Research Approaches in Environmental Sciences

Research Approaches in Environmental Sciences

  • Natuurwetenschappen
  • NB9804
  • 10 EC
  • Vanaf € 328
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus stelt u in staat essentiële academische onderzoekscompetenties voor milieuwetenschappers te verwerven. Na afloop van de cursus kunt u de belangrijkste onderzoeksbenaderingen van de milieuwetenschappen en gerelateerde (sub)disciplines karakteriseren.

De kern van de cursus bestaat uit de volgende 4 onderdelen:
- De wetenschappelijke aanpak in de milieuwetenschappen;
- Probleemformulering en literatuuronderzoek;
- Onderzoeksontwerp en onderzoeksmethoden;
- Wetenschappelijk rapporteren en reflectie.

U leert milieuproblemen op verschillende manieren te analyseren. Aan de hand van een onderzoeksonderwerp komen bovengenoemde onderdelen aan bod. Er zijn meerdere onderzoeksonderwerpen beschikbaar uit de milieu-onderzoeksdomeinen van de faculteit, zoals milieu-natuurwetenschappen, milieutoekomstverkenningen, milieubeleid, en duurzame ontwikkeling.

Leerdoelen
1. Na het doorlopen van deze cursus kunt u met ondersteuning bijdragen aan het in kaart brengen en nader definiëren van een milieuwetenschappelijk probleem (competentiegebied: diagnose).
2. Na het doorlopen van deze cursus hebt u de wetenschappelijke milieucompetenties en academische vaardigheden voldoende ontwikkeld om, met ondersteuning, een (bachelor) onderzoeksvoorstel op te stellen (competentiegebied: onderzoek).

Daarnaast bent u na het doorlopen van de cursus in staat om:
3. vraagstukken rondom wetenschappelijk integriteit op een verantwoorde wijze af te wegen
4. een onderzoeksvoorstel planmatig te organiseren (voorbereiden, uitwerken en afronden)
5. wetenschappelijk onderbouwde informatie, ideeën en meningen over te dragen aan opdrachtgevers en collega's (wetenschappelijk rapporteren)
6. te reflecteren op eigen ontwikkeling op het gebied van onderzoeksvaardigheden.

Ingangseisen

Om tot deze onderzoekscursus toegelaten te worden gelden toegangseisen.

Voor bachelorstudenten Milieu-natuurwetenschappen geldt als eis voor deelname aan deze cursus dat het propedeusegetuigschrift is behaald en dat minimaal 25 EC in het verplichte deel van de vervolgbachelor is afgerond dan wel is vrijgesteld (zie Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en examenregeling).

Voor studenten van het schakelprogramma geldt dat zij formeel moeten zijn toegelaten tot het schakelprogramma én dat het schakelprogramma grotendeels moet zijn afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 15 augustus 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2021.

Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.

De cursus wordt tweemaal per jaar aangeboden: in het najaarssemester (kwartiel 1+2) en in het voorjaarssemester (kwartiel 3+4).

Voordat u zich kunt aanmelden voor de cursus moet de examinator u eerst toelaten. We adviseren u om ruim voor aanmelding uw studieplanning en vooraanmelding van deze cursus door te spreken met de studieadviseur (info@ou.nl). U dient zich te realiseren dat het een intensieve periode van een half jaar betreft, waarin u 12 á 13 uur per week, soms in samenwerking met mede-studenten, aan opdrachten werkt.

U meldt zich aan voor deelname (aanmelding) via studieaanbod. Vervolgens krijgt u van de studieadviseur namens de examinator bericht of u bent toegelaten tot de eerstvolgende run van de cursus. Een vroege vooraanmelding maakt het voor u als student en voor ons als opleiding mogelijk om uw deelname goed voor te bereiden. Late aanmelders worden alleen toegelaten als er op dat moment nog ruimte is.

Voorkennis

Naast de ingangseisen dient u te beschikken over voldoende digitale vaardigheden op het niveau van het Europees computer rijbewijs (ECDL.nl) en verwachten we van u een positieve houding bij het samenwerken met medestudenten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus, voorbereidend op uw bachelor afstudeeropdracht (voor bachelorstudenten) en masterstudie, krijgt u veel docentbegeleiding volgens een studierooster. U werkt via de cursussite samen met uw collega studenten, via peer reviews van elkaars werk. De docenten gebruiken de cursussite tevens als platform voor de begeleiding (feedback, coaching, beoordelingen). Per run vinden verplichte bijeenkomsten plaats via verplichte online bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden overdag plaats op werkdagen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. W. Ivens
1. ma 06-09-2021 / 10.30-15.30 uur
2. vr 01-10-2021 / 13.00-16.30 uur
3. vr 05-11-2021 / 13.00-16.30 uur
4. vr 10-12-2021 / 11.00-16.30 uur
5. vr 14-01-2022 / 13.00-16.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw.prof.dr. P. Pérez Salgado
1. vr 11-02-2022 / 10.30-15.30 uur
2. vr 11-03-2022 / 13.00-16.30 uur
3. wo 13-04-2022 / 13.00-16.30 uur
4. vr 20-05-2022 / 11.00-16.30 uur
5. vr 17-06-2022 / 13.00-16.30 uurTentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- Een cursusmap met bronmaterialen.
- Het boekje Research Proposal van de Open University.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.
We adviseren om de bestudering van de cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus.