Trends in onderwijs en onderwijswetenschappen

Trends in onderwijs en onderwijswetenschappen

  • Onderwijswetenschappen
  • OM0413
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 486
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Binnen deze cursus wordt u geacht twee conferenties te bezoeken. Vanuit de Open Universiteit worden er Trends-conferenties aangeboden die u kunt inzetten binnen deze cursus. U kunt ook andere conferenties bezoeken, dit zijn externe conferenties. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. De Trends-conferenties kosten 30 euro die u betaalt bij inschrijving voor deelname aan de conferentie. Dit is een bijdrage aan de kosten voor de organisatie van de conferentie, gastsprekers, etc. Ook deze kosten zijn voor eigen rekening.

De Open Universiteit organiseert doorgaans tweemaal per jaar conferenties waarvan de inhoud telkens zal verschillen. De data van deze conferenties worden per academisch jaar gepland en gecommuniceerd. Er wordt van u verwacht dat u in het thema van de conferentie ingelezen bent. Om hiervoor te zorgen zal u binnen de recensieopdracht begeleid worden, zodat u goed voorbereid naar de conferentie gaat. U kunt ook een recensie schrijven over een zelf gekozen externe conferentie met een wetenschappelijk karakter. In dit geval dient u vooraf een verzoek in bij de docenten. Eventuele kosten voor deelname aan een externe conferentie zijn voor uw rekening.

In het eerste deel doorloopt u de stappen eerst aan de hand van opnames van een eerder gehouden conferentie en schrijft u een recensie. Zo oefent u het schrijven van een wetenschappelijke recensie.

In deel 2 van de cursus doorloopt u een traject waarbij u zich eerst verdiept in het thema van de conferentie die u wenst te bezoeken. Vervolgens bezoekt u de conferentie en schrijft u de wetenschappelijke recensie. In deel 2 ligt de focus meer op de inhoud en een actievere bijdrage tijdens de conferentie, zoals het stellen van een vraag of meedoen aan een discussie.

In deel 3 van de cursus verdiept u zich wederom in het thema van de conferentie die u wenst te bezoeken. Vervolgens bezoekt u de conferentie en schrijft u de wetenschappelijke recensie. Deze recensie publiceert u via een openbaar toegankelijk kanaal. In deel 3 wordt u minder begeleiding aangeboden. We verwachten dat u wetenschappelijk kunt recenseren en de kennis kunt toepassen.

Op de conferenties komt u in aanraking met een verscheidenheid aan thema's en kunt u een grote inhoudelijke bagage opbouwen die tijdens en na de opleiding goed van pas komt. Een inhoudelijke koppeling met uw masterthesis ligt hierbij voor de hand. Over thema's en data van komende conferenties wordt u geïnformeerd via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Leerdoelen
Aan het eind van deze cursus:
- bent u in staat op academisch niveau (in voorbereiding en verwerking) kennis te nemen van actuele trends op het gebied van onderwijs en opleiden;
- heeft u ervaring met het deelnemen aan een academische setting en weet u antwoorden te krijgen op de gestelde leervragen;
- heeft u een academische habitus bij het deelnemen aan een academische setting. Dat wil zeggen dat u voorbereiding, deelname en evaluatie als een eenheid kunt hanteren;
- heeft u drie met een voldoende beoordeelde wetenschappelijke recensies geschreven over actuele trends en ontwikkelingen in onderwijswetenschappen;
- heeft u zich voorbereid op een conferentie door middel van opdrachten aangeboden via de cursuswebsite en door verwerking van achtergrondbronnen;
- heeft u deelgenomen aan twee onderwijskundige conferenties;
- heeft u een actieve bijdrage geleverd aan twee conferenties;
- heeft u een recensie gepubliceerd via een openbaar toegankelijk kanaal.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Voordat u zich aanmeldt voor deze cursus dient u erop te letten dat de twee (Trends)-conferenties binnen uw inschrijftermijn van 12 maanden vallen. Zie hiervoor www.ou.nl/mijnOU en ga vervolgens binnen yOUlearn naar het Opleidingsportaal Onderwijswetenschappen, Conferenties.

Voorkennis

Kennis over het onderwijs- en opleidingsveld op het niveau van de premastercursus Over leren, onderwijs en instructie en kennis m.b.t. academisch schrijven wordt verondersteld.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleiding vindt plaats via de digitale leeromgeving. Voorafgaand aan de conferentie neemt u deel aan voorbereidende studieactiviteiten die deel uitmaken van de cursus en ondersteund worden door de docenten.

Docenten

Mw. dr. E. Vrieling (examinator), mw. dr. M. Henderikx (tweede examinator), mw. E. Muravyeva MSc en dhr. dr. R. Nadolski (plv examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Er wordt o.a. gebruik gemaakt van Engelstalige bronnen.

Mediagebruik

Een pc met internetaansluiting is noodzakelijk.

Digitale leeromgeving

Op de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u als student van deze cursus informatie vinden over de cursusopzet, tentamenverplichtingen en de begeleiding. Daarnaast heeft u in de digitale leeromgeving toegang tot het elektronisch werkboek met studietaken en het forum. In het forum kunt u met medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.