basisprincipes van de (milieu)toxicologie met inbegrip van humane toxicologie, epidemiologie en risicoanalyse.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

Deze cursus is een revisie van de cursus N42112 Organismen in hun omgeving: toxicologie en afweersystemen en nadrukkelijk niet bestemd voor studenten die de oude cursus reeds gedaan hebben.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 4 dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook zelfstandig bestuderen, mits u rekening houdt met de uiterste aanmelddatum voor deze cursus met een vast startmoment in kwartiel 4.
Tijdens het begeleidingstraject is er een face tot face bijeenkomst op een Themadag en er is een online introductiebijeenkomst, die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Docenten

Dhr. dr. F. van Belleghem (examinator) en dhr. prof. dr. A. Ragas (plv. examinator).

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen:.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
Een 'schoon' Binas tabellenboek

Cursusmateriaal

Het Engelstalig online (open access) tekstboek ‘Environmental Toxicology’ vormt de basis van deze cursus, het is een interactief en modulair opgebouwde cursus die ontwikkeld is door experts uit zes Nederlandse universiteiten.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.