Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Onderwijswetenschappen: theorie en onderzoek in de praktijk
Onderwijswetenschappen | 7,5 EC
Code OM0003
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In deze cursus verdiept u uw kennis rond de basisbegrippen en -theorieën van onderwijswetenschappen op micro-, meso- en macroniveau. Vervolgens past u deze kennis toe op een feitelijke onderwijssituatie door deze op de verschillende niveaus te analyseren. Zo observeert u op microniveau een lessituatie en analyseert u deze observatie en het gebruikte onderwijsmateriaal op de toegepaste leerprincipes. U interviewt de docent over de achtergronden van de gemaakte keuzes. Op mesoniveau analyseert u relevante documenten en beleidsrichtlijnen. Tot slot vergelijkt u de resultaten op microniveau met de resultaten op mesoniveau.
U presenteert de resultaten van uw onderzoek in de vorm van een poster tijdens een virtuele postersessie en u gaat daarover in discussie met uw medestudenten en docenten. Ter afronding van de cursus schrijft u een kort wetenschappelijk artikel waarin u verslag uitbrengt van het onderzoek. De basisvaardigheden academisch schrijven oefent u bij het schrijven van het artikel, en met behulp van een serie gerichte korte oefeningen.
In de cursus werkt u samen met uw medestudenten en u ontvangt en geeft feedback. U staat ook stil bij uw eigen voortgang en reflecteert over uw leerdoelen en de gemaakte vorderingen.

Leerdoelen
- Ontwerpvaardigheden: u kunt met behulp van het behavioristische, cognitivistische, constructivistische begrippenkader lessituaties,curricula en visiedocumentatie analyseren en evalueren.
- Onderzoeksvaardigheden: u kunt de onderzoeksmethoden observatie, interview en documentanalyse toepassen om een onderzoeksvraag te beantwoorden; u kunt hierover rapporteren in een poster en in een onderzoeksverslag.
- U kunt een wetenschappelijk artikel schrijven dat voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een academische tekst op de gebieden: genre, argumentatie, taalgebruik, schrijfstijl, referentiestijl, cohesie, grammatica en interpunctie.
- Communicatievaardigheden: u kunt uw onderzoek mondeling toelichten met behulp van een posterpresentatie, en medestudenten feedback geven op hun onderzoek en posterpresentatie.
- Reflecteren op de eigen prestatie, studeervaardigheden en studeermogelijkheden.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen. Aanmelden na de start van het kwartiel is niet mogelijk.

Voorkennis

Kennis van leertheoretische begrippen op het niveau van Driscoll. Driscoll, M.P. (2014). Psychology of Learning for Instruction (3rd Edition).

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

- Eén verplichte startbijeenkomst op de zaterdag voorafgaand aan de start van de cursus, zie hiervoor de cursusomgeving en bijeenkomsten op afstand via de virtuele klas.
- Asynchrone samenwerking met medestudenten via de Groepsdiscussie op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Docenten

Mw. dr. F. Nijland, mw. dr. O. Firssova, dhr. S. Robbers MSc., mw. L. Delnoij MSc en mw. E. Griffioen MSc (tutor).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

- Studietaken in de digitale leeromgeving
- Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent, België: Academia Press (hoofdstukken 2, 4, 5, 6 en 9)
- Ackermann, M., Ossewijzer, E., Schmidt, H. G., Van der Molen, H., & Van der Wal, E. (2012). Zelf leren schrijven. Amsterdam: Boom onderwijs. (boek en bijbehorende website)
- American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed). Washington, DC: American Psychological Association. (nog onder voorbehoud)
- Diverse wetenschappelijke artikelen.

Sterk aanbevolen, maar geen onderdeel van deze cursus, is Cresswell Educational Reseach: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (boek hoort bij cursus Methoden voor onderwijsonderzoek).

Mediagebruik

- Digitale leeromgeving.
- Videomateriaal via de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

In deze cursus werkt u in de digitale leeromgeving. In de omgeving vindt u materialen, opdrachten en communicatietools.