Sociale psychologie

Sociale psychologie

  • Psychologie
  • PB0012
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste sociaalpsychologische theorieën en inzichten. Er wordt ingegaan op thema's zoals het waarnemen van individuen, zelfbeeld en zelfwaardering, intragroepsprocessen, attitudes en attitudeverandering, sociale invloed, stereotypen, vooroordelen en discriminatie, agressie en conflict, prosociaal gedrag zoals helpen, en interpersoonlijke relaties. Daarnaast krijg je inzicht in sociaalpsychologische onderzoeksmethoden. Ook leer je hoe sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast om gedrag te veranderen.

Buren, collega's, vrienden, familieleden of je partner: in het dagelijkse leven heb je vrijwel altijd te maken met anderen. De sociale psychologie biedt verklaringen voor veel herkenbare gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen in relatie tot elkaar. Zo weten we door de sociale psychologie bijvoorbeeld hoe mensen een eerste indruk van elkaar vormen en onder welke omstandigheden zij bereid zijn om een ander hulp aan te bieden.

Sociale psychologie is een basiscursus voor psychologiestudenten. Je raakt vertrouwd met sociaalpsychologische inzichten die veel worden toegepast in alle afstudeervarianten van de masteropleiding Psychologie aan de Open Universiteit.

Leerdoelen
Nadat je deze cursus hebt bestudeerd, kun je:
- de belangrijkste ontwikkelingen beschrijven die de sociale psychologie heeft doorgemaakt tijdens haar geschiedenis
- voorbeelden geven van bijdragen die de sociale psychologie heeft geleverd aan ons begrip van menselijke sociale interacties
- een overzicht geven van de methoden en technieken die gebruik worden in sociaal-psychologisch onderzoek
- de belangrijkste theoretische kaders omschrijven voor de volgende sociaalpsychologische thema's: het waarnemen van individuen, zelfbeeld en zelfwaardering, intragroepsprocessen, attitudes en attitudeverandering, sociale invloed, stereotypen, vooroordelen en discriminatie, agressie en conflict, prosociaal gedrag, interpersoonlijke relaties
- de belangrijkste constructen die deel uitmaken van deze sociaalpsychologische thema’s definiëren en deze constructen van elkaar onderscheiden
- sociaalpsychologische processen als zodanig herkennen en analyseren
- aangeven hoe sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast om attitudes en gedrag te veranderen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding. Dit betekent dat je de cursus zelfstandig kunt doorlopen aan de hand van de online leeromgeving die je studeeractiviteiten aanstuurt. Deze leeromgeving bevat ook uitdagende toepassingsoefeningen om je begrip van de leerstof in het tekstboek te vergroten. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan je docent.

Docenten

mw. dr. J. Knapen (examinator), mw. dr. S. De Baets (2e examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Het digitaal individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een tekstboek en een online leeromgeving. Er wordt gebruikgemaakt van het boek: Aronson, E., T. D. Wilson, & S. R. Sommers (2018), Sociale psychologie (9e editie). Pearson.

Mediagebruik

De cursus maakt gebruik van een werkboek in de online leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Na ontvangst van het bewijs van inschrijving kun je gebruikmaken van de online leeromgeving.