Ontwerpen van onderwijs

Ontwerpen van onderwijs

  • Onderwijswetenschappen
  • OM0113
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 504
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Ontwerpen van onderwijs is in co-creatie met medestudenten van jou ontworpen. Gedurende de cursus krijg je een brede oriëntatie op ontwerpmodellen en leer je op een systematische manier onderwijs te ontwerpen. Daarnaast word je aangezet werk te maken van expliciteren en verfijnen van je opvattingen als onderwijskundig ontwerper.
Hiertoe kun je kiezen uit meerdere ontwerpaanpakken waarin je je kunt ontwikkelen. Bij elke ontwerpaanpak werk je aan een levensechte opdracht voor een opdrachtgever. Dit kan, bijvoorbeeld, een traject zijn waar onderwijs ontworpen wordt volgens het Four-component instructional design (4C/ID)-model van Van Merriënboer. Het 4C/ID-model is een ontwerpmodel voor het aanleren van complexe vaardigheden, waarbij lerenden werken aan authentieke, betekenisvolle leertaken. Welke aanpak je ook kiest, je bestudeert de ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan het model en leert de ontwerpstappen van het model toe te passen bij het realiseren van een concreet onderwijsontwerp.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus heb je of kun je:
- kennis van en inzicht in de belangrijke theorieën en de actuele ontwikkelingen op het terrein van onderwijskundig ontwerpen.
- kennis en inzicht in ontwerpgericht onderzoek.
- kennis van en inzicht in ontwerpmethodieken.
- eigen opvattingen over leren, instructie en onderwijskundig ontwerpen benoemen en in het perspectief van relevante theorieën plaatsen.
- vanuit theoretische en/of praktijk kaders instructieprincipes afleiden en met algemene ontwerpmodellen een analyse uitvoeren van een onderwijsvraag of probleem.
- doelgroepen en instructiebehoeften in kaart brengen, en een plan voor implementatie en evaluatie van het ontwerp opstellen.
- de instrumentatie van het onderwijsleerproces vanuit didactiek beschouwen, in onderwijskundige ontwerpen realiseren en verantwoorden.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen. Aanmelden na de start van het kwartiel is niet mogelijk.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De cursus wordt getentamineerd door middel van een presentatie van een (tussentijds) ontwerp (bijzondere verplichting) en een ontwerpverslag met bijbehorende reflectie dat je in de tweede helft van de cursus maakt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- Een hoofdstuk uit de derde herziene druk van het boek Onderwijswetenschappen als ontwerpwetenschap van Valcke.
- Studietaken in de digitale leeromgeving.
- Additionele artikelen.

Digitale leeromgeving

In deze cursus werk je in de digitale leeromgeving. In de omgeving vind je materialen, opdrachten en communicatietools.