eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
Psychologie | 5 EC
Code PB2502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten.

Algemeen

Inhoud

eHealth is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Wie heeft er niet weleens via het internet gezocht naar informatie over bepaalde aandoeningen, een zelftest gedaan of een app gebruikt om calorieën of stappen te tellen? Zowel voor zorgverleners als voor patiënten biedt eHealth veel voordelen. Zo wordt de zorgverlening efficiënter door gebruik van ICT mogelijkheden en biedt eHealth potentiële zorggebruikers de mogelijkheid om zelf meer zicht over hun gezondheidstoestand te krijgen. Deze cursus geeft een overzicht van eHealth vanuit een gezondheidspsychologisch perspectief, waarbij bekeken wordt welke mogelijkheden eHealth biedt bij ontwikkeling van gezondheidspsychologische interventies voor preventie en opsporing van aandoeningen. Tevens wordt aandacht geschonken aan toepassingen van eHealth in de patiëntenzorg. De cursus maakt deel uit van de gebonden keuze van de Bachelor opleiding Psychologie.

De cursus eHealth bestaat uit een algemene inleiding in de eHealth, waarbij een overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling van eHealth en de betekenis van eHealth binnen de huidige gezondheidszorg, evenals een beschrijving van de belangrijkste eHealth toepassingen. Vervolgens wordt er in verschillende thema's dieper ingegaan op specifieke eHealth toepassingen binnen:
1. de primaire preventie: gebruik van eHealth voor gezondheidsbevordering;
2. de secundaire preventie: gebruik van eHealth in opsporing van ziekte vanuit zowel de kant van de zorgverlener als de kant van de doelgroep;
3. de tertiaire preventie: eHealth bij patiëntenzorg vanuit zowel de zorgverlener als patiënt kant.

Tot slot is er ruimte voor een kritische blik op de effectiviteit en de voor- en nadelen van eHealth en leert u hoe u een eenvoudige eHealth interventie kunt opzetten.
Elk thema wordt geïllustreerd met verschillende voorbeelden van eHealth toepassingen in de vorm van websites, apps en video's.

Leerdoelen
Nadat u deze cursus hebt bestudeerd, kunt u:
- een beschrijving geven van diverse belangrijke begrippen zoals eHealth en eHealth-literacy;
- beschrijven welke verschillende vormen van eHealth-toepassingen er bestaan, welke rol deze kunnen spelen binnen de gezondheidspsychologie (in zowel primaire, secundaire als tertiaire preventie), en aanbevelingen doen voor het gebruik van deze toepassingen in de praktijk;
- beschrijven wat er bekend is over de effectiviteit van eHealth-interventies;
- de verschillende fases van planmatige interventieontwikkeling (interventiecyclus) beschrijven en herkennen, aangeven wat deze systematiek betekent voor de ontwikkeling van eHealth-interventies, en aanbevelingen doen ter verbetering indien niet juist volgens deze systematiek wordt gewerkt;
- de voor- en nadelen van het gebruik van eHealth benoemen, op basis hiervan een overwogen keuze maken voor het gebruik van specifieke eHealth toepassingen en kunnen beschrijven hoe men in een implementatieplan hiermee om kan gaan;
- de ethische en juridische aspecten van eHealth benoemen en aangeven hoe men hiermee rekening dient te houden in een eHealth interventie.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten.

Bij deze cursus zijn geen begeleidingsbijeenkomsten. De cursus is zodanig opgezet dat het digitale werkboek van de cursus uw leeractiviteiten aanstuurt. Als u het digitale werkboek en de reader helemaal hebt doorgenomen, is alle leerstof aan de orde geweest. Vanuit het digitale werkboek wordt verwezen naar de hoofdstukken uit de reader. U wordt aangeraden om u door middel van de opdrachten in het digitaal werkboek door de stof te laten leiden.

Docenten

Mw. dr. D. Peels en mw. dr. N. de Hoog.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerd individueel tentamen is naar eigen keuze in te plannen. U legt het tentamen af op een studiecentrum.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Digitale leeromgeving

Na het aanmelden voor de cursus kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.