Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Inleiding in de psychologie
Psychologie | 10 EC
Code PB0004
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Wat psychologie precies is, wordt in deze inleidende cursus hoofdzakelijk in de breedte beantwoord. U krijgt dus het volledige domein van de psychologie gepresenteerd zodat u met een solide basis aan de opleiding tot psycholoog begint.

Algemeen gesteld bestudeert de psychologie het gedrag, de gevoelens en de gedachten van de mens, in relatie tot zichzelf en in relatie tot hun fysieke en sociale omgeving. Dat is in deze cursus niet anders, maar daarbij is wel gekozen voor een duidelijke focus op het aanpassingsvermogen van de mens. De cursus begint dus met een stevige, maar laagdrempelige basis in de evolutionaire psychologische en leertheoretische principes waarmee dat aanpassingsvermogen is te begrijpen.

Vanuit die focus wordt vervolgens bestudeerd hoe ons brein georganiseerd is, hoe we waarnemen en ons bewust worden van de wereld, hoe we denken, redeneren, problemen oplossen en beslissen. Zodoende krijgt u inzicht in de drijfveren en emoties die het handelen van de mens vormgeven. Uiteraard komt dat handelen altijd tot uiting in een sociale context. Mensen reageren anders wanneer ze in een groep zijn dan wanneer ze alleen zijn. Mensen beïnvloeden elkaar, al dan niet bewust. Bovendien verandert menselijk gedrag gedurende de levensloop. Ook daarover gaat deze cursus. Tenslotte wordt aandacht besteed aan verschillende psychische stoornissen en de behandeling ervan.

Daarnaast krijgt u bij deze cursus ruim de gelegenheid om kennis te maken met het beroep van de psycholoog. Hiertoe krijgt u een virtuele snuffelstage aangeboden waarin u op bezoek gaat bij een zeer gevarieerde groep psychologen om hun beroepspraktijk te verkennen. Hiermee stellen wij u in staat om niet alleen de inhoud van het vak toe te eigenen, maar ook uw eigen affiniteit met het werkveld te exploreren en zodoende een scherper idee te krijgen van uw doelen bij het volgen van de opleiding Psychologie aan de Open Universiteit.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus:
- Kunt u fundamentele inzichten in de geschiedenis van de psychologie herkennen en benoemen en beschrijven hoe zij gezamenlijk hebben geleid tot het ontstaan van de wetenschappelijke psychologie aan het eind van de 19e eeuw.
- Kunt u in eigen woorden beschrijven hoe de omgeving zowel via natuurlijke selectie als via de ervaring inwerkt op menselijk gedrag, en kunt u de belangrijkste vormen van verklaring van menselijk gedrag herkennen en benoemen.
- Kunt u beschrijven hoe de psychologie uiteenvalt in diverse subdisciplines, met welke thema's en vragen deze subdisciplines zich hoofdzakelijk bezighouden, welke methoden en werkwijzen zij gebruiken om die te onderzoeken, en hoe de psychologie in verband staat met aangrenzende disciplines.
- Kunt u de voor de psychologie relevante designs en methoden en technieken van gegevensverzameling en gegevensverwerking voor het uitvoeren van psychologisch onderzoek herkennen en benoemen.
- Kunt u de basisbegrippen, de belangrijkste theorieën en onderzoeksresultaten uit de verschillende deelgebieden van de psychologie, inclusief de evolutionaire, de biologische en neuropsychologie, de sociale psychologie, de levenslooppsychologie en de klinische psychologie, met inbegrip van persoonlijkheidspsychologie en psychopathologie, herkennen en benoemen.
- Kunt u benoemen in welke domeinen psychologen werken en waar psychologische kennis relevant is.
- Kunt u benoemen wat op hoofdlijnen de kernwaarden, werkzaamheden en gebruikte methoden zijn van gezondheidszorgpsychologen, levenslooppsychologen, klinisch psychologen en arbeid- en organisatiepsychologen.
- Hebt u kennis genomen van en geoefend met verschillende studievaardigheden, waaronder samenvatten, uitleggen en schematiseren.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 31 augustus 2019 uit het aanbod genomen. Deze cursus wordt vervangen door de cursus PB0014 – Inleiding in de psychologie.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deze cursus heeft twee vaste startmomenten: kwartiel 1 en kwartiel 3.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2019 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is nodig voor het lezen van het studiemateriaal.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleidingsbijeenkomsten zijn bedoeld om extra uitleg bij de stof te krijgen door er op actieve wijze mee aan de gang te gaan, u voor te bereiden op het tentamen, en om kennis te maken met medestudenten en met de docenten en werkwijze van de Open Universiteit.

Bij deze cursus wordt u begeleid door een van de docenten die betrokken is bij de cursus. Welke dat in uw geval is wordt ongeveer 2-3 weken voor aanvang van de cursus bekend gemaakt via de digitale leeromgeving. Deze docent verzorgt een drietal begeleidingsbijeenkomsten op een studiecentrum in uw regio. Het kan zijn dat de eerste begeleidingsbijeenkomst een landelijke dag waarvoor alle studenten die starten met de cursus worden uitgenodigd. U zult hierover via de digitale leeromgeving geïnformeerd worden.
De docent treedt daarnaast op als uw tutor en is het eerste aanspreekpunt wanneer u met cursusgerelateerde vragen zit. Daarnaast zal de tutor uw progressie tijdens de cursus volgen en indien nodig contact met u opnemen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Antwerpen
Kwartiel 1 - begeleider: mw. drs. L. Brosens
1. za 28-09-2019 / ntb
Kwartiel 3 - begeleider: mw. drs. L. Brosens
1. za 07-03-2020 / ntb

Rotterdam
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. A. Grauvogl
1. za 07-09-2019 / 18.30-21.00 uur

Docenten

Mw. dr. J. van Beek, mw. drs. L. Brosens, dhr. dr. J. Eshuis, dhr. dr. S. Friederichs, mw. dr. A. Grauvogl, mw. dr. E. de Hullu, dhr. drs. F. van Luik, mw. dr. I. Noback, dhr. dr. R. Pat-El, mw. dr. S. Smeekens, mw. dr. S. Wouters, mw. D. van Deursen MSc, mw. dr. E. Heynen, dhr. dr. S. Gruijters en dhr. dr. M. van Bommel.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Er zijn twee deeltentamens met elk 30 meerkeuzevragen. Voor beide deeltentamens geldt dat het computergebaseerde individuele tentamen idealiter dient plaats te vinden in de tentamenperiode (week 9 tot en met week 12 van het kwartiel) waarin het cursusdeel loopt. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden. Indien u sneller wenst te studeren kunt u het tentamen ook eerder afleggen. Raadpleeg daarvoor uw studieadviseur.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- Tekstboek: Gray, P., & Bjorklund, D. F. (2014). Psychology (7 ed.). New York: Worth Publishers (Engelstalig).
- Digitale leeromgeving: studietaken met inhoudelijke verwerkingsopdrachten en studievaardigheidstaken.
- Virtuele snuffelstage: om u kennis te laten maken met de beroepspraktijk van de psycholoog in de volle breedte.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.