Over leren, onderwijs en instructie

Over leren, onderwijs en instructie

  • Onderwijswetenschappen
  • OB0002
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

Deze cursus biedt een introductie in de onderwijswetenschappen en begint met een studietaak over hoe je effectief kunt leren en studeren. Daarna volgen drie studietaken waarin de drie hoofdstromingen in de leerpsychologie uitgebreid behandeld worden: het behaviorisme, het cognitivisme en het (sociaal) constructivisme. Vervolgens worden de theorieën van een drietal belangrijke theoretici (Piaget, Bruner en Vygotsky) bestudeerd en is er een studietaak over het onderwerp zelfregulatie. De laatste studietaak behandelt de rol van motivatie bij leren. De nadruk in de cursus ligt op het opdoen van belangrijke theoretische kennis. Ook is er een focus op het aan elkaar verbinden van inzichten uit verschillende theorieën en het toepassen van deze kennis in de onderwijspraktijk.

Aan de hand van zeven studietaken worden de bovenstaande thema’s geïntroduceerd en verder uitgediept aan de hand van verwerkings- en toepassingsopdrachten. Tijdens de cursus vinden daarnaast een aantal virtuele klassen plaats, waarbij dieper wordt ingegaan op de thema’s in de studietaak, een aantal uitwerkingen van de opdrachten de revue zullen passeren en vragen van studenten zullen worden beantwoord.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen. Aanmelden na de start van het kwartiel is niet mogelijk.

STAP-budget
U kunt geen STAP-budget meer aanvragen voor deze cursus. Het kabinet heeft besloten om het eerste aanvraagtijdvak van 2023 niet door te laten gaan.

Voorkennis

Er wordt verwacht dat je over een goede vaardigheid in het begrijpend lezen van Engelstalige wetenschappelijke teksten beschikt.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2022-2023 zijn:
voor kwartiel 1: 16-11-2022, 08-02-2023 en 12-07-2023
voor kwartiel 3: 26-04-2023, 12-07-2023 en november 2023

Tentamendata

26-04-2023 19:00, 12-07-2023 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit geselecteerde hoofdstukken uit:
- Schunk, D.H. Learning theories: An educational perspective (8th Edition).
Deze selectie wordt aangevuld met relevante literatuur.

Digitale leeromgeving

Als student van deze cursus kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.