Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
European Union, Governance and Sustainability
Natuurwetenschappen | 5 studiepunten (EC) | Voor dit product gelden ingangseisen
Code NM0302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Centraal in deze cursus staan het streven naar duurzame ontwikkeling en het oplossen van milieuproblemen in een internationale context. Het zwaartepunt ligt daarbij op de Europese Unie (EU) en haar lidstaten. De EU, haar beleid en strategieën, worden geanalyseerd vanuit een 'governance perspectief`, waarin de nieuwe relaties tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers centraal staan bij de aanpak van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Naast theoretische inzichten op het gebied van governance en duurzame ontwikkeling wordt in belangrijke mate aandacht besteed aan beleidsterreinen waarop de EU en haar lidstaten milieu- en duurzaamheidsbeleid trachten te voeren, zoals klimaat- en energiebeleid, transport en mobiliteit, landbouw, biodiversiteit, en duurzame productie en consumptie. De betreffende beleidsterreinen worden beschreven en geanalyseerd, en geïllustreerd met korte casestudies. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de totstandkoming en het functioneren van de EU en de integratie van duurzame ontwikkeling als een strategie voor Europees en nationaal beleid. Naast een analyse van de werking van de EU tot dusver, wordt een vooruitblik gegeven op de governance van duurzame ontwikkeling in de EU.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus bent u in staat om:
- de belangrijkste theoretische begrippen en kaders op het gebied van de EU, governance en duurzame ontwikkeling uit te leggen
- de governancedimensie van duurzame ontwikkeling uit te leggen, en om te reflecteren op de normatieve aspecten ervan
- specifieke EU-beleidsterreinen zoals klimaatverandering, energie, biodiversiteit en consumptie en productie te analyseren vanuit een governanceperspectief
- zelfstandig de wetenschappelijke kennis en inzichten uit de cursus op een wetenschappelijk verantwoorde manier toe te passen
- kritisch te reflecteren op de relatie tussen de EU, governance en duurzame ontwikkeling, op de toekomstige uitdagingen die de EU zal moeten aangaan, en om mee te denken over nieuwe strategieën en beleidslijnen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Environmental Sciences.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Neem contact op met uw studieadviseur indien u zich alsnog wilt aanmelden. Let wel: deelnemen aan de begeleidingsactiviteiten is niet meer mogelijk.

De cursus European Union, Governance and Sustainability (EUGOS) is een keuzecursus in de masteropleiding Environmental Sciences. De cursus is bedoeld voor studenten die belangstelling hebben voor milieuproblemen en duurzaamheidsvraagstukken in een internationale context, met een accent op de Europese Unie.

Heeft u interesse in deze cursus, let dan op het volgende:
- Bent u nog geen student, vraag dan eerst een adviesgesprek aan.
- Bent u al student in de master Environmental Sciences, neem dan eerst contact op met uw mentor.

Voorkennis

De cursus veronderstelt enige voorkennis op het terrein van (internationaal) milieubeleid en affiniteit met milieu- en duurzaamheidsvraagstukken.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.
De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 2 dat open staat voor alle ingeschreven studenten. Onderdeel van dit studietraject zijn twee online bijeenkomsten waarbij studenten in het bijzijn van de docenten elkaars papers bespreken.
U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen. Minimaal één keer per jaar is er een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Research)
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr.ir. R. Beunen
za 14-12-2019 / 10.00-16.00 uur

Docenten

Dr. ir. Raoul Beunen en prof. dr. Dave Huitema.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Deelnemers aan de cursus dienen twee papers te schrijven. In de eerste paper bespreekt u enkele belangrijke begrippen aan de hand van een zogenaamde conceptmap die de relatie tussen de kernbegrippen van de cursus grafisch weergeeft (25%). In de tweede paper worden de opgedane kennis en inzichten toegepast op een concreet EU-beleidsveld (75%).

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een OU-cursusboek en bijbehorend elektronisch werkboek met opdrachten en terugkoppeling.

Digitale leeromgeving

Via de cursussite (digitale leeromgeving) vindt u de laatste informatie over de cursus.