Onderzoekspracticum longitudinaal onderzoek

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Onderzoekspracticum longitudinaal onderzoek
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB1712
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In deze cursus worden drie vormen van psychologische modellen behandeld: moderatie modellen, mediatie modellen en multilevel modellen. Met een moderatie model worden de conditionele relaties tussen twee variabelen bestudeerd.
Met mediatie-modellen wordt het causale mechanisme tussen twee variabelen bestudeert. Oftewel: welke andere variabele medieert de relatie tussen de afhankelijke en de onafhankelijke?
In tegenstelling tot de vorige twee type modellen, zijn multilevelmodellen niet gemaakt om een speciale relatie tussen begrippen te onderzoeken. Multilevel modellen zijn ontworpen om met een hiërarchische structuur binnen datasets om te gaan. Een multilevel model houdt daarom niet alleen rekening met het algemene verband dat tussen twee variabelen te vinden is, maar ook met de groepen waarbinnen de individuen geclusterd zijn.

De cursus bouwt voort op de kennis uit de voorafgaande practica. Moderatie-, mediatie- en multilevelanalyse zijn onderwerpen die veelvuldig gebruikt worden in de praktijk, zoals bij de bachelor theses en scripties. In de cursus wordt de theorie achter deze technieken behandeld en wordt geleerd de analyses zelfstandig uit te voeren. Nadruk in de cursus ligt op de praktische toepasbaarheid van deze technieken.
De student moet na afloop in staat zijn zelfstandig een analyse uit te voeren en de resultaten te kunnen interpreteren. Daarnaast is de student in staat om wetenschappelijke artikelen waarin deze technieken worden gebruikt te begrijpen. De cursus wordt afgesloten met een presentatie voor twee docenten.

Aanmelden

Ingangseisen

U dient de onderzoekspractica inleiding data-analyse (PB0202), experimenteel onderzoek (PB0402) en cross-sectioneel onderzoek (PB0802) te hebben afgerond, of u heeft een lopende inschrijving voor deze cursussen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Aanmelden voor de bijeenkomsten is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Nijmegen
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. do 10-09-2020 / 19.00-21.00 uur
2. do 01-10-2020 / 19.00-21.00 uur
3. do 29-10-2020 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. do 04-03-2021 / 19.00-21.00 uur
2. do 18-03-2021 / 19.00-21.00 uur
3. do 08-04-2021 / 19.00-21.00 uur

Rotterdam
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. R. Pat-El
1. di 16-03-2021 / 18.30-20.30 uur
2. di 06-04-2021 / 18.30-20.30 uur
3. di 20-04-2021 / 18.30-20.30 uur

Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. di 16-02-2021 / 18.30-20.30 uur
2. di 02-03-2021 / 18.30-20.30 uur
3. di 23-03-2021 / 18.30-20.30 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. wo 23-09-2020 / 19.00-21.00 uur
2. wo 07-10-2020 / 19.00-21.00 uur
3. wo 28-10-2020 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. do 11-03-2021 / 19.00-21.00 uur
2. do 01-04-2021 / 19.00-21.00 uur
3. do 15-04-2021 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. P. Verboon, dhr. dr. R. van Geel, dhr. dr. D. Hoek, dhr. dr. R. Pat-El, mw. dr. N. de Hoog, dhr. dr. G.J. Peters, mw. dr. J. van Beek en dhr. dr. R. Leontjevas.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een mondeling.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Computertentamen: Volgens afspraak.
Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Powerpoint en aantekeningen

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit teksten en opdrachten met terugkoppelingen in de digitale leeromgeving. Delen uit het boek van Field dat bij eerdere onderzoekspractica is gebruikt dienen als achtergrondmateriaal.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.