Gespreksvoering

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Gespreksvoering
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB0912
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In deze cursus leert u uw vaardigheden om effectief te communiceren in diverse gesprekssituaties te verhogen. U oefent met het inzetten van specifieke vaardigheden met als doel het gesprek te beïnvloeden en uw gespreksdoelen te behalen. Voor psychologen is het gesprek één van de belangrijkste instrumenten. Het is dus van belang dat aanstaande psychologen dit instrument optimaal leren hanteren. De cursus Gespreksvoering beoogt u de belangrijkste basisvaardigheden voor effectieve en professionele gespreksvoering bij te brengen. In de vervolgcursus ‘Psychologische gespreksvoering’ bouwt u hier op voort en leert u de gesprekstechniek in te zetten voor het begeleiden van cliënten bij psychologische veranderingen.

'Met die vent valt niet te praten!', 'Ach, uit dat mens is toch geen zinnig woord te krijgen.' Zegt of denkt u dat ook wel eens over mensen in uw omgeving? Personen met wie u, of u het wilt of niet, wel moet praten? Collega's bijvoorbeeld, of opdrachtgevers, of ondergeschikten? Dan kent u waarschijnlijk ook het gevoel van diepe frustratie wanneer zo'n gesprek niet loopt. Mogelijk hebt u ervaring met ernstige gevolgen van slechte communicatie: verkeerd begrepen opdrachten, langs elkaar heen werken, ruzie en uiteindelijk een verziekte werksfeer. Er is bijna geen beroep te bedenken waarin het voeren van gesprekken geen essentiële rol speelt. Sterker nog, de kwaliteit van uw werk hangt in belangrijke mate af van de wijze waarop u gesprekken voert. Vandaar deze uitermate toepassingsgerichte cursus, waarmee u de kwaliteit van de door u gevoerde gesprekken aanmerkelijk kunt verhogen.

De cursus Gespreksvoering is bijzonder van opzet. Omdat vaardigheid in het voeren van gesprekken niet te leren is uit boeken, bestaat de cursus naast een tekstboek uit een practicum dat deels online en deels in face-to-face bijeenkomsten wordt uitgevoerd. Per studiejaar worden hiervoor in kwartiel 1 en 3 in verschillende studiecentra practicumgroepen georganiseerd. Tijdens de 8 verplichte practicumbijeenkomsten oefent u verschillende gespreksvaardigheden en gespreksmodellen met uw medestudenten. De cursus kent een opbouw van eenvoudig naar complex. In de cursus Gespreksvoering begint u met de basisvaardigheden, zoals luisteren, vragen stellen, samenvatten, kritiek geven en kritiek ontvangen. Vervolgens leert u deze vaardigheden toe te passen in verschillende gesprekssituaties zoals het intakegesprek, het adviesgesprek, het slecht-nieuwsgesprek en het functioneringsgesprek. Het practicum doorloopt een periode van 10 weken, waarin de studielast zo evenredig mogelijk is verdeeld. In het practicum oefent u samen met medestudenten de verschillende gespreksvaardigheden en gespreksmodellen. Er zijn 4 plenaire practicumbijeenkomsten van 3 uur in een studiecentrum en 4 bijeenkomsten van 3 uur in subgroepjes. De cursus wordt afgesloten met een eindverslag waarin u de gebruikte gesprekstechnieken analyseert en reflecteert op door u gevoerde gesprekken.

Leerdoelen
Het algemene doel, uw vaardigheid in effectieve communicatie vergroten, is in deze cursus nader gespecificeerd in een zevental leerdoelen.
1. U kan de verschillende aspecten die een rol spelen bij effectieve communicatie herkennen en benoemen.
2. U kan het doel, de functies en de toepassing van de gespreksvaardigheden, gespreksstrategieën en gespreksmodellen herkennen en benoemen.
3. U bent in staat om de basisvaardigheden (luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en zendervaardigheden) toe te passen in een rollenspel.
4. U kan verschillende fasen en doelen van een gesprek opstellen.
5. U bent in staat om de gespreksstrategieën (informatie vergaren, omgaan met emoties, adviseren en motiveren) en de interactiesleutel van de roos van Leary toe te passen in een rollenspel.
6. U kan het leerproces van medestudenten ondersteunen door rollenspelen te observeren en feedback te geven aan de hand van leerdoelen.
7. U kan het eigen handelen binnen verschillende gespreksmodellen analyseren, hierop reflecteren en leerdoelen formuleren om het handelen te verbeteren.

