Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Psychologische gespreksvoering
Psychologie | 5 studiepunten (EC) | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB1102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Bij veel problemen die mensen ervaren in hun leven, speelt een psychologische component. Een nieuwe baan confronteert met eigen onzekerheden; de omgang met een lastige persoonlijkheid in uw omgeving kan u radeloos maken; een ingrijpende verandering maakt u moedeloos. In de rol van vriend, vriendin, partner, ouder, kind, collega, of in andere rollen in de werksituatie heeft u waarschijnlijk al anderen geholpen, door een luisterend oor te bieden, raad te geven, steun te geven. Hierbij hebt u waarschijnlijk ook gemerkt dat hulp bieden niet gemakkelijk is: in de ingewikkelde context van de persoonlijke relatie is het zoeken naar de juiste toon, de juiste adviezen, de juiste balans tussen geven en nemen. U heeft waarschijnlijk ook gemerkt dat u zelden in staat bent het probleem van de ander op te lossen. Uw weldoordachte adviezen worden maar zelden opgevolgd.

In deze cursus Psychologische Gespreksvoering maakt u kennis met de vaardigheden die verder reiken dan wat u als vriend/vriendin/collega gewend bent te gebruiken. Dat doen we in de eerste plaats door in te gaan op uw rol als psychologisch hulpverlener: waarin verschilt de psychologische hulpverlening van andere vormen van hulpverlening? Wat is een professionele houding en hoe draagt die bij aan een succesvolle hulpverlening?
In de tweede plaats leert u in deze cursus de vaardigheden aan die u als professionele psychologische hulpverlener kan inzetten. Binnen de context van een hulpverleningsgesprek, leert u om de basis te leggen van een therapeutische werkrelatie. U scherpt uw luistervaardigheden aan en leert het gesprek zodanig vorm te geven dat de nadruk komt te liggen op de psychische problematiek. U leert deze problematiek te duiden aan de hand van de u bekende psychologische theorieën. U leert ook hoe u in het gesprek de ander kan helpen inzicht te verkrijgen in de problematiek, en een opening te bieden voor behandeling.

Practicum
De cursus doorloopt een periode van 10 weken, waarin de studielast zo evenredig mogelijk is verdeeld. Het zwaartepunt van het bestuderen van de theorie ligt aan het begin van de cursus; aan het einde gaat het vooral om de verslaglegging. Er zijn 4 plenaire practicumbijeenkomsten van 3 uur in een studiecentrum en daarnaast 4 bijeenkomsten van 3 uur in subgroepen.
Tijdens het practicum oefent u met medestudenten in het voeren van hulpverleningsgesprekken. De eerste twee plenaire bijeenkomsten bekwaamt u zich onder begeleiding van een docent in vaardigheden voor probleemnuancering. Daarna oefent u zelfstandig in subgroepen met het voeren van de gesprekken (bijeenkomst 3, 4, 6 en 7). U heeft hierbij steeds 2 gesprekken met één cliënt (medestudent), waardoor een goede gelijkenis met een werkelijk begeleidingsproces ontstaat. Met behulp van video-opnames van deze gesprekken maakt u reflectieopdrachten in de digitale leeromgeving waarop u feedback krijgt. Na iedere serie gesprekken volgt een terugkomdag (bijeenkomst 5 en 8). Tijdens deze bijeenkomsten kunt u delen uit uw video voorleggen aan de rest van de groep en de docent, en bestaat er volop gelegenheid om vragen, problemen of juist positieve ervaringen met elkaar te bespreken. Na afloop schrijft u een eindverslag over enkele door u gevoerde gesprekken, dat wordt beoordeeld door de docent (bijzondere verplichting).

