Onderzoekspracticum inleiding onderzoek

Onderzoekspracticum inleiding onderzoek

  • Psychologie
  • PB0212
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Het Onderzoekspracticum inleiding onderzoek geeft een algemene inleiding in methodologie en statistiek. Er wordt geen basiskennis verondersteld, dus je leert ook over basale concepten zoals variabelen, meetniveaus en causale en correlationele verbanden. Verder leer je hoe je analyses kunt uitvoeren aan de hand van vier studies. De datasets van die studies worden stapje voor stapje geanalyseerd.

De cursus start met een algemene inleiding. Daarna maak je kennis met de theoretische achtergrond bij het verzamelen van data. Vervolgens leer je over univariate analyse: analyse om datareeksen te beschrijven. Je oefent met de geleerde concepten op basis van verschillende datasets. Hierna komt bivariate analyse aan bod: analyse om te kijken of variabelen samenhangen. Hierbij worden verschillende soorten designs, de soorten onderzoeksvragen die daarmee kunnen worden beantwoord, en structurele modellen besproken.

Voor het tentamen analyseer je thuis aan de hand van een serie opdrachten de dataset van een nieuw onderzoek. Je kunt hier dus de tijd voor nemen, en samenwerken met medestudenten als daar behoefte aan is. De uitkomsten van die analyses neem je mee naar het tentamen. Als de opdrachten op de juiste wijze zijn uitgevoerd, kunnen de antwoorden op een aantal tentamenvragen worden gevonden in die uitdraai. De overige tentamenvragen gaan over algemene statistische kennis en achtergronden.

In tegenstelling tot veel traditionele inleidende cursussen in de methodologie en statistiek ligt de nadruk hier niet op formules of 'recepten' voor analyses. In plaats daarvan worden deze ingezet als middelen om te leren over de conceptuele achtergrond van analyses.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus kun je:
- kiezen welk van de bekende methoden bij een onderzoeksvraag hoort, gegeven de gebruikte operationalisaties en hun meetniveaus;
- bepalen welke conclusies getrokken mogen worden op basis van een inschatting van de power en het design van de studie;
- variabelen beschrijven en beoordelen aan de hand van univariate analyses met een statistisch programma;
- bivariate analyses uitvoeren om het verband tussen twee variabelen te onderzoeken met een statistisch programma;
- de resultaten van die analyses interpreteren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 15 november 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 31 oktober 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 31 oktober 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 november 2021.

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

Aanmelden voor de facultatieve bijeenkomsten bij deze cursus is alleen mogelijk nadat je een aanmelding via mijnOU hebt gedaan. Zodra je in de cursusomgeving in de digitale leeromgeving komt, kun je via een aanmeldformulier digitaal aanmelden voor de bijeenkomsten in een studiecentrum.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr. R. Pat-El
1. 25-01-2022 / 19.00-20.00 uur / Vragenuur
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr.N. de Hoog
1. di 30-11-2021 / 19.00-21.00 uur
2. di 14-12-2021 / 19.00-21.00 uur
3. di 18-01-2022 / 19.00-21.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. N. de Hoog
1. di 10-05-2022 / 19.00-21.00 uur
2. di 31-05-2022 / 19.00-21.00 uur
3. di 14-06-2022 / 19.00-21.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. N. de Hoog
1. wo 11-05-2022 / 18.30-20.30 uur
2. wo 01-06-2022 / 18.30-20.30 uur
3. wo 15-06-2022 / 18.30-20.30 uur

Nijmegen
Kwartiel 4 - begeleider: - dhr.dr. R. van Geel
1. do 19-05-2022 / 19.00-21.00 uur
2. do 09-06-2022 / 19.00-21.00 uur
3. do 23-06-2022 / 19.00-21.00 uur
Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de facultatieve bijeenkomsten is mogelijk zodra je toegang hebt tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.

Docenten

Examinatoren: mw. dr. N. de Hoog en dhr. dr. G.J. Peters (plv examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vind je op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen kan naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.