Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Scriptieplan
Onderwijswetenschappen | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code OM9903
Prijsindicatie € 486
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Naast aandacht voor onderzoeks- en schrijfvaardigheden wordt systematisch aandacht besteed aan uw 'meta'-denken en -handelen. Zo veronderstelt wetenschapsbeoefening een eigen ethiek en impliceert het een eigen schrijfstijl. Proces-, tijds- en zelfmanagement zijn van groot belang bij het uitvoeren van een project met de omvang van een thesis. Meermaals wordt van u dan ook verwacht expliciet te reflecteren en uw handelen bij te sturen.

Om binnen de beschikbare tijd de thesis tot een goed einde te brengen, is het van belang dat u vanaf het begin planmatig en gestructureerd te werk gaat. U dient dan ook te beginnen met het schrijven van een scriptieplan. U krijgt de nodige ondersteuning om op systematische en gestructureerde wijze een scriptieplan op te stellen dat als leidraad gaat dienen bij het daadwerkelijk uitvoeren en rapporteren van uw onderzoek.

Het maken van een thesis is een cyclisch proces waarin u steeds onderdelen van het proces van opzoeken-analyseren-verwerken-schrijven zult hernemen. Een deel van het proces dat u al doorliep bij het maken van uw scriptieplan wordt zo uitgediept. U krijgt de theoretische schrijfkaders waaraan een thesis moet voldoen. Uw literatuuronderzoek wordt nu zeer gericht en beoogt het aanscherpen van onderzoeksvragen en formuleren, of eventueel verfijnen, van de hypothesen.
Op basis hiervan wordt ook uw onderzoeksdesign aangescherpt en zult u gekozen onderzoeksinstrumenten kritisch bekijken en eventueel aanpassen. Soms moet u zelf een instrument ontwerpen. Ook dat instrument moet aan kwaliteitseisen voldoen. Ondertussen maakt u een aanvang met het schrijven van een eerste versie van de theoretische onderbouwing van uw thesis. In het volgend deel van uw afstudeertraject wordt u begeleid bij de organisatie, uitvoering en verwerking van uw onderzoek. Na het uitschrijven van een conceptversie van het onderzoeksonderdeel komt opnieuw een fase van confrontatie met literatuurgegevens. In welke mate liggen uw resultaten in lijn met andere onderzoeksgegevens? Wat zijn de sterktes en zwaktes van uw onderzoek? Wat zijn de implementaties van uw onderzoeksresultaten? Kortom, dan bent u toe aan de fase van discussie en integratie. Gelijktijdig werkt u eerdere conceptversies van al uitgeschreven onderdelen bij. Tot slot komt de afrondingsfase waarin u inhoudelijk en qua stijl, taal en vormgeving, alle puntjes op de 'i' zet.
Bij het maken van uw thesis wordt u inhoudelijk en procesmatig ondersteund door uw docent.

Leerdoelen
Voor het maken van een scriptie doet u ervaring op met het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek en met het schriftelijk presenteren daarvan.
Meer specifiek leert u:
- langere tijd aan een onderzoekstaak te werken;
- een scriptieonderwerp te kiezen en dat op creatieve wijze om te zetten in een hanteerbare doel- en vraagstelling;
- uit diverse bronnen relevante informatie voor de vraagstelling te putten;
- deze informatie te selecteren en te ordenen;
- eerder verworven kennis en vaardigheden te gebruiken voor het uitwerken van een vraagstelling in deelvragen of hypothesen;
- geschikte meetinstrumenten te kiezen of te ontwerpen;
- een passend onderzoeksdesign te kiezen;
- de theoretisch onderbouwde vraagstellingen en het technisch ontwerp van het onderzoek te beschrijven in een onderzoeksplan;
- in een onderzoeksveld systematisch gegevens te verzamelen;
- geschikte technieken te kiezen om de gegevens te analyseren;
- de resultaten van de gegevensanalyse te bediscussiëren en in een breder kader te plaatsen;
- eigen conclusies en meningen te formuleren; eventuele aanbevelingen te verbinden aan onderzoeksresultaten;
- een complex geheel van gegevens onder te brengen in een helder en systematisch betoog;
- het onderzoek schriftelijk te presenteren.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursussen Onderwijswetenschappen: theorie en onderzoek in de praktijk, Methoden voor onderwijsonderzoek, Ontwerpen van onderwijs en Atelier dienen afgerond te zijn.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Informatie rondom de oriëntatie en het kiezen van een thesisonderwerp, de eerste stap in uw afstudeeronderzoek treft u aan op het Opleidingsportaal Onderwijswetenschappen.

Voorkennis

Van studenten in deze cursus wordt verwacht dat ze kennis hebben van onderwijswetenschappelijke methoden en technieken en die op gepaste wijze kunnen toepassen. Daarnaast dienen studenten een basis te hebben in de volgende academische vaardigheden: literatuuronderzoek, dataverzameling, dataverwerking, -analyse, –interpretatie en academisch schrijven (waaronder correct toepassen van de geldende APA richtlijnen op het gebied van refereren, schrijven en opmaak).

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Individueel.

Docenten

Dhr. dr. S. Verjans, mw. drs. M. Henderikx, mw. M. Ader MSc en dhr. dr. J. Gijselaers.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.