Open bachelor Psychologie

Open bachelor Psychologie

  • Psychologie
  • 180 EC
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze (nog) niet kunnen afronden, dan kun je via de Open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kun je misschien versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.  
 
De voordelen van het programma  
- Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je twee of zelfs drie studierichtingen combineren. Het gekozen programma moet inhoudelijk natuurlijk wel samenhang vertonen. 
 
- Vrijstellingen: voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je vrijstelling aanvragen binnen het programma. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie, kun je behaalde studiepunten misschien toch nog verzilveren. 
 
- Kwaliteit: je hebt de keuze uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is daarmee gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor. 
 
- Arbeidsmarkt: met een Open bachelor ben je  breed georiënteerd en goed voorbereid op een Open masterprogramma. Je bent immers in meer dan één wetenschapsgebied thuis. Vraag de OU naar de mogelijkheden om verder te studeren na de Open bachelor.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor studenten die een brede wo-bacheloropleiding willen volgen. Heb je al eerder een (gedeeltelijke) wo-opleiding gevolgd, dan kun je eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.
 

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
  • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
  • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • je studie verkorten met vrijstellingen
  • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
  • studieadvies op maat
  • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)

Opbouw

De Open bachelor Psychologie (180 studiepunten) bestaat uit:
- Verplichte cursussen (90 studiepunten)
- Gebonden keuze (15 studiepunten)
- Verbredingpakket (minimaal 40 studiepunten)
- Vrije ruimte (maximaal 20 studiepunten)
- Afstudeeronderdeel (15 studiepunten).

Kwartielen

Verplichte cursussen (90 studiepunten)
PB0014 Inleiding in de psychologie
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek
PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0812 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1712 Onderzoekspracticum longitudinaal onderzoek
PB1002 Geschiedenis van de psychologie
PB1502 Test- en toetstheorie
PB1302 Wetenschapsfilosofie
PB0712 Literatuurstudie
PB0512 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0312 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie
PB0612 Biologische grondslagen: cognitie
PB1212 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
PB0912 Gespreksvoering
PB1112 Psychologische gespreksvoering
Gebonden keuze (15 studiepunten kiezen uit 50)
PB1802 Proactiviteit op het werk: een psychologisch perspectief
PB2302 Organisatiepsychologie
PB2402 Inleiding in conflicthantering en mediation
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PB2212 Adolescentiepsychologie
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2102 Ouderenpsychologie
PB2602 Seksuologie
PB1902 Inleiding in de antrozoölogie: mens-dier relaties vanuit een psychologisch perspectief
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
PB9906 Bachelorthesis
 

Begeleiding

Standaardbegeleiding (telefonisch of per e-mail) en begeleiding via de digitale leeromgeving. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Zie hiervoor de betreffende cursussites.

Aanmelden

Voordat je kunt starten met dit programma, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Goedkeuring vraag je aan door middel van het Aanvraagformulier. 
Het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het facultaire deel en de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je hier.
 
Nadat je een toelatingsbeschikking voor jouw Open bachelor hebt ontvangen, meld je je per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Starten

Het startmoment is afhankelijk van de inhoud van de Open bachelor en wordt op maat afgesproken.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de opleiding gebruikt worden.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot. De Commissie voor de Examens moet vooraf goedkeuring voor elk programma te geven. Er gelden specifieke toetsingscriteria die staan beschreven in de regeling van de Open bachelorprogramma's. Hier vind je het aanvraagformulier met het verplichte programma.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten (EC) vrijstelling aanvragen voor cursussen binnen het facultaire programma en voor de vrije ruimte. Indien je bepaalde vakken aan een andere universiteit hebt gevolgd, kun je deze inbrengen in het programma.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Diploma

Je studeert af bij de faculteit Psychologie. Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan dat van de reguliere bachelor.  
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien je op grond van een getuigschrift Open bachelor wil doorstromen naar de masteropleiding psychologie, neem dan contact op met een studieadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Titel

Bachelor of Science (BSc).