Over leren, onderwijs en instructie

Over leren, onderwijs en instructie
Onderwijswetenschappen | 5 EC
Code OB0002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Deze cursus begint met een studietaak over hoe je effectief kunt leren en studeren. Daarna volgen drie studietaken waarin de drie hoofdstromingen in de leerpsychologie uitgebreid behandeld worden: het behaviorisme, het cognitivisme en het (sociaal) constructivisme. Vervolgens worden de theorieën van een drietal belangrijke theoretici (Piaget, Bruner en Vygotsky) bestudeerd. De laatste studietaak behandelt de rol van motivatie bij leren. De nadruk in de cursus ligt naast het opdoen van belangrijke theoretische kennis op het toepassen van deze kennis in de onderwijspraktijk en het kritisch reflecteren.

Aan de hand van zeven studietaken worden de bovenstaande thema’s geïntroduceerd en verder uitgediept aan de hand van verwerkings- en toepassingsopdrachten. Tijdens de cursus vinden daarnaast een aantal virtuele klassen plaats, waarbij dieper wordt ingegaan op de thema’s in de studietaak, een aantal uitwerkingen van de opdrachten de revue zullen passeren en vragen van studenten zullen worden beantwoord.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen. Aanmelden na de start van het kwartiel is niet mogelijk.

Voorkennis

Er wordt verwacht dat u over een goede vaardigheid in het begrijpend lezen van Engelstalige wetenschappelijke teksten beschikt.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Dhr. dr. G. Camp en mw. dr. M. Bijker.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2018-2019 en 2019-2020 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2018-2019): niet meer van toepassing
voor kwartiel 1 (start 2019-2020): 14-11-2019, 05-02-2020 en 08-07-2020
voor kwartiel 3 (start 2018-2019): 14-11-2019
voor kwartiel 3 (start 2019-2020): 21-04-2020 en 08-07-2020

Tentamendata

21-04-2020, 08-07-2020.

Tentamenhulpmiddelen

Geen hulpmiddelen toegestaan

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit geselecteerde hoofdstukken uit:
- Schunk, D.H. (2014). Learning theories: An educational perspective (6th Edition).
Deze selectie wordt aangevuld met relevante literatuur.

Digitale leeromgeving

Als student van deze cursus kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.