Inleiding in conflicthantering en mediation

Inleiding in conflicthantering en mediation

  • Psychologie
  • PB2402
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Waar mensen samenleven, kunnen conflicten ontstaan. Indien die conflicten niet adequaat worden aangepakt, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de betrokkenen. Maar niet alle conflicten zijn per se nadelig. Soms leiden ze tot creatieve en betere oplossingen voor problemen.

In de cursus Inleiding in conflicthantering en mediation verkrijg je kennis en vaardigheden in het analyserenen hanteren van conflicten.
In de eerste plaats wordt ingegaan op wat een conflict is. Je leert dat er verschillende -positieve en negatieve - perspectieven op conflicten mogelijk zijn. Vervolgens leer je conflictsituaties te analyseren en een diagnose te stellen. Je leert dat er verschillende conflictstijlen en manieren van conflicthantering zijn. Tenslotte zal duidelijk worden dat verschillende situaties vragen om een verschillende aanpak van het conflict.
In deze cursus maak je globaal kennis met mediation. In een practicum met bijeenkomsten in een van de OU-studiecentra oefen je ook zelf met de rol van bemiddelaar.

Het tekstboek van Hocker en Wilmot (2017) gaat uit van het principe van ervaringsleren. Dit principe wordt ook in deze cursus gehanteerd. In een reeks studietaken in het digitaal werkboek ligt de nadruk op het toepassen van kennis en vergroten van je inzicht in de materie. Je interventievaardigheden worden geoefend tijdens het practicum.

Leerdoelen
Nadat je de cursus hebt afgerond, kun je de volgende onderwerpen beschrijven en uw inzicht in deze onderwerpen demonstreren:
- de definitie van conflict;
- modellen en theorieën over conflict zoals het tweedimensionale conflictmodel en het TRIP-model;
- doelen en macht in conflict;
- opvattingen, metaforen, verhalen, percepties en perspectieven over en van conflict;
- conflictescalatie, conflictspiralen, en kenmerken van (de-)escalatie;
- conflictstijlen en hun rol bij conflictescalatie evenals beperkingen van onderzoek naar conflictstijlen;
- verschillende manieren van conflicthantering met hun voor- en nadelen;
- verschillende emoties en hun rol/functie in conflict, net als manieren om met emoties in conflict om te gaan.

Hiernaast kun je:
- de taken van de mediator in de verschillende fasen van het mediationproces beschrijven, herkennen, toepassen op en illustreren aan de hand van concrete en fictieve conflictsituaties;
- schriftelijk en kritisch reflecteren op een concrete conflictsituatie aan de hand van theorieën en modellen uit Hocker en Wilmot (2017);
- schriftelijk en kritisch reflecteren op je eigen gespreksvaardigheden en handelen als mediator aan de hand van de
informatie uit het hoofdstuk van Syroit (z.d.). dat is opgenomen in de practicumhandleiding.

Ingangseisen

Je hebt de cursus Psychologische gespreksvoering afgerond. Studenten met een schakelprogramma respectievelijk verkorte bacheloropleiding hebben tenminste 15 respectievelijk 30 studiepunten afgerond waaronder de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse/Onderzoekspracticum inleiding onderzoek. Het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige tekst is een vereiste.

Toelichting aanmelden

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten, mits je voldoet aan de ingangseisen. We adviseren je om eerst na te gaan of je voldoet aan de ingangseisen. Zo ja, meld je dan liefst minimaal drie maanden voor de start van de practicumbijeenkomsten aan. Dan ben je meestal verzekerd van een plaats in de practicumgroep in het studiecentrum van je voorkeur. Bij latere aanmelding kunnen we dit helaas niet garanderen.
Na aanmelding voor de cursus reserveert de studieadviseur een plek voor je in de practicumgroep in een voor jou nabijgelegen studiecentrum. Je krijgt hiervan automatisch bericht. Indien nodig neemt de studieadviseur contact met je op.

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleidingsvorm

Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus wordt in een aantal studiecentra een practicum georganiseerd met drie verplichte bijeenkomsten en twee inleveropdrachten. Het practicum begint twee weken voorafgaand aan de eerste bijeenkomst.

Twee weken voorafgaand aan de eerste practicumbijeenkomst start je met een inleveropdracht die is beschreven in de practicumhandleiding in het digitale werkboek van deze cursus. Een gedeelte van de instructies ontvang je twee weken voorafgaand aan de eerste practicumbijeenkomst (wanneer de indeling van de practicumgroepen definitief is) van de docent. De inleveropdracht helpt je om tijdens de practicumbijeenkomsten goed beslagen ten ijs te komen. Je dient je uitwerking van de inleveropdracht uiterlijk een week voorafgaand aan de eerste practicumbijeenkomst per e-mail bij je docent in. Reserveer voldoende tijd (ongeveer 3-4 uur) om aan de inleveropdracht te werken.

