Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
Psychologie | 5 studiepunten (EC) | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB0802
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Psychologisch survey is een vorm van onderzoek waarbij onderzoeksgegevens cross-sectioneel zijn verzameld met zelfrapportagevragenlijsten. Cross-sectioneel surveyonderzoek wordt toegepast in diverse onderzoeksdomeinen: in de arbeids- en organisatiepsychologie is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de invloed van werkdruk, autonomie en sociale steun op (on)gezondheid van werknemers; in de pedagogiek is de invloed van opvoedingsstijlen van ouders (betrokkenheid en controle) op risicogedrag van pubers (alcohol en drugsgebruik) onderzocht. Een belangrijke toepassing van dergelijke studies is het valideren van zogenaamde ‘latente’ constructen (begrippen) uit een theorie door het analyseren van de items in een vragenlijst waarmee deze begrippen worden geoperationaliseerd. Omdat in de theorievorming veel aandacht uitgaat naar de causale relaties tussen begrippen, is het essentieel om begrippen adequaat (i.e., betrouwbaar en valide) te operationaliseren. Elk thema kent studietaken met opdrachten die betrekking hebben op het lezen van bronnen, het analyseren van gegevens en het interpreteren van resultaten.
De cursus bestaat uit zes thema's. Elk thema kent studietaken met opdrachten die betrekking hebben op het lezen van bronnen, het analyseren van gegevens en het interpreteren van resultaten.
In thema 1 ligt de nadruk op de kwaliteit van de operationalisatie van begrippen, zonder dat er expliciet een causale theorie wordt behandeld. In deze casus verdiept u zich in de hechtingstheorie, maakt u kennis met vragenlijsten uit dit onderzoeksdomein, en bekwaamt u zich in schaalanalyse en factoranalyse met SPSS. In thema 2 bekwaamt u zich in het verrichten van een multiple-regressieanalyse met SPSS en leert u tevens de valkuilen van deze techniek kennen. Als casus is gekozen voor een model waarin de relaties tussen affectieve beleving en intieme hechtingsrelaties worden onderzocht. Thema 3 staat geheel in het teken van logistische regressie, een vorm van regressieanalyse waarbij de criteriumvariabele ‘dichotoom’ is. De casus gaat over de relatie tussen opvoedingsstijl van ouders en alcoholconsumptie van adolescenten. Thema 4 gaat over de verslaglegging van een onderzoek op basis van een multiple-regressiemodel. Aan de hand van een casus over leiderschapsstijlen en burn-out kunt u nogmaals oefenen met het type analyse dat van u gevraagd wordt bij de eindopdracht. In thema 5 wordt u gevraagd de zogenoemde 'huiswerkopdracht' te maken. Hierbij wordt getoetst of u voldoende bent toegerust om de analyses van de eindopdracht uit te voeren en adequaat te interpreteren. Thema 6 behelst de eindopdracht. U formuleert een eigen onderzoeksvraag, analyseert data en schrijft hierover een individueel verslag in de vorm van een empirisch onderzoeksartikel. U kiest hierbij uit een aantal vaste onderwerpen waarvan een korte beschrijving en SPSS databestand beschikbaar zijn gesteld.

Leerdoelen
Een belangrijk doel van deze cursus is het verwerven van kennis en vaardigheden om gegevens van een crosssectioneel (webbased) vragenlijstenonderzoek te analyseren en te verwerken in een eenvoudig wetenschappelijk APA-onderzoeksartikel. Hoewel een substantieel deel van de cursus gaat over de techniek van (exploratieve) factoranalyse (FA) – in deze context is FA de geëigende techniek om de kwaliteit van de operationalisatie van psychologische begrippen te onderzoeken – wordt tevens nadrukkelijk aandacht besteed aan de inbedding van begrippen/constructen in een theoretisch raamwerk. In deze cursus staat een relatief eenvoudig (causaal) model centraal, namelijk het conventionele multiple-regressiemodel (MRA), een type model waarmee gewoonlijk de ‘causale relaties’ tussen meerdere predictorvariabelen en één enkele criteriumvariabele worden onderzocht. Er is echter ook aandacht voor de toepassing van dit model bij de validatie van een psychologische constructen; relaties hoeven dus niet per se ‘causaal van aard’ te zijn. Er is ook aandacht voor het logistische-regressiemodel, d.w.z. een MRA-model met een dichotome criteriumvariabele. De statistische kennis (uitvoeren en interpreteren FA en MRA) wordt getoetst met een huiswerkopdracht (tien opdrachten). Voor de eindopdracht wordt een (causale) onderzoeksvraag (cf. multiple-regressiemodel) geformuleerd en hierover een individueel verslag geschreven in de vorm van een empirisch APA-onderzoeksartikel. Hierbij wordt een keuze gemaakt uit een aantal vaste onderwerpen waarvoor een SPSS-databestand met beschrijvingen van variabelen ter beschikking is gesteld.

