Ontwerpen van onderwijs

Ontwerpen van onderwijs
Onderwijswetenschappen | 7,5 EC
Code OM0103
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus Ontwerpen van onderwijs leert u zelfstandig een onderwijsontwerp te maken met een specifiek ontwerpmodel: Het four-component instructional design (4C/ID) model van Van Merriënboer. Het 4C/ID-model is een ontwerpmodel voor het aanleren van complexe vaardigheden, waarbij lerenden werken aan authentieke, betekenisvolle leertaken en het onderwijs is opgebouwd uit vier componenten: leertaken, ondersteunende informatie, procedurele informatie en deeltaakoefening.
U bestudeert de ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan het model en leert de ontwerpstappen van het model zelfstandig toe te passen bij het realiseren van een concreet onderwijsontwerp. Hiertoe kiest u zelf een instructieprobleem (bij voorkeur uit uw eigen werk- of leefomgeving) waarvoor u een onderwijs(her)ontwerp wilt maken.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus kunt u de onderliggende ontwerpprincipes van de vier componenten van het 4C/ID-model herkennen en beschrijven. U weet hoe u systematisch deze componenten voor complex leren ontwerpt en u kunt voor een eigen gekozen instructieprobleem een onderwijsontwerp maken.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2020. We adviseren om uiterlijk zaterdag 15 augustus 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2020.

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen. Aanmelden na de start van het kwartiel is niet mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort begeleiding via de digitale leeromgeving: u maakt gebruik van discussiefora om in kleine groepen met medestudenten aan de studietaak te werken en om uw inhoudelijke vragen aan de docent te stellen.

Docenten

Mw. dr. E. Rusman en mw. dr. O. Firssova.

Tutoren
dhr. dr. J. Beckers, dhr. Dr. M. van Diggelen en dhr. Dr. S. Stoyanov.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De cursus wordt getentamineerd door middel van een presentatie van een tussentijds ontwerp (bijzondere verplichting)en met een ontwerpverslag dat u in de tweede helft van de cursus maakt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het Engelstalige tekstboek Ten Steps to Complex Learning: a Systematic Approach to Four-Component Instructional Design(Van Merriënboer & Kirschner, 2018) en een elektronisch werkboek. In het elektronisch werkboek worden aanvullende Engelstalige en Nederlandstalige artikelen aangereikt, zijn per studietaak opdrachten en sjablonen thematisch geordend en zijn instructievideo's beschikbaar.

Digitale leeromgeving

Op de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u als student van deze cursus informatie vinden over de cursusopzet, tentamenverplichtingen en de begeleidingsopties. Daarnaast heeft u in de digitale leeromgeving toegang tot het elektronisch werkboek met studietaken, discussiefora en opnamen van virtuele klassen. In de fora kunt u met medestudenten, docenten en tutoren informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.