Onderwijskunde en technologie

Onderwijskunde en technologie

  • Onderwijswetenschappen
  • OB0102
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Onderwijskunde en technologie biedt een helicopterview op onderwijstechnologie in de breedste zin van het woord.
Gedurende de cursus combineren studenten het verwerven van de theoretische kennis met hands-on ervaringen met het gebruik van technologie om te leren.
Met behulp van instrumenten die aangeboden worden in deze cursus, analyseer je ook je eigen technologie-ondersteund leren en leg je bevindingen vast in reflectieverslagen. Je bouwt gedurende deze cursus de basiskennis van principes en vuistregels van wetenschappelijk schrijven op, met behulp van een online methode Zelf leren schrijven in de psychologie.

De cursus wordt met een variabel startmoment voor zelfstudie aangeboden. Je kunt zelf bepalen wanneer je de studietaken uitvoert, in welk tempo en volgorde. Er staan geen start- en afrondingsmomenten vooraf vast. Er is een beperkt aantal opdrachten waarin het werken in duo’s of kleine groepen aanbevolen wordt. Je leert samen met anderen en van anderen. Dit doe je onder andere door gebruik te maken van tools en toepassingen in de leeromgeving, door eigen werk en gedachten via discussieforum met medestudenten te delen en door te reageren op het werk en gedachten van andere studenten gedeeld via discussieforum.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort begeleiding via de digitale leeromgeving: er wordt gebruik gemaakt van de virtuele klas, video-college, discussiefora en peer-feedback. Je kunt inhoudelijke vragen aan de docent stellen.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De cursus wordt getentamineerd door middel van een e-portfolio dat je gedurende de cursus opbouwt. In het portfolio verzamel je alle einduitwerkingen en behaalde certificaten voor de keuzemodules.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Tekstboek van Ackermann e.a., Zelf leren schrijven, diverse artikelen en open source bronnen.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.