Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Inleiding in conflicthantering en mediation
Psychologie | 5 studiepunten (EC) | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB2402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Waar mensen samenleven, kunnen conflicten ontstaan. Indien die conflicten niet adequaat worden aangepakt, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de betrokkenen. Maar niet alle conflicten zijn per se nadelig. Soms leiden ze tot creatieve en betere oplossingen voor problemen.

In de cursus Inleiding in conflicthantering en mediation verkrijgt u kennis en vaardigheden in het analyseren, diagnosticeren en hanteren van conflicten.
In de eerste plaats wordt ingegaan op wat een conflict is. U leert dat er verschillende soorten conflicten zijn en dat er verschillende -positieve en negatieve - perspectieven op conflicten mogelijk zijn. Vervolgens leert u conflictsituaties te analyseren en een diagnose te stellen. U leert niet alleen dat er verschillende conflictstijlen zijn, maar ook dat er verscheidene methoden zijn waarmee conflicten op een creatieve manier opgelost kunnen worden. Bovendien gaat u uw eigen manier van omgaan met (persoonlijke) conflicten kritisch analyseren. Dit wordt bereikt door middel van een vragenlijst die inzicht geeft in uw conflicthanteringsstijl. Tenslotte zal duidelijk worden dat verschillende situaties vragen om een verschillende aanpak van het conflict. U maakt daarom globaal kennis met verschillende interventies voor conflicthantering. Hierbij wordt de nadruk gelegd op 'mediation'. In een practicum met bijeenkomsten in een van de OU-studiecentra oefent u uiteindelijk ook zelf met de rol van bemiddelaar.

Het tekstboek van Hocker en Wilmot (2017) gaat uit van het principe van ervaringsleren. Dit principe wordt ook in deze cursus gehanteerd. In een reeks studietaken in het digitaal werkboek ligt de nadruk op het toepassen van kennis en vergroten van uw inzicht in de materie. Uw interventievaardigheden worden geoefend tijdens het practicum.

Leerdoelen
Nadat u de cursus hebt afgerond, kunt u de volgende onderwerpen beschrijven en uw inzicht in deze onderwerpen demonstreren:
- de definitie van conflict;
- modellen en theorieën over conflict zoals het tweedimensionale conflictmodel en het TRIP-model;
- doelen en macht in conflict;
- opvattingen, metaforen, verhalen, percepties en perspectieven over en van conflict;
- conflictescalatie, conflictspiralen, en kenmerken van (de-)escalatie;
- conflictstijlen en hun rol bij conflictescalatie evenals beperkingen van onderzoek naar conflictstijlen;
- verschillende manieren van conflicthantering met hun voor- en nadelen;
- verschillende emoties en hun rol/functie in conflict, net als manieren om met emoties in conflict om te gaan.

Hiernaast kunt u:
- de taken van de mediator in de verschillende fasen van het mediationproces beschrijven, herkennen, toepassen op en illustreren aan de hand van concrete en fictieve conflictsituaties;
- schriftelijk en kritisch reflecteren op een concrete conflictsituatie aan de hand van theorieën en modellen uit Hocker en Wilmot (2017);
- schriftelijk en kritisch reflecteren op uw eigen gespreksvaardigheden en handelen als mediator aan de hand van de
informatie uit het hoofdstuk van Syroit (z.d.) aan het einde van de practicumhandleiding.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 50 punten toegekend voor de categorie A&G klinische kennis, 15 punten voor de categorie A&G klinische vaardigheden, 60 punten voor de categorie A&O kennis en 15 punten voor de categorie A&O vaardigheden.

Aanmelden

Ingangseisen

U heeft de cursus Psychologische gespreksvoering afgerond. Studenten met een schakelprogramma hebben tenminste 15 studiepunten afgerond waaronder de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse. Het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige tekst is een vereiste. U dient daarnaast te beschikken over een computer met het programma Microsoft Office Word en een internetverbinding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus wordt in een aantal studiecentra een practicum georganiseerd met drie verplichte bijeenkomsten en drie inleveropdrachten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Eindhoven
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. N. Hoefsmit (VOLGEBOEKT)
1. ma 02-12-2019 / 18.00-21.00 uur
2. ma 09-12-2019 / 18.00-21.00 uur
3. zelf plannen
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. N. Hoefsmit (VOLGEBOEKT)
1. ma 10-02-2020 / 18.00-21.00 uur
2. ma 17-02-2020 / 18.00-21.00 uur
3. zelf plannen

Utrecht
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. drs. F. van Luik (VOLGEBOEKT)
1. ma 09-12-2019 / 18.00-21.00 uur
2. ma 16-12-2019 / 18.00-21.00 uur
3. zelf plannen
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. N. Hoefsmit (VOLGEBOEKT)
1. do 13-02-2020 / 18.00-21.00 uur
2. do 20-02-2020 / 18.00-21.00 uur
3. zelf plannen
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. drs. F. van Luik
1. ma 11-05-2020 / 18.00-21.00 uur
2. ma 18-05-2020 / 18.00-21.00 uur
3. zelf plannen

Zwolle
Kwartiel 1 - begeleider: mw. drs. E. van Staalduinen
1. ma 02-09-2019 / 18.00-21.00 uur
2. ma 09-09-2019 / 18.00-21.00 uur
3. zelf plannen
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. M. van Bommel (VOLGEBOEKT)
1. wo 19-02-2020 / 19.00-21.00 uur
2. wo 26-02-2020 / 19.00-21.00 uur
3. zelf plannen
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. M. van Bommel
1. wo 13-05-2020 / 19.00-21.00 uur
2. wo 20-05-2020 / 19.00-21.00 uur
3. zelf plannen

Aanmelden begeleiding

Nadat u zich heeft aangemeld voor de cursus krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving.
Om aan het practicum te kunnen deelnemen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt via de digitale leeromgeving.

Docenten

Examinator: mw. dr. N. Hoefsmit.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Het regulier schriftelijk tentamen bestaat uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov) en telt voor 70% mee in de eindbeoordeling. De overige 30% van de eindbeoordeling bestaat uit het cijfer dat u behaalt voor het reflectieverslag dat onderdeel is van het verplichte practicum. Beide examenonderdelen mogen elkaar niet compenseren. Dat houdt in dat zowel het tentamen als het reflectieverslag met een voldoende moet worden afgerond alvorens het certificaat voor deze cursus wordt afgegeven.
Het is verder noodzakelijk om actief bij te dragen tijdens de drie verplichte practicumbijeenkomsten en om de drie gerelateerde inleveropdrachten (waaronder het reflectieverslag) en een audio/video opname van een onbegeleide mediation sessie in te leveren. Afmelden voor het verplichte practicum is niet vrijblijvend. Als u zich heeft aangemeld voor het practicum en u meldt zich niet af uiterlijk vier weken voordat het practicum start of u verschijnt niet bij het practicum, dan wordt een tentamenkans in mindering gebracht. Afmelden kunt u doen via psychologie@ou.nl of via een reply op uw aanmeldbevestiging. Meldt u zich af bij de examinator, dan zal deze de afmelding doorgeven aan psychologie@ou.nl.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 05-02-2020, 22-04-2020, 26-08-2020.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Bij deze cursus horen een tekstboek van Hocker & Wilmot (2017), een digitaal werkboek en een practicumhandleiding (digitale reader).

Digitale leeromgeving

Na het aanmelden voor de cursus kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving.