Onderzoekspracticum: inleiding data-analyse

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Onderzoekspracticum: inleiding data-analyse
Psychologie | 5 EC
Code PB0202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het Onderzoekspracticum inleiding data-analyse geeft een algemene inleiding in methodologie en statistiek. Er wordt geen basiskennis verondersteld, dus u leert ook over basale concepten zoals variabelen, meetniveaus en causale en correlationele verbanden. Verder leert u hoe u analyses kunt uitvoeren aan de hand van vier studies. De datasets van die studies worden stapje voor stapje geanalyseerd.

De cursus start met een algemene inleiding met ook aandacht voor de rol van ethiek in onderzoek. Daarna maakt u kennis met de theoretische achtergrond bij het verzamelen van data. Vervolgens leert u over univariate analyse: analyse om datareeksen te beschrijven. U oefent met de geleerde concepten op basis van verschillende datasets. Hierna komt bivariate analyse aan bod: analyse om te kijken of variabelen samenhangen. Hierbij worden verschillende soorten designs, de soorten onderzoeksvragen die daarmee kunnen worden beantwoord, en structurele modellen besproken.

Voor het tentamen analyseert u thuis aan de hand van een serie opdrachten de dataset van een nieuw onderzoek. U kunt hier dus de tijd voor nemen, en samenwerken met medestudenten als daar behoefte aan is. De uitkomsten van die analyses neemt u mee naar het tentamen. Als de opdrachten op de juiste wijze zijn uitgevoerd, kunnen de antwoorden op een aantal tentamenvragen worden gevonden in die uitdraai. De overige tentamenvragen gaan over algemene statistische kennis en achtergronden.

In tegenstelling tot veel traditionele inleidende cursussen in de methodologie en statistiek ligt de nadruk hier niet op formules of 'recepten' voor analyses. In plaats daarvan worden deze ingezet als middelen om te leren over de conceptuele achtergrond van analyses.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus kunt u:
- kiezen welk van de bekende methoden bij een onderzoeksvraag hoort, gegeven de gebruikte operationalisaties en hun meetniveaus;
- bepalen welke conclusies getrokken mogen worden op basis van een inschatting van de power en het design van de studie;
- variabelen beschrijven en beoordelen aan de hand van univariate analyses met een statistisch programma zoals R of SPSS;
- bivariate analyses uitvoeren om het verband tussen twee variabelen te onderzoeken met een statistisch programma zoals R of SPSS;
- de resultaten van die analyses interpreteren.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 16 november 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 1 november 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 1 november 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 15 november 2020.

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Aanmelden voor de bijeenkomsten bij deze cursus is alleen mogelijk nadat u een aanmelding via mijnOU hebt gedaan. Zodra u in de cursusomgeving in de digitale leeromgeving komt, kunt u via een aanmeldformulier digitaal aanmelden voor de bijeenkomsten in een studiecentrum.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Eindhoven
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. wo 25-11-2020 / 18.30-20.30 uur
2. wo 16-12-2020 / 18.30-20.30 uur
3. wo 20-01-2021 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. wo 12-05-2021 / 18.30-20.30 uur
2. wo 26-05-2021 / 18.30-20.30 uur
3. wo 09-06-2021 / 18.30-20.30 uur

Nijmegen
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. do 03-12-2020 / 19.00-21.00 uur
2. do 17-12-2020 / 19.00-21.00 uur
3. do 14-01-2021 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. wo 12-05-2021 / 19.00-21.00 uur
2. do 03-06-2021 / 19.00-21.00 uur
3. do 24-06-2021 / 19.00-21.00 uur

Utrecht
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. D. Hoek
1. do 03-12-2020 / 18.30-20.30 uur
2. do 17-12-2020 / 18.30-20.30 uur
3. do 07-01-2021 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. D. Hoek
1. do 06-05-2021 / 18.30-20.30 uur
2. do 27-05-2021 / 18.30-20.30 uur
3. do 17-06-2021 / 18.30-20.30 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. di 24-11-2020 / 19.00-21.00 uur
2. di 15-12-2020 / 19.00-21.00 uur
3. di 19-01-2021 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. di 11-05-2021 / 19.00-21.00 uur
2. di 25-05-2021 / 19.00-21.00 uur
3. di 08-06-2021 / 19.00-21.00 uur

Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de bijeenkomsten is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.

Docenten

Examinatoren: dr. N. de Hoog en dr. G.J. Peters.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen kan naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' Engels-Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
De door de student geproduceerde output uit statistische software (SPSS, PSPP
of R) ('niet schoon'). Na afloop van het tentamen dient u alles in te leveren.

Meer info