Certified Professional Course psychologie van organisatieverandering

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Certified Professional Course psychologie van organisatieverandering
  • Psychologie
  • 5 EC
  • Vanaf € 1995
Organisaties zijn voortdurend in verandering. Soms is veranderen voor de organisatie puur een kwestie van overleven. Soms kiest een organisatie er bewust voor om voortdurend te veranderen om zo te blijven groeien en bloeien. Maar veranderen is niet eenvoudig. Er spelen allerlei psychologische processen die het succes van de verandering beïnvloeden. Culturele en politieke factoren spelen een rol, maar ook individuele factoren: bij medewerkers kan weerstand ontstaan tegen de verandering.

Als organisaties succesvol willen veranderen is inzicht in deze psychologische processen van groot belang. In de Certified Professional Course psychologie van organisatieverandering ontwikkelt u dit inzicht. U leert hoe u die inzichten in de praktijk kunt toepassen. Daarbij wordt u gecoacht in uw persoonlijke effectiviteit en leert u ook coachingsvaardigheden in te zetten bij het begeleiden van veranderingsprocessen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Certified Professional Course is bedoeld voor eenieder die betrokken is bij verandering in zijn of haar organisatie: voor degene die zoekt naar een wetenschappelijke onderbouwing om met verandering om te gaan, die wil weten wat dit betekent voor de organisatie, voor de mensen die er werken, maar ook voor de veranderaar zelf. En voor degene die actief wil bijdragen aan het succes van een voorgenomen organisatieverandering. We denken daarbij aan managers, projectleiders, teamleiders, HR-managers, procesmanagers, leidinggevenden, stafmedewerkers, organisatieadviseurs, coaches en loopbaanbegeleiders.
De Certified Professional Course combineert de theoretische inzichten vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie met de inzichten en ervaringen uit de (coachings)praktijk. Tijdens de cursus wordt een vertaalslag gemaakt van de theorie naar je eigen beroepspraktijk. Deze combinatie zorgt voor een optimaal leerresultaat. Tevens kun je deelnemen aan een drijfverentest. Deze test geeft inzicht in je persoonlijke voorkeuren en stijl: hoe geef je (bege)leiding aan de veranderingen in je werkomgeving? Hoe zet je daarbij de eigen kwaliteiten en vaardigheden optimaal in? Na afloop kun je vanuit een wetenschappelijke basis bijdragen aan het welslagen van veranderingen in je organisatie, waarbij je rekening houdt met het welzijn van de betrokken medewerkers. De praktijkbijeenkomsten worden aangeboden in samenwerking met Coachingsbureau Kwatee.
 
Het cursusmateriaal bestaat uit: handboek, digitaal werkboek, toegang tot de digitale leeromgeving en een cursusmap met schrijfboekje. Een Engelstalig tekstboek [Myers, P., Hulks, S., & Wiggins, L. (2012). Organizational Change. Perspectives on theory and practice. Oxford: Oxford University Press] is tevens onderdeel.

Partners

De Open Universiteit werkt in deze samen met Kwatee. Zij zijn betrokken bij de praktijkbijeenkomsten waarin de cursisten aan hun vaardigheden werken. Kwatee biedt coaching- en leertrajecten voor individuen en teams. Rode draad in de trajecten is het vinden van authenticiteit. Meer informatie is te vinden op www.kwatee.nl.

Studieduur

De opleiding duurt vijf maanden. Er zijn vier praktijkbijeenkomsten. Elke bijeenkomst heeft een studiebelasting van zes uur, inclusief twee uur voorbereidingstijd. Daarnaast zijn er intervisie-opdrachten die je zelf inplant met medecursisten en zijn er ook oefengesprekken die je voert in je dagelijkse praktijk. Indien je besluit om ook de theoretische module ‘Psychologie van organisatieverandering’ bij de Open Universiteit met een opdracht af te ronden, dien je rekening te houden met een bijkomende studiebelasting van 100 à 120 uur.

Begeleiding

Combinatie van zelfstudie en contactonderwijs.
Groepsgrootte: 12 tot 16 personen.

Begeleidingsbijeenkomsten

Geplande start is het najaar 2020.

Toetsing

Tentamenvorm is een opdracht.
Data: volgens afspraak.

Locatie

Utrecht, exacte locatie volgt.

Toelating

Er gelden geen formele ingangseisen: de cursus doet geen beroep op specifieke voorkennis. Deelnemers moeten er wel rekening mee houden dat het een leergang is op hbo/wo-niveau. Passieve kennis van de Engelse taal is vereist voor het begrijpen van de studieliteratuur.

Inschrijfvoorwaarden

Lees voordat je je gaat aanmelden eerst de inschrijvingsvoorwaarden.

Starten

Beginsessie op 5 november 2020, vervolgsessies op 10 december 2020, 14 januari 2021 en 11 februari 2021.

Aanmelden

Indien je wenst deel te nemen kun je je aanmelden via de rode knop ‘Aanmelden’.
Als je problemen hebt met aanmelden, dan kun je contact opnemen met Team Professional Programs.

Prijsinformatie

De Certified Professional Course psychologie van organisatieverandering kost € 1995,- (excl. 21% btw). In dit bedrag is inbegrepen de persoonlijke drijfverentest (inclusief persoonlijke rapportage), het cursusmateriaal en lunch/drankjes tijdens de bijeenkomsten.

Ben je reeds in het bezit van de theoretische module ‘Psychologie van organisatieverandering’, dan worden de reeds betaalde kosten hiervan in mindering gebracht op het totaalbedrag.
 
Let op: De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) en Levenlanglerenkrediet (LLLK) zijn niet van toepassing op deze opleiding. Betaal je in termijnen, dan ben je éénmalig € 22,- administratiekosten verschuldigd.
 
Betaal je de opleiding zelf? Dan zijn de studiekosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Diploma

Je krijgt een bewijs van deelname voor de Certified Professional Course psychologie van organisatieverandering indien je de opdrachten uit de vier verdiepings- en praktijkbijeenkomsten heeft afgerond. Sluit je daarnaast de tentamenopdracht van de theoretische module ‘Psychologie van organisatieverandering’ met een voldoende af, dan ontvang je een afzonderlijk, officieel cursuscertificaat van de Open Universiteit. Dit cursuscertificaat kun je bij de Open Universiteit inbrengen in de master of science opleiding Psychology, variant Arbeids- en organisatiepsychologie.
De theoretische cursus is door het Nederlandse Instituut voor Psychologen geaccrediteerd voor registratie/herregistratie van psychologen in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP. De theoretische cursus levert 140 punten op voor de categorie A&O Kennis.

Contact

Als je inhoudelijke vragen hebt, kun je contact opnemen met het Team Professional Programs.
 
Met vragen over het praktijkgedeelte kun je contact opnemen met onze samenwerkingspartner Kwatee, Marjolein van der Maesen de Sombreff of Sander van der Sleen, T +31681249496 / +31646081811 of E info@kwatee.nl