Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB0402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Bij experimenteel onderzoek gaat het om een door de onderzoeker gecreëerde situatie, die een min of meer kunstmatig karakter heeft. Daarin heeft de onderzoeker controle over wie er deelnemen aan het experiment, wat er precies gebeurt tijdens het experiment en onder welke omstandigheden dat gebeurt. De onderzoeker manipuleert de onafhankelijke variabele, ook wel de experimentele of oorzaakvariabele genoemd, door een bepaalde categorie mensen bloot te stellen aan een experimentele stimulus of experimentele ingreep, bijvoorbeeld een voorlichtingsfilm over de gevolgen van roken, en een andere categorie mensen daar niet aan bloot te stellen. Door deze manipulatie kan de onderzoeker nagaan of en zo ja, in welke mate de onafhankelijke variabele, het al dan niet aanbieden van de voorlichtingsfilm, het beoogde effect heeft op de afhankelijke variabele ofwel het gedrag of houdingen van de deelnemers, in dit geval het rookgedrag.
De categorie mensen aan wie de experimentele stimulus wordt aangeboden wordt de experimentele groep genoemd; zij bevinden zich in de experimentele conditie. De categorie mensen die niets krijgt aangeboden vormt de controlegroep.

Er zijn zeer veel verschijningsvormen van het experiment. In de cursus wordt ingegaan op de ethische aspecten rondom experimenteel onderzoek, behandeld wat de sterke en zwakke punten van diverse veelgebruikte experimentele opzetten zijn, hoe de groepen zodanig kunnen worden samengesteld dat ze in uitgangspositie als gelijkwaardig aan elkaar mogen worden beschouwd, hoe het gedrag of de houding van de proefpersonen waargenomen kan worden, zowel via de vraag- als de observatiemethode, en hoe de gegevens geanalyseerd kunnen worden met het statistisch pakket SPSS. De verworven kennis en vaardigheden past u toe op verschillende psychologische experimenten. Uw kennis met betrekking tot psychologisch experimenteel onderzoek wordt getoetst middels een meerkeuzetentamen. Tevens maakt u kennis met de wetenschappelijke verslaglegging. U schrijft een deel van een wetenschappelijk artikel. Deze opdracht maakt eveneens deel uit van het tentamen.

Leerdoelen
Nadat u deze cursus hebt bestudeerd, kunt u:
- ethische facetten van experimenteel onderzoek evalueren
- experimentele ontwerpen beoordelen op hun interne en externe validiteit;
- hypothesen opstellen;
- diverse vormen van een variantieanalyse (ANOVA: univariaat) toepassen;
- resultaten van statistische toetsing interpreteren;
- APA-richtlijnen correct toepassen in een onderzoeksverslag.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 31 augustus 2019 uit het aanbod genomen. Deze cursus wordt vervangen door de cursus PB0412 – Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek.

Ingangseisen

U dient de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse te hebben afgerond, danwel hiervoor te zijn ingeschreven.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2019. We adviseren om uiterlijk donderdag 15 augustus 2019 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2019 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2019.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2019 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Facultatieve begeleidingsbijeenkomsten per regio of online in een vast kwartiel. Er wordt sterk aangeraden deze bijeenkomsten te volgen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. J. van Beek
1. di 17-09-2019 / 18.30-21.00 uur
2. di 01-10-2019 / 18.30-21.00 uur
3. di 15-10-2019 / 18.30-21.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. J. van Beek
1. wo 26-02-2020 / 18.30-21.00 uur
2. wo 11-03-2020 / 18.30-21.00 uur
3. wo 25-03-2020 / 18.30-21.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. wo 18-09-2019 / 18.30-20.30 uur
2. wo 02-10-2019 / 18.30-20.30 uur
3. wo 23-10-2019 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. wo 26-02-2020 / 18.30-20.30 uur
2. wo 11-03-2020 / 18.30-20.30 uur
3. wo 01-04-2020 / 18.30-20.30 uur

Nijmegen
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. do 20-02-2020 / 19.00-21.00 uur
2. do 12-03-2020 / 19.00-21.00 uur
3. do 26-03-2020 / 19.00-21.00 uur

Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. D. Hoek
1. do 12-09-2019 / 18.30-20.30 uur
2. do 03-10-2019 / 18.30-20.30 uur
3. do 17-10-2019 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. D. Hoek
1. do 20-02-2020 / 18.30-20.30 uur
2. do 12-03-2020 / 18.30-20.30 uur
3. do 26-03-2020 / 18.30-20.30 uur

Zwolle
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. I. Noback
1. ma 16-09-2019 / 18.30-20.30 uur
2. ma 30-09-2019 / 18.30-20.30 uur
3. ma 14-10-2019 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. I. Noback
1. ma 24-02-2020 / 18.30-20.30 uur
2. ma 09-03-2020 / 18.30-20.30 uur
3. ma 30-03-2020 / 18.30-20.30 uur

Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de bijeenkomsten is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in yOUlearn.

Docenten

Examinator: dhr. dr. R. Pat-El.
Namen van de docenten worden via de cursussite bekend gemaakt.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit twee delen. Het ene deel betreft 20 meerkeuzevragen. Het andere deel bestaat uit een verslag, waarvan een aantal paragrafen al gedeeltelijk geschreven zijn. U dient zelf de ontbrekende delen te beschrijven: de hypothesen, de selectie van analysetechnieken, de resultaten en de discussie.

Het computergebaseerde individuele tentamen (20 meerkeuzevragen) dient plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden. Indien u sneller wenst te studeren kunt u het tentamen ook eerder afleggen. Raadpleeg daarvoor uw studieadviseur.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving die de volgende onderdelen bevat: een cursussite, een digitale leeswijzer bij het tekstboek: Discovering statistics using SPSS door Andy Field (fifth edition) en verwerkingsopdrachten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof. Tevens kunt u inhoudelijke vragen stellen aan docenten via de Methoden en Statistiek community.