Ontwerpen van onderwijs

Ontwerpen van onderwijs
Onderwijswetenschappen | 7,5 EC
Code OM0103
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus Ontwerpen van onderwijs leert u zelfstandig een onderwijsontwerp te maken met een specifiek ontwerpmodel: Het four-component instructional design (4C/ID) model van Van Merriënboer. Het 4C/ID-model is een ontwerpmodel voor het aanleren van complexe vaardigheden, waarbij lerenden werken aan authentieke, betekenisvolle leertaken en het onderwijs is opgebouwd uit vier componenten: leertaken, ondersteunende informatie, procedurele informatie en deeltaakoefening.
U bestudeert de ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan het model en leert de ontwerpstappen van het model zelfstandig toe te passen bij het realiseren van een concreet onderwijsontwerp. Hiertoe kiest u zelf een instructieprobleem (bij voorkeur uit uw eigen werk- of leefomgeving) waarvoor u een onderwijs(her)ontwerp wilt maken.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus kunt u de onderliggende ontwerpprincipes van de vier componenten van het 4C/ID-model herkennen en beschrijven. U weet hoe u systematisch deze componenten voor complex leren ontwerpt en u kunt voor een eigen gekozen instructieprobleem een onderwijsontwerp maken.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen. Aanmelden na de start van het kwartiel is niet mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort begeleiding via de digitale leeromgeving: er vinden regelmatig bijeenkomsten in de virtuele klas plaats en u maakt gebruik van discussiefora om in kleine groepen met medestudenten aan de studietaak te werken.

Docenten

Mw. dr. E. Rusman en mw. dr. O. Firssova.

Tutoren
Dhr. T. Surma Msc, dhr. A. van Eck MSc, mw. D. Sandink-de Mare MSc, mw. F. Verbeek MSc en dhr. dr. J. Beckers.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De cursus wordt getentamineerd door middel van een presentatie van een tussentijds ontwerp (bijzondere verplichting)en met een ontwerpverslag dat u in de tweede helft van de cursus maakt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het Engelstalige tekstboek Ten Steps to Complex Learning: a Systematic Approach to Four-Component Instructional Design(Van Merriënboer & Kirschner, 2018) en een elektronisch werkboek. In het elektronisch werkboek worden aanvullende Engelstalige en Nederlandstalige artikelen aangereikt, zijn per studietaak opdrachten en sjablonen thematisch geordend en zijn instructievideo's beschikbaar.

Digitale leeromgeving

Op de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u als student van deze cursus informatie vinden over de cursusopzet, tentamenverplichtingen en de begeleidingsopties. Daarnaast heeft u in de digitale leeromgeving toegang tot het elektronisch werkboek met studietaken, discussiefora en een virtuele klas. In de fora en de virtuele klas kunt u met medestudenten en docenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.