Adolescentiepsychologie

Adolescentiepsychologie

  • Psychologie
  • PB2202
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

De adolescentieperiode is een belangrijke periode in de ontwikkeling van kind naar volwassene. Allerhande ingrijpende ontwikkelingen spelen zich af op het lichamelijke, cognitieve, sociale en morele domein: het lichaam verandert, het denken wordt complexer, sociale relaties krijgen een andere betekenis en de algemene principes over wat 'goed of slecht' is, krijgen een persoonlijke invulling. Het is de ontwikkelingstaak van de adolescent om deze domeinen met elkaar te integreren en om aldus vorm te geven aan de eigen identiteit.
In de cursus gaan we in op de veranderingen die zich tijdens de adolescentieperiode afspelen op deze lichamelijke, cognitieve, sociale en morele domeinen. Door de ontwikkelingen op deze domeinen te integreren, polijst de jongere zijn of haar eigen identiteit. Dit is vaak een proces van vallen en opstaan waarbij gedrag en emoties soms een grens overschrijden. In de cursus worden dan ook treffende voorbeelden gegeven van waar, hoe en waarom het kan mislopen tijdens de adolescentie, alsook de beschikbaarheid en kwaliteit van preventie- en behandelprogramma's.

Aan het einde van de cursus ben je in staat om typische adolescentiefenomenen te observeren, analyseren en interpreteren.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus ben je onder andere in staat:
- de fysieke en hersenontwikkeling en de relatie met het gedrag van de adolescenten te beschrijven;
- de theorieën rondom cognitieve ontwikkeling en sociaal cognitieve vaardigheden die adolescenten ontwikkelen tijdens deze periode te beschrijven;
- emotionele competenties en emotie regulerende strategieën die adolescenten gebruiken om met hun emoties om te gaan te illustreren;
- de identiteitsontwikkeling van de adolescent te beschrijven;
- de rol van de ouders, de leeftijdgenoten op de psychosociale ontwikkeling van de adolescent te beschrijven en te illustreren;
- de psychoseksuele ontwikkeling tijdens de adolescentie te beschrijven;
- preventieve en behandelingsmogelijkheden bij (dreigende) disfunctionele (ongezonde) lichamelijke, cognitieve, sociale en morele ontwikkeling tijdens de adolescentieperiode te beschrijven;
- de factoren die bijdragen aan een positieve gezondheid, welbevinden en gezondheidsgedrag te beschrijven.
Voor alle eindtermen geldt ook de correcte toepassing ervan op casuïstiek.

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 31 januari 2022 uit het aanbod genomen. Tot deze datum kunt u zich nog aanmelden voor deze cursus. De cursus is vervolgens nog maar beperkt tentamineerbaar. Deze cursus wordt vervangen door de cursus PB2212 – Adolescentiepsychologie.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-01-2022 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Een passieve kennis van de Engelse taal is gewenst.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent.

Docenten

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vind je op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een Nederlands tekstboek. Daarnaast maakt u gebruik van een digitaal werkboek met 6 thema's, die elk weer uit (maximaal) 3 studietaken bestaan met opdrachten en vragen.

Mediagebruik

Audiovisueel materiaal wordt als streaming video aangeboden en zit standaard ingebed in het digitale werkboek. Voor optimaal gebruik van dit materiaal is een pc met snelle internetverbinding (ADSL of kabel) gewenst.

Digitale leeromgeving

Na het aanmelden voor deze cursus kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.