Aanmelden

Ingangseisen

U dient de cursus Inleiding in de psychologie en 30 overige studiepunten uit de propedeuse te hebben afgerond. Daarnaast is een goede actieve beheersing van de Nederlandse taal vereist.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start in kwartiel 1 en 3. We adviseren je om eerst na te gaan of je voldoet aan de ingangseisen. Zo ja, meld je dan liefst minimaal drie maanden voor de cursusstart aan. Dan ben je meestal verzekerd van een plaats in de practicumgroep in het studiecentrum van je voorkeur. Bij latere aanmelding kunnen we dit helaas niet garanderen.
Na aanmelding voor de cursus reserveert de studieadviseur een plek voor je in de practicumgroep in het voor jou nabijgelegen studiecentrum. Je krijgt hiervan automatisch bericht. Indien nodig neemt de studieadviseur contact met je op.
Een kwartiel voor aanvang van de cursus ontvang je het cursusmateriaal en krijg je toegang tot de digitale leeromgeving.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus heeft verplichte practicumbijeenkomsten. Aanmelden voor de practicumbijeenkomsten is verplicht en is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.
De begeleiding van de practicumbijeenkomsten is in handen van verschillende practicumdocenten. De docent begeleidt u tijdens de practicumbijeenkomsten en bij het doorlopen van de cursus in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Opmerking: VOLGEBOEKT
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. A. de Vries
1. di 09-02-2021 / 18.00-21.00 uur
2. di 16-02-2021 / 18.00-21.00 uur
3. zelf plannen
4. geen bijeenkomst
5. di 09-03-2021 / 18.00-21.00 uur
6. zelf plannen
7. geen bijeenkomst
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. di 13-04-2021 / 18.00-21.00 uur

Eindhoven
Opmerking: VOLGEBOEKT
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. J. Boekhout
1. wo 10-02-2021 / 18.00-21.00 uur
2. wo 17-02-2021 / 18.00-21.00 uur
3. zelf plannen
4. geen bijeenkomst
5. wo 10-03-2021 / 18.00-21.00 uur
6. zelf plannen
7. geen bijeenkomst
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. wo 14-04-2021 / 18.00-21.00 uur

Rotterdam
Opmerking: VOLGEBOEKT
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. M. Spronken
1. di 09-02-2021 / 18.00-21.00 uur
2. di 16-02-2021 / 18.00-21.00 uur
3. zelf plannen
4. geen bijeenkomst
5. di 09-03-2021 / 18.00-21.00 uur
6. zelf plannen
7. geen bijeenkomst
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. di 13-04-2021 / 18.00-21.00 uur

Utrecht
Opmerking: VOLGEBOEKT
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. D. van Deursen
1. di 09-02-2021 / 18.00-21.00 uur
2. di 16-02-2021 / 18.00-21.00 uur
3. zelf plannen
4. geen bijeenkomst
5. di 09-03-2021 / 18.00-21.00 uur
6. zelf plannen
7. geen bijeenkomst
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. di 13-04-2021 / 18.00-21.00 uur

Zwolle
Opmerking: VOLGEBOEKT
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. J. Kuntze
1. do 11-02-2021 / 18.00-21.00 uur
2. do 18-02-2021 / 18.00-21.00 uur
3. zelf plannen
4. geen bijeenkomst
5. do 11-03-2021 / 18.00-21.00 uur
6. zelf plannen
7. geen bijeenkomst
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. di 13-04-2021 / 18.00-21.00 uur

Docenten

Examinator: mw. dr. S. Wouters.
Namen van de docenten worden via de cursussite bekend gemaakt.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Practicum en opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het practicum wordt afgesloten met een eindverslag dat door de docent wordt beoordeeld met een cijfer. Aanwezigheid en een actieve inbreng bij het practicum zijn verplicht.

Tentamendata

Practicum: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- De digitale leeromgeving die het kader biedt voor de cursus, instructie, documenten, videofragmenten en opdrachten.
- Het tekstboek Gespreksvoering van H. Van der Molen, F. Kluijtmans & M. Hommes 2016.