Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
Psychologie | 5 EC
Code PB2702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Onze omgeving is van invloed op ons gezondheidsgedrag. De mate waarin we bewegen, de voedingskeuze, het weerstaan van ongezonde verleidingen maar ook onze mentale gezondheid worden sterk beïnvloed door fysieke, sociale, economische en politieke omgevingsfactoren. Tegelijkertijd neemt iedereen zijn of haar omgeving op eigen wijze waar: het individu staat in interactie met de omgeving.
Onderzoek naar de verklaring en beïnvloeding van (on)gezond gedrag is tot nu toe vooral gedaan vanuit een sociaal-psychologische traditie met weinig aandacht voor de omgeving. In een omgeving die ons verleidt tot ongezonde gewoontes, wordt van het individu een bewuste keuze voor een gezonde leefstijl verwacht. Het individu heeft echter maar beperkte energie en capaciteit om bewust en rationeel gezonde keuzes te maken. Daardoor is de rol van de omgeving in het onderzoek naar gedragsverandering zo belangrijk. De gezondheidspsycholoog van de toekomst wordt uitgedaagd om kennis en inzicht te hebben van de invloed van de omgeving op gezondheid en gedrag en deze kennis in te zetten om de gezonde keuze gemakkelijker te maken.
De cursus geeft u een overzicht van de empirische en theoretische inzichten wat betreft de interactie tussen persoonlijke en omgevingsfactoren in (gezondheids-)gedrag. De problematiek wordt hierbij vanuit een praktijkrelevante context geschetst waarbij een gezonde leefstijl, fysieke, mentale en sociale gezondheid aan bod komen. De cursus bevat een praktijkopdracht waarbij u zich meer bewust wordt van uw eigen omgevingsfactoren om de gezonde keuze voor uzelf makkelijker te maken.
De cursus is een keuzevak binnen de psychologieopleiding maar is ook beschikbaar voor mensen die de opleiding niet volgen. Deze cursus is interessant voor gezondheidspsychologen die betrokken zijn vanuit de gemeente of bijvoorbeeld de GGD bij het lokale gezondheidsbeleid en/of werkzaam zijn als coach of trainers in een eigen praktijk maar ook voor wetenschappers met belangstelling voor nieuwe inzichten in gezondheidsvoorlichting en -bevordering.

Leerdoelen
Nadat u de cursus hebt doorlopen kunt u:
- verantwoorden waarom omgevingsfactoren van belang zijn in relatie tot gezondheid;
- de complexe rol van omgevingsfactoren op gezondheidsgedrag van individuen uitleggen;
- een omschrijving geven van de omgevingsniveaus die van invloed zijn op het (on)gezond gedrag (fysiek, economisch, politiek en sociaal-cultureel), en een onderscheid maken in het micro- en macroniveau van omgevingsinvloeden;
- de principes van sociaalecologische modellen benoemen en toepassen;
- de interacties tussen verschillende typen en niveaus van omgeving in relatie tot gezondheids-gerelateerd gedrag uitleggen;
- de interacties tussen omgeving en persoonlijke determinanten van gezondheids-gerelateerd gedrag (rol van perceptie van de omgeving en van biologische determinanten) uitleggen;
- uitleggen hoe de effectiviteit van complexe omgevingsinterventies onderzocht kan worden met inachtneming van de mogelijkheden en beperkingen;
- aanbevelingen opstellen voor organisaties ten aanzien van het faciliteren van gezond gedrag op basis van determinantenonderzoek en theoretische methodieken.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Een passieve kennis van de Engelse taal is gewenst.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding. De cursus is zo opgezet dat u deze in principe zelfstandig kunt doorlopen en afronden. De digitale leeromgeving zorgt ervoor dat uw leeractiviteiten worden aangestuurd. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de docenten.

Docenten

Mw. dr. T. Völlink en mw. dr. M. Nijkamp.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 10-11-2020.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving omvat een reader(leerstof) en een digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Na het aanmelden voor deze cursus kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.