Leerdoelen
- U kunt in een casus leertheoretische en cognitieve processen onderscheiden en benoemen.
- U bent in staat het onderscheid tussen verschillende fasen en rollen in hulpverleningsgesprekken te herkennen en te benoemen.
- U bent in staat in gesprekken en gespreksfragmenten basisvaardigheden en nuancerende gespreksvaardigheden te herkennen, te benoemen en te evalueren.
- U bent in staat om voor counselingsgesprekken gespreksdoelen te formuleren en deze systematisch na te streven.
- U bent in staat om nuancerende gespreksvaardigheden toe te passen in een rollenspel.
- U kunt in een counselingsgesprek empathisch luisteren en is in staat om met nuancerende gespreksvaardigheden naar gelang de gespreksdoelen te schakelen tussen afstand nemen en aansluiten bij de cliënt.
- U kunt voor een gegeven casus een theoretisch onderbouwde probleemanalyse formuleren en een voorstel schrijven voor toekomstige counselingsgesprekken.
- U kunt over het verloop van counselinggesprekken rapporteren aan een publiek van gelijken.
- U kunt het leerproces van medestudenten ondersteunen door rollenspelen te observeren en feedback te geven aan de hand van leerdoelen.
- U kunt reflecteren op het eigen handelen in counselingsgesprekken en leerdoelen formuleren om het handelen te verbeteren.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Aanmelden

Ingangseisen

U dient de propedeuse psychologie afgerond te hebben. Daarnaast dient u in de postpropedeuse tenminste 50 studiepunten te hebben behaald én de cursus Gespreksvoering te hebben afgerond. Een goede actieve beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Indien u de cursus Gespreksvoering vrijgesteld hebt gekregen, maar twijfelt of u voldoende de basisvaardigheden beheerst, adviseren we u de cursus Gespreksvoering alsnog te volgen, voorafgaand aan de cursus Psychologische gespreksvoering.
Volgt u een schakelprogramma, dan hebt u tenminste 15 studiepunten afgerond waaronder de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse. Volgt u de verkorte bacheloropleiding, dan hebt u tenminste 30 studiepunten afgerond waaronder de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 27 april 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 12 april 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 12 april 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 26 april 2020.

U kunt deze cursus alleen volgen in een practicumgroep. Voor deze practicumgroep moet u zich apart aanmelden via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarvoor moet u echter definitief aangemeld zijn voor de cursus.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus heeft verplichte practicumbijeenkomsten. Aanmelden voor de practicumbijeenkomsten is verplicht en is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.
De begeleiding van de practicumbijeenkomsten is in handen van verschillende practicumdocenten. Deze docent begeleidt u tijdens de practicumbijeenkomsten en bij het doorlopen van de cursus in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 2 - groep 1 - begeleider: mw. dr. A. de Vries (VOLGEBOEKT)
1. geen bijeenkomst
2. di 26-11-2019 / 18.00-21.00 uur
3. di 03-12-2019 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. zelf plannen
8. di 14-01-2020 / 18.00-21.00 uur
9. zelf plannen
10. di 28-01-2020 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 2 - groep 2 - begeleider: dhr. dr. M. van Bommel (VOLGEBOEKT)
1. geen bijeenkomst
2. wo 27-11-2019 / 18.00-21.00 uur
3. wo 04-12-2019 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. wo 08-01-2020 / 18.00-21.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. wo 29-01-2020 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. D. van Deursen
1. geen bijeenkomst
2. wo 06-05-2020 / 18.00-20.00 uur
3. do 14-05-2020 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. do 11-06-2020 / 18.00-21.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. do 02-07-2020 / 18.00-21.00 uur

Antwerpen
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. A. Grauvogl
1. geen bijeenkomst
2. za 30-11-2019 / 10.00-13.00 uur
3. za 07-12-2019 / 10.00-13.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. za 11-01-2020 / 10.00-13.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. za 01-02-2020 / 10.00-13.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. A. Grauvogl
1. geen bijeenkomst
2. za 09-05-2020 / 10.00-13.00 uur
3. za 16-05-2020 / 10.00-13.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. za 13-06-2020 / 10.00-13.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. za 04-07-2020 / 10.00-13.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. S. Wouters (VOLGEBOEKT)
1. geen bijeenkomst
2. di 26-11-2019 / 18.30-21.30 uur
3. di 03-12-2019 / 18.30-21.30 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. do 09-01-2020 / 18.30-21.30 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. di 28-01-2020 / 18.30-21.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. S. Wouters
1. geen bijeenkomst
2. wo 06-05-2020 / 18.30-21.30 uur
3. di 12-05-2020 / 18.30-21.30 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. di 09-06-2020 / 18.30-21.30 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. di 30-06-2020 / 18.30-21.30 uur

