Psychologie van arbeid en gezondheid

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Psychologie van arbeid en gezondheid
Psychologie | 10 EC
Code PB0204
Prijsindicatie € 648
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De psychologie van arbeid en gezondheid houdt zich bezig met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk. Wilt u weten wat oorzaken van werkstress zijn en hoe werkstress kan worden voorkomen en aangepakt? Bent u benieuwd hoe gezondheidsproblemen van werknemers voorkomen kunnen worden, of hoe ze weer gezond aan de slag kunnen? Deze cursus behandelt dergelijke vragen vanuit psychologische theorieën en onderzoek. Hierbij is aandacht voor het toepassen van de theorie in de arbeidspraktijk. Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen zijn onder meer werkstress, duurzame inzetbaarheid, burn-out en arbeidsre-integratie.

Waarom heeft de een meer last van werkstress dan de ander? Wanneer is er sprake van burn-out en wat zijn risicofactoren? Hoe kunnen we gezondheid en welbevinden van individuele werknemers meten? En wat kunnen we er aan doen om gezondheidsproblemen van werknemers te voorkomen, ze vitaal en duurzaam inzetbaar te houden of om ze weer gezond aan het werk te krijgen? Op dit soort vragen wordt antwoord gezocht in deze boeiende cursus psychologie van arbeid en gezondheid.

De psychologie van arbeid en gezondheid bestudeert en bevordert het welzijn en de gezondheid op het werk. Ze bestrijkt het hele veld van interventies en richt zich zowel op het individu als op de organisatie. Ze heeft aandacht voor primaire en secundaire preventie, maar ook voor behandeling, reïntegratie en amplitie.

Na een algemene inleiding op het vakgebied, wordt dieper ingegaan op (emotionele) arbeidsbelasting, stress en ziekteverzuim. Vervolgens wordt aandacht besteed aan werkverslaving, burn-out en arbeidsre-integratie. Ook de gezondheid van kwetsbare groepen in organisaties komt aan de orde. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag hoe de gezondheid op de werkplek bevorderd kan worden.

Het betreft een variabele cursus die u in eigen tempo kunt doorlopen. De cursus omvat twee computergebaseerde individuele deeltentamens die u zelf kunt inplannen (zie onderdeel ‘Tentamenvorm’).

Leerdoelen
Nadat u deze cursus hebt bestudeerd:
- kunt u benoemen en toelichten welke factoren van invloed zijn op het functioneren van werkenden en kunt u de daarvoor belangrijkste theoretische kaders binnen het vakgebied omschrijven en toepassen op werksituaties
- kunt u actuele thema's binnen het werkveld van de psychologie van arbeid en gezondheid benoemen en toelichten
- kunt u belangrijke interventies op het gebied van arbeid en gezondheid benoemen en toelichten
- hebt u inzicht in de vier fasen van de interventiecyclus en kunt u de fasen van de interventiecyclus toepassen op voor A&G-psychologen relevante terreinen, dat wil zeggen: een probleemsituatie systematisch analyseren, aanbevelingen voor interventies doen en daaraan gekoppeld suggesties voor onderzoek doen
- kunt u omschrijven wat gezondheidsbevordering op de werkplek (GBW) inhoudt en hoe een dergelijke interventie planmatig kan worden ontwikkeld en ingezet in de praktijk.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. De cursus bevat enkele Engelstalige artikelen, daarom is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoudelijke vragen kunt u via het digitaal werkboek of email stellen aan de docent. Daarnaast is er een ongemodereerde discussiegroep.

Docenten

Mw. prof. dr. C. Bolman.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen. U legt de tentamens af op een studiecentrum.
Let op: er zijn twee deeltentamens.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: een Nederlandstalig tekstboek (De psychologie van arbeid en gezondheid van W. Schaufeli en A. Bakker (2013)), enkele wetenschappelijke artikelen (Engelstalig en Nederlandstalig) en een digitaal werkboek met opdrachten.

Mediagebruik

In het digitale werkboek van de cursus worden enkele filmpjes getoond die u dient te bekijken bij maken van bepaalde opdrachten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.