Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie

Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie

  • Psychologie
  • PB0312
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Inleiding in de Arbeids- en Organisatiepsychologie is de kennismakingscursus voor de richting Arbeids- en Organisatie (A&O) psychologie. Centraal staat daarbij het verklaren en voorspellen van het gedrag van mensen op het werk. De cursus is opgebouwd rond de volgende vier thema's:
- de werkplek en taken
- de werknemer zelf (op het individuele niveau)
- motivatie en leiderschap
- teams, groepen en de organisatie als geheel.

Deze cursus laat je kennismaken met vier rollen die psychologen binnen dit werkveld kunnen vervullen en de bijbehorende praktijkgerichte tools (vb. meetinstrumenten, interventietechnieken, evaluatie mogelijkheden) die beschikbaar zijn. A&O-psychologen die de rol van arbeidsdeskundige vervullen worden ingezet om werkplekken/taken te analyseren en medewerkers te begeleiden op het gebied van gezondheid en welzijn op het werk. In deze rol onderzoekt de A&O-psycholoog bijvoorbeeld oorzaken van fysieke of mentale werkbelasting en stress en zoekt naar oplossingen. De A&O-psycholoog die werkzaam is als HRM professional begeeft zich op het terrein van selectie en loopbaanbegeleiding. In deze rol is de A&O-psycholoog bijvoorbeeld betrokken bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, het ontwikkelen van assessment procedures en de ontwikkeling van de competenties van medewerkers. Als trainer/coach worden A&O-psychologen vaak ingeschakeld voor de begeleiding en ondersteuning van leerprocessen. De trainer biedt werknemers vooral leerdoelgerichte instructie en feedback. De coach opereert meer op de achtergrond en is op gezette tijden een klankbord en mentor voor de gecoachte. A&O-psychologen fungeren als organisatie-adviseur/consultant bij interne organisatieveranderingen zoals reorganisaties, overnames en aansturingsproblemen. Daarnaast bestaan er ook interne veranderaars of change agents die zorgdragen voor de interne procesbegeleiding tijdens de daadwerkelijke implementatie van veranderingen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus:
- heb je inzicht verkregen in het brede werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie;
- kun je de verschillende rollen beschrijven die psychologen vervullen binnen het werkveld van de arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie;
- kun je theorieën en modellen beschrijven die voor het uitvoeren van de verschillende rollen van belang zijn;
- kun je de belangrijkste vaardigheden benoemen die een psycholoog binnen het A&O-psychologisch werkveld dient te ontwikkelen;
- kun je diagnose-instrumenten en interventiemethoden beschrijven die psychologen binnen het werkveld hanteren;
- ben je in staat A&O-psychologische theorieën en thema’s toe te passen op de actualiteit;
- kun je een probleem diagnosticeren in het werkveld van de A&O psycholoog en hiervoor een passende interventie beschrijven.

Vervangende cursus

Deze cursus wordt uit het aanbod genomen. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Deze cursus wordt vervangen door de cursus PB0322 – Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2022 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Vanwege het Engelstalige tekstboek is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Gedurende de inschrijvingsduur beschikt men over drie tentamenkansen welke de student zelf kan inplannen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een Nederlandstalig tekstboek en een digitaal werkboek. Het tekstboek is van John Arnold, Psychologie van Arbeid en Organisatie: Mensen en hun werk, 6e editie.

Het digitale werkboek vormt de leeromgeving. Dit werkboek bevat een overkoepelende case over een fictief ziekenhuis, waardoor je kennis kunt maken met de verschillende rollen van A&O-psychologen in een fictieve organisatie. Om de case met rolspecifieke problematiek verder tot leven te brengen, wordt deze aangevuld met video-interviews met professionals die werkzaam zijn in één van de vier rollen. Hierdoor kun je ervaren hoe een A&O psycholoog met deze problematiek omgaat in zijn/haar specifieke rol. Vervolgens word je gevraagd om de diagnose-instrumenten toe te passen op een voor jou bekende situatie of problematiek.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.