Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Virtueel milieuadviesbureau 1: onderzoeksmethoden
Natuurwetenschappen | 10 studiepunten (EC) | Voor dit product gelden ingangseisen
Code NB9904
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus Virtueel milieuadviesbureau 1: Onderzoeksmethoden stelt u in staat essentiële academische onderzoekscompetenties voor milieuwetenschappers te verwerven. Na afloop van de cursus kunt u de belangrijkste onderzoeksbenaderingen van de milieuwetenschappen en gerelateerde (sub)disciplines karakteriseren.
De kern van de cursus bestaat uit de volgende 4 onderdelen:
- De wetenschappelijke aanpak in de milieuwetenschappen;
- Probleemformulering en literatuuronderzoek;
- Onderzoekskader & Onderzoeksmethoden;
- Wetenschappelijk rapporteren en presenteren & reflectie.

U leert milieuproblemen op verschillende manieren te analyseren. Aan de hand van een onderzoeksonderwerp komen bovengenoemde aan bod. Er zijn meerdere onderzoeksonderwerpen beschikbaar uit de milieu-onderzoeksdomeinen van de faculteit, zoals milieu-natuurwetenschappen, milieutoekomstverkenningen, milieubeleid, en duurzame ontwikkeling.

Leerdoelen
Na het afronden van de cursus bent u in staat:
- de belangrijkste onderzoeksbenaderingen van de milieuwetenschappen en gerelateerde (sub)disciplines te karakteriseren;
- een aantal manieren te onderscheiden en toe te passen die kunnen worden gebruikt om tot een wetenschappelijk relevante probleemstelling, het conceptueel model en het empirisch model van een onderzoek te komen;
- literatuuronderzoek te verrichten om een milieuwetenschappelijk probleem in kaart te brengen, en dit probleem nader te definiëren;
- een verantwoorde keuze te maken uit verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methoden van milieuwetenschappelijk onderzoek;
- met ondersteuning een casus van een milieuprobleem te analyseren vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek;
- uw bevindingen wetenschappelijk te rapporteren (mondeling en schriftelijk) aan het milieuwerkveld, waarbij u de academische criteria voor kwaliteit toepast;
- met ondersteuning een casus als onderzoeksproject te organiseren, in samenwerking met peers (collega studentonderzoekers).

Aanmelden

Ingangseisen

Als eis voor deelname aan Virtueel milieuadviesbureau 1: Onderzoeksmethoden moet het propedeusegetuigschrift zijn behaald en minimaal 25 EC in het gebonden keuzedeel zijn afgerond c.q. vrijgesteld. Tevens geldt een portfolio-eis voor de postpropedeuse ter toelating tot deze cursus (zie Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en examenregeling 2017-2018).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2020.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Kenmerkend voor de Virtueel milieuadviesbureau 1 is dat studenten in onderzoekskringen via de digitale leeromgeving samenwerken bij het doorlopen van deze cursus. De cursus kan niet individueel worden bestudeerd. Bovendien gelden er ingangseisen om tot deze onderzoekscursus toegelaten te worden. Om deze redenen wordt de cursus één maal per jaar aangeboden in het derde en vierde kwartiel (meestal startend begin februari en eindigend begin juli).
Voordat u zich kunt aanmelden voor de cursus moet u eerst worden toegelaten door de examinator. U meldt zich aan voor deelname (vooraanmelding) door minimaal een half jaar vooraf, dus voor september, een mail te sturen naar de examinator wilfried.ivens@ou.nl
U krijgt van de examinator bericht of u wordt toegelaten tot de eerstvolgende run van de cursus. Deze vroege vooraanmelding maakt het voor u als student en voor ons als opleiding mogelijk om uw deelname goed voor te bereiden. Late aanmelders worden alleen toegelaten als er op dat moment nog ruimte is.
Nadat u toestemming heeft gekregen tot toelating krijgt u bericht van de examinator dat u zich kunt aanmelden voor de cursus, via de OU-website.
U dient zich te realiseren dat het een intensieve periode van een half jaar betreft, waarin u 12 uur per week in een onderzoekskring (van 3-4 studenten) samenwerkt.

Voorkennis

Naast de ingangseisen dient u te beschikken over voldoende digitale vaardigheden op het niveau van het Europees computer rijbewijs (ECDL.nl) en verwachten we van u een positieve houding naar samenwerken met teamleden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus, voorbereidend op uw bachelor afstudeeropdracht, krijgt u veel docentbegeleiding volgens een studierooster. U werkt met uw collega studenten samen via een digitaal samenwerkingsplatform, dat tevens gebruikt wordt als platform voor de begeleiding door de docenten (feedback, coaching, beoordelingen). Per run vinden drie verplichte bijeenkomsten plaats in het studiecentrum Eindhoven en een verplichte online bijeenkomst. Deze bijeenkomsten vinden overdag plaats op werkdagen. Deze cursus wordt verder via een digitaal samenwerkingsplatform begeleid.

Begeleidingsbijeenkomsten


Eindhoven
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr.ir. A. Lansu
1. do 13-02-2020 / 10.00-17.00 uur
2. di 17-03-2020 / 10.00-17.00 uur
3. di 23-06-2020 / 10.00-17.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr.ir. A. Lansu
1. di 23-06-2020 / 10.00-17.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr.ir. A. Lansu
1. do 14-05-2020 / 10.00-17.00 uur

Docenten

Dr. Wilfried Ivens (examinator), dr. ir. Angelique Lansu (plv. examinator), dr. ir. Lily Fredrix, dr. Ansje Löhr, dr. Dennis Uit de Weerd, drs. Jikke van Wijnen, dr. Raoul Beunen en drs. Els Jans.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het handboek Virtueel milieuadviesbureau 1: Onderzoeksmethoden.

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van de cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus