Inleiding in de antrozoölogie: mens-dier relaties vanuit een psychologisch perspectief

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Inleiding in de antrozoölogie: mens-dier relaties vanuit een psychologisch perspectief
Psychologie | 5 EC
Code PB1902
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Antrozoölogie is het wetenschapsgebied dat zich bezig houdt met de interactie tussen mens en dier. Hoewel mensen en dieren al een lange geschiedenis samen hebben, is dit wetenschapsgebied nog relatief jong. In deze cursus wordt er vanuit een psychologisch perspectief naar de mens – dier relatie gekeken.
De cursus is onderverdeeld in een aantal thema’s die samen een introductie vormen in de antrozoölogie. In het eerste thema krijgt u een algemeen beeld van de band tussen mensen en dieren en het ontstaan van de wetenschap en praktijk die zich hiermee bezig houden. Tevens wordt er aandacht besteed aan enkele algemene onderwerpen, zoals theorieën met betrekking tot mens-dier relaties, ethische aspecten van deze relatie, en methodologische uitdagingen van onderzoek binnen de antrozoölogie. Vervolgens worden, aan de hand van wetenschappelijke literatuur, verschillende thema’s binnen de antrozoölogie onderzocht. De cursus gaat bijvoorbeeld in op attituden naar dieren toe; hoe deze ontstaan en de consequenties hiervan. Op de mens-dier relatie gedurende de levensloop en het effect van deze relatie op ons welzijn. En tenslotte komt de praktische toepassing van de mens-dier relatie aan bod, waarbij er dieper ingegaan wordt op dieren binnen de klinische praktijk (‘animal assisted interventions’) en binnen het onderwijs (‘animal assisted education’).

Aanmelden

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. dr. M. Janssens (examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Digitale leeromgeving

Als student kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.