Aanmelden

Ingangseisen

Bachelorstudenten en premasterstudenten psychologie:
U dient de onderzoekspractica inleiding data-analyse (PB0202), experimenteel onderzoek (PB0402) te hebben afgerond. Indien de cursussen in aansluitende kwartielen gevolgd worden, dan moet u inschrijfrechten hebben voor de cursussen die als ingangseis gelden.

Premasterstudenten Onderwijswetenschappen:
U dient de onderzoekspractica inleiding data-analyse (PB0202), experimenteel onderzoek (PB0402) en Literatuurstudie (PB0702) te hebben afgerond, voor zover deze cursussen in de premaster opgenomen zijn. Indien de cursussen in aansluitende kwartielen gevolgd worden, dan moet u inschrijfrechten hebben voor de cursussen die als ingangseis gelden.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 27 april 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 12 april 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 12 april 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 26 april 2020.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er worden zowel bijeenkomsten op studiecentra als online begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd. Er wordt sterk aangeraden deze bijeenkomsten te volgen. Vragen kunt u per e-mail stellen aan de docent die de bijeenkomsten geeft.

Begeleidingsbijeenkomsten


Antwerpen
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. G. Peters
1. di 19-05-2020 / 19.00-21.00 uur
2. do 04-06-2020 / 19.00-21.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. wo 11-12-2019 / 18.30-20.30 uur
2. wo 08-01-2020 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. wo 20-05-2020 / 18.30-20.30 uur
2. wo 10-06-2020 / 18.30-20.30 uur

Nijmegen
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. do 12-12-2019 / 19.00-21.00 uur
2. do 09-01-2020 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. do 21-05-2020 / 19.00-21.00 uur
2. do 18-06-2020 / 19.00-21.00 uur

Rotterdam
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. R. Pat-El
1. di 12-05-2020 / 18.30-20.30 uur
2. di 19-05-2020 / 18.30-20.30 uur
3. di 02-06-2020 / 18.30-20.30 uur

Utrecht
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. D. Hoek
1. do 19-12-2019 / 18.30-20.30 uur
2. do 16-01-2020 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. D. Hoek
1. do 28-05-2020 / 18.30-20.30 uur
2. do 11-06-2020 / 18.30-20.30 uur

Zwolle
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. I. Noback
1. ma 09-12-2019 / 18.30-20.30 uur
2. ma 06-01-2020 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. I. Noback
1. ma 18-05-2020 / 18.30-20.30 uur
2. ma 08-06-2020 / 18.30-20.30 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. G. Peters
1. do 28-11-2019 / 19.00-21.00 uur
2. wo 18-12-2019 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. G. Peters
1. do 07-05-2020 / 19.00-21.00 uur
2. wo 29-05-2019 / 19.00-21.00 uur

Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de bijeenkomsten is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in yOUlearn.

Docenten

Er zijn diverse docenten bij deze cursus betrokken. De namen staan bij de begeleidingsbijeenkomsten.
Examinator: dhr. dr. R. van Geel.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De tentaminering bestaat uit twee onderdelen: een huiswerkopdracht en een werkstuk.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een Nederlandstalige digitale leeromgeving en een Engelstalig tekstboek dat ook voor de meeste andere onderzoekspractica wordt gebruikt. Het overgrote deel van de stof vindt u terug in de digitale leeromgeving. Hier vindt u naast uitleg ook verwerkingopdrachten waarmee u kunt oefenen. Voor vragen is er een vraag/antwoord website waar ook discussie mogelijk is.

Mediagebruik

Bij de cursus wordt het statistisch softwarepakket SPSS gebruikt.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof. Tevens kunt u inhoudelijke vragen stellen aan docenten via een vraagbaak https://onderzoeksvragen.ou.nl.