Nijmegen
Kwartiel 4 - begeleider: Nog te bepalen
1. geen bijeenkomst
2. do 07-05-2020 / 18.00-21.00 uur
3. do 14-05-2020 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. do 11-06-2020 / 18.00-21.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. do 02-07-2020 / 18.00-21.00 uur

Rotterdam
Kwartiel 2 - begeleider: mw. drs. S. Stuurman (VOLGEBOEKT)
1. geen bijeenkomst
2. di 26-11-2019 / 18.00-21.00 uur
3. di 03-12-2019 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. di 14-01-2020 / 18.00-21.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. di 28-01-2020 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. drs. S. Stuurman
1. geen bijeenkomst
2. wo 06-05-2020 / 18.00-21.00 uur
3. wo 13-05-2020 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. wo 10-06-2020 / 18.00-21.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. wo 01-07-2020 / 18.00-21.00 uur

Utrecht
Kwartiel 2 - groep 1 - begeleider: mw. drs. A. Leibbrandt (VOLGEBOEKT)
1. geen bijeenkomst
2. do 28-11-2019 / 18.00-21.00 uur
3. ma 09-12-2019 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. do 09-01-2020 / 18.00-21.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. do 30-01-2020 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 2 - groep 2 - begeleider: mw. dr. D. van Deursen (VOLGEBOEKT)
1. geen bijeenkomst
2. di 26-11-2019 / 18.00-21.00 uur
3. di 03-12-2019 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. geen bijeenkomst
8. di 14-01-2020 / 18.00-21.00 uur
9. zelf plannen
10. zelf plannen
11. di 04-02-2020 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - groep 1 - begeleider: mw. dr. A. de Vries
1. geen bijeenkomst
2. do 07-05-2020 / 18.00-21.00 uur
3. do 14-05-2020 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. do 11-06-2020 / 18.00-21.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. do 02-07-2020 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - groep 2 - begeleider: dhr. dr. J. Kuntze
1. geen bijeenkomst
2. do 07-05-2020 / 18.00-21.00 uur
3. do 14-05-2020 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. do 11-06-2020 / 18.00-21.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. do 02-07-2020 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - groep 3 - begeleider: mw. drs. S. Stuurman
1. geen bijeenkomst
2. ma 18-05-2020 / 18.00-21.00 uur
3. ma 25-05-2020 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. ma 22-06-2020 / 18.00-21.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. ma 13-07-2020 / 18.00-21.00 uur

Zwolle
Kwartiel 2 - groep 1 - begeleider: mw. dr. E. de Hullu (VOLGEBOEKT)
1. geen bijeenkomst
2. ma 25-11-2019 / 18.00-21.00 uur
3. ma 02-12-2019 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. do 09-01-2020 / 18.00-21.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. do 30-01-2020 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 2 - groep 2 - begeleider: dhr. dr. M. Hommes (VOLGEBOEKT)
1. geen bijeenkomst
2. wo 27-11-2019 / 18.00-21.00 uur
3. wo 04-12-2019 / 18.00-21.00 uur
4. zelf plannen
5. geen bijeenkomst
6. zelf plannen
7. wo 08-01-2020 / 18.00-21.00 uur
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. wo 29-01-2020 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: Nog te bepalen
nog te bepalen

Docenten

Mw. dr. E. de Hullu (examinator), dhr. dr. M. van Bommel, mw. D. van Deursen MSc, mw. dr. A. Grauvogl, dhr. dr. M. Hommes, dhr. dr. J. Kuntze, mw. drs. A. Leibbrandt, mw. S. Stuurman MSc, mw. dr. A. de Vries en mw. dr. S. Wouters.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Practicum en opdracht.

Tentamentoelichting

De cursus wordt afgesloten met een eindverslag (bijzondere verplichting).

Tentamendata

Practicum: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

- De digitale leeromgeving biedt het kader voor de cursus, instructie, documenten en opdrachten.
- Tekstboek: Psychologische Gespreksvoering: een basis voor Hulpverlening. Lang & van der Molen. 16e herziene druk (2014 of later).
- De ondersteunende site bij het boek met ViP oefeningen: www.psychologischegespreksvoering.nl.
- Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van Klinische Psychologie: Theorieën en psychopathologie. Van der Molen, Simon en van Lankveld (red). 2015. In PDF beschikbaar in de cursusomgeving.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. De digitale leeromgeving is een onmisbaar onderdeel van deze cursus.