Onderwijskunde en technologie

Onderwijskunde en technologie

  • Onderwijswetenschappen
  • OB0102
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Onderwijskunde en technologie biedt een helicopterview op onderwijstechnologie in de breedste zin van het woord. Een algemene introductie geeft antwoord op de vragen: Wat verstaan we onder technologie en meer in het bijzonder onderwijstechnologie? Hoe heeft onderwijstechnologie zich in de loop der jaren ontwikkeld? Je maakt kennis met de opvattingen over leren met en van technologie in een historisch perspectief en leert de link te leggen naar de nieuwste ontwikkelingen.
Na de introductie maak je een selectie uit een aantal korte keuzemodules waarin de toepassing van moderne alomtegenwoordige onderwijstechnologieën centraal staat. Je kunt kiezen uit modules zoals Ontwerpen van online onderwijs, Online toetsen, Didactiek van online onderwijs, Serious Games, etc. ervaringen die je in de gekozen modules opdoet, leg je vast in je e-portfolio en neem je mee naar de masteropleiding.

Leerdoelen
Bij het afronden van de cursus:
- Ben je vertrouwd met het concept en de praktijk van leren met en van technologie.
- Heb je kennis over leren met en van technologie in een historisch perspectief en anno nu.
- Kun je links leggen tussen deze opvattingen en de nieuwste ontwikkelingen van technologie-ondersteund leren in het brede zin van het woord.
- Heb je de basiskennis over het ontwerpen van online onderwijs, online toetsen, multimedia learning, computer ondersteund samenwerkend leren en/of serious games verworven.
- Ben je in staat om over het toepassen van technologie in het onderwijs /technologie-ondersteund leren in het algemeen en over eigen ervaringen in het bijzonder te reflecteren aan de hand van een theoretisch model.
- Heb je ervaringen opgedaan met het fenomeen serious game en kun je over deze ervaring reflecteren.
- Beschik je over voldoende informatievaardigheden en kritisch vermogen om de informatie te analyseren en op waarde te schatten.
- Ken je de basisprincipes van academisch schrijven en kun je deze principes toepassen bij de analyse van teksten.
- Kun je zelfstandig studeren, eigen studie plannen en op de realisatie van de plannen reflecteren.
- Heb je ervaring opgedaan als participant aan een wetenschappelijk onderzoek en over deze ervaring gereflecteerd.
- Heb je een portfolio aangelegd van alle studie- en leerervaringen, opgedaan in de cursus, en kun je op basis van dit portfolio “bewijzen” dat je de cursusleerdoelen hebt behaald.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. dr. O. Firssova (examinator) en dhr. dr. A. Kelly (plv examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

De cursus wordt getentamineerd door middel van een e-portfolio dat je gedurende de cursus opbouwt. In het portfolio verzamel je alle einduitwerkingen en behaalde certificaten voor de keuzemodules.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Tekstboek van Ackermann e.a., Zelf leren schrijven, diverse artikelen en open source bronnen.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.