Het is raadzaam om, voorafgaand aan het uitvoeren van de inleveropdracht, de volledige leerstof te bestuderen en het digitale werkboek te doorlopen. Mocht dit niet passen in je studieplanning, zorg er dan in ieder geval voor dat je hoofdstuk 6 en 7 uit het tekstboek en de bijlage van Syroit (z.j.) aan het einde van de practicumhandleiding bestudeert. Verder is het belangrijk dat je globaal kennis neemt van de overige leerstof en thema 5 in het digitale werkboek doorloopt. De opdrachten bij dit thema bevatten beeldmateriaal met praktijkvoorbeelden van mediation.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. F. van Luik
1. ma 05-09-2022 / 18.00-21.00 uur
2. ma 12-09-2022 / 18.00-21.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr. N. Hoefsmit
1. ma 24-10-2022 / 18.00-21.00 uur
2. ma 31-10-2022 / 1800-21.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwatiel 2 - begeleider: mw.dr. N. Hoefsmit
1. do 24-11-2022 / 17.30-21.00 uur
2. do 01-12-2022 / 17.30-21.00 uur

Amsterdam
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.drs. F. van Luik
1. ma 21-11-2022 / 18.00-21.00 uur
2. ma 28-11-2022 / 18.00-21.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. M. Engels
1. do 01-12-2022 / 18.00-21.00 uur
2. do 08-12-2022 / 18.00-21.00 uur

Amsterdam
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.drs. F. van Luik
1. ma 13-02-2023 / 18.00-21.00 uur
2. ma 20-02-2023 / 18.00-21.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 3 - begeleider: mw.dr. K. Hendrikx
1. ma 13-03-2023 / 18.00-21.00 uur
2. ma 20-03-2023 / 18.00-21.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. K. Hendrikx
1. ma 15-05-2023 / 17.30-21.00 uur
2. ma 22-05 -2023 / 17.30-21.00 uur

Utrecht
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. M. Engels
1. di 30-05-2023 / 18.00-21.00 uur
2. di 06-06-2023 / 18.00-21.00 uur

Online-bieenkomsten (reservegroep)
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. N. Hoefsmit
1. wo 24-05-2023 / 17.30-21.00 uur
2. wo 31-05-2023 / 17.30-21.00 uur

Naast de twee begeleide practicumbijeenkomsten vindt er een derde, onbegeleide bijeenkomst plaats.

Aanmelden begeleiding

Nadat je je hebt aangemeld voor de cursus krijg je toegang tot de digitale leeromgeving.
Aanmelden voor de practicumbijeenkomsten bij deze cursus is alleen mogelijk nadat je een aanmelding via mijnOU hebt gedaan. De studieadviseur neemt je aanmelding in behandeling en neemt indien nodig contact met je op.

Docenten

Examinator: mw. dr. N. Hoefsmit en dhr. drs. F.R. van Luik (plv examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Je dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Het regulier schriftelijk tentamen telt voor 70% mee in de eindbeoordeling. De overige 30% van de eindbeoordeling bestaat uit het cijfer dat je behaalt voor het reflectieverslag dat onderdeel is van het verplichte practicum. Beide examenonderdelen mogen elkaar niet compenseren. Dat houdt in dat zowel het tentamen als het reflectieverslag met een voldoende moet worden afgerond alvorens het certificaat voor deze cursus wordt afgegeven.
Het is verder noodzakelijk om actief bij te dragen tijdens de drie verplichte practicumbijeenkomsten en om de twee gerelateerde inleveropdrachten (waaronder het reflectieverslag) en een audio/video opname van een onbegeleide mediation sessie in te leveren. Verder is het indienen van een ondertekende versie van de verklaring 'wetenschappelijke integriteit, ethiek en wetgeving' een vereiste.
Afmelden voor het verplichte practicum is niet vrijblijvend. Als je je hebt aangemeld voor het practicum en je meldt je niet af uiterlijk vier weken voordat het practicum start of je verschijnt niet bij het practicum, dan wordt een tentamenkans in mindering gebracht. Afmelden kun je doen via psychologie@ou.nl of via een reply op je aanmeldbevestiging. Daarnaast meldt je je ook af bij de examinator. Meld je je af bij de examinator, dan zal deze de afmelding doorgeven aan psychologie@ou.nl.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Meer informatie

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 50 punten toegekend voor de categorie A&G klinische kennis, 15 punten voor de categorie A&G klinische vaardigheden, 60 punten voor de categorie A&O kennis en 15 punten voor de categorie A&O vaardigheden.

Cursusmateriaal

Bij deze cursus horen een tekstboek van Hocker & Wilmot (2017), een digitaal werkboek en een practicumhandleiding (digitale reader).

Digitale leeromgeving

Na het aanmelden voor de cursus kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving.