Inleiding in de antrozoölogie: mens-dier relaties vanuit een psychologisch perspectief

Inleiding in de antrozoölogie: mens-dier relaties vanuit een psychologisch perspectief

  • Psychologie
  • PB1902
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

In ons moderne bestaan is onze verhouding tot dieren divers en complex. We houden dieren als gezelschaps- of als lastdier; we bezoeken hen in de dierentuin, houden hen op boerderijen en ze liggen zelfs op ons bord. Steeds vaker zetten we dieren ook in om ons te ondersteunen in een therapeutische context, bij coaching, in het onderwijs, of als bezoekdier in verzorgingstehuizen. Antrozoölogie is het relatief jonge wetenschapsgebied dat zich bezig houdt met de interactie tussen mens en dier. In deze cursus beschouwen we de mens-dierrelatie vanuit een psychologisch perspectief.
De cursus is onderverdeeld in een aantal thema’s die samen een introductie vormen in de antrozoölogie. We beginnen bij de basis van de antrozoölogie: de historische achtergrond van de relatie tussen mens en dier. Je maakt kennis met de centrale begrippen van de discipline en verdiept je in de theoretische basisprincipes. Vervolgens worden, aan de hand van wetenschappelijke literatuur, verschillende thema’s binnen de antrozoölogie onderzocht. We bekijken de mens-dierrelatie in het dagelijks leven, waarbij het huisdier centraal staat. Je bestudeert de veranderende relatie van de mens met het huisdier gedurende de levensloop en factoren die de manier beïnvloeden waarop we naar (huis)dieren kijken. Ook wordt er aandacht besteed aan de inzet van dieren in de praktijk door ‘animal assisted interventions’. Je maakt kennis met verschillende toepassingsvormen en we zoomen in op de inzet van dieren in de klinische praktijk en in het onderwijs. Hierbij is er tevens aandacht voor ethische aspecten van dierondersteunde interventies. Tot slot wordt er met een kritische blik gekeken naar het onderzoek binnen de antrozoölogie en leer je hoe degelijk onderzoek naar mens-dierinteracties tot stand komt.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. dr. M. Janssens (examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Digitale leeromgeving

Als student kan je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kan je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kan je discussiëren over de